Resultaten laden ...

Paul Krugerstraat 7

2250m2 kantoorruimte te koop in Apeldoorn


Kenmerken

1 eenheid beschikbaar

Omschrijving

Object/ligging
Het betreft hier de verkoop van een voormalig schoolgebouw met gymzaal. Bestaande uit kelders, begane grond, 1e en 2e verdieping. Het pand wordt vrij van huur en gebruik geleverd. Verkoop vindt plaats bij inschrijving.

Meer informatie over het object kunt u vinden op de website: nijlandschool.rodenburg.nl

Oppervlakte Hoofdgebouw (BVO): 
Kelders:                             p.m.
Begane grond:            913 m²
Eerste verdieping:       650 m²
Tweede verdieping:   400 m²
 
Bijgebouw
(boksschool)              425 m²*
* inclusief Corridor

In totaal BVO:         2.380 m²
 
Totaal gebruiksoppervlakte bedraagt ca. 2.250 m²

Kadastrale informatie
Gemeente Apeldoorn
Sectie AA
Nummer 1360
Groot 4.475 m²
 
Bouwjaar
Oorspronkelijk medio jaren '50.
Verbouwing/uitbreiding 1967 en 1992
 
Monumentale status
Gemeentelijk monument.
De monumentomschrijving is op de website beschikbaar.
 
Milieu
Er heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden in juni 2018. Deze is op de website te raadplegen.

Bodemonderzoek
In juli 2018 heeft er een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. De rapportage is op de website beschikbaar.

Olietanks
Er is een ondergrondse tank aanwezig. Verkoper zal zorgdragen voor de sanering hiervan. Indien mogelijk zal dit voor de overdracht geschieden. 

Energielabel
Het pand heeft label G.

Flora en Fauna
In opdracht van verkoper wordt onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen, steenmarters en huismussen. De eindresultaten worden verwacht in sept. 2019.

Bestemming
Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan "Binnenstad West”. De bestemming van het perceel is: “Maatschappelijke doeleinden”.

De locatie heeft op dit moment een maatschappelijke bestemming. 

De gronden zijn bestemd voor:
- Onderwijsdoeleinden, opvoeding, religie, verenigingsleven, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur, congressen, evenementen, sport en recreatie;
- tuin en/of erf;
- speelplaatsen;
- parkeervoorzieningen;
- nutsvoorzieningen;
- overeenkomstig het op de plankaart aangegeven gebruik;
- daarbij geldt dat het afwijkende gebruik uitsluiten toegestaan is ter plaatse van de nadere aanduiding op:
- het perceel, of;
- het met aanduidingsgrenzen aangegeven gebied; met daarbij behorende  bouwwerken;
 
Het volledige bestemmingsplan is op de website te raadplegen.

Transformatie 
De gemeente beoogt een tranformatie van het gebouw naar wonen.
Voor woningbouw is nog een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Voor de beoogde ontwikkeling naar wonen kan er ook door middel van een afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 4 lid 9 bijlage II Bor, een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Een dergelijke wijziging geschiedt alleen op basis van een goed integraal plan voor herontwikkeling van beide monumentale gebouwen en het gehele kavel. 

De locatie biedt ruimte voor maximaal 15 huurwoningen (middel huur). Voor deze locatie zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke en programmamakende ontwikkeling vastgelegd in een hiervoor speciaal vervaardigde brochure welke u op de website terugvindt. 

Opleveringsniveau
In de huidige staat, vrij van huur en gebruik. 
 
Parkeergelegenheid
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Aanvaarding
In overleg.

.


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 289 tot € 1.568 per maand

 • Vanaf 35m2-190m2
Aangeboden door Huurbieding.nl
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 750 tot € 3.550 per maand

 • Vanaf 71m2-355m2
Aangeboden door Huurbieding.nl
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €125,-

 • 0m2
Aangeboden door Huurbieding.nl
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 2.458 tot € 9.166 per maand

 • Vanaf 267m2-1045m2
Aangeboden door Huurbieding.nl
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Huurprijs: 131

 • 50m2
Aangeboden door Regus
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Huurprijs: 756

 • 300m2
Aangeboden door Regus
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Huurprijs: 472

 • 120m2
Aangeboden door Regus
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Huurprijs: 378

 • 100m2
Aangeboden door Regus
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Huurprijs: 283

 • 70m2
Aangeboden door Regus
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Huurprijs: 178

 • 50m2
Aangeboden door Regus
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Huurprijs: 89

 • 50m2
Aangeboden door Regus
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Huurprijs: 69

 • 50m2
Aangeboden door Regus
Topvermelding
 • Verzamelgebouw te huur

 • Huurprijs: €450 euro (ex BTW)

 • Vanaf 20m2-250m2
Aangeboden door SKEPP
 • Beleggingspand te koop

 • € 1.990.000,- k.k

 • 1750m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Kantoorruimte te huur

 • € 1.800,- per maand excl. btw

 • Vanaf 37m2-187m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Kantoorruimte te huur

 • € 350,- per maand excl. btw

 • Vanaf 12m2-142m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.250,- per maand excl. btw

 • 180m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.500,- per maand excl. btw

 • 83m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 335.000,- k.k

 • Vanaf 353m2-392m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 445.000,- k.k

 • 180m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn

Kantoorruimte te huur

 • Steenbokstraat 27A t/m G
  Apeldoorn
 • vanaf 35m2-190m2
 • € 289 tot € 1.568 per maand

Bedrijfsruimte te huur

 • Ordenplein 18-24
  Apeldoorn
 • vanaf 71m2-355m2
 • € 750 tot € 3.550 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Roggestraat 11
  Apeldoorn
 • 0m2
 • €125,-

Winkelruimte te huur

 • Hofstraat 4-16
  Apeldoorn
 • vanaf 267m2-1045m2
 • € 2.458 tot € 9.166 per maand

Bedrijfsruimte te huur

 • Het Rietveld 55A
  Apeldoorn
 • 50m2
 • Huurprijs: 131

Bedrijfsruimte te huur

 • Prins Willem Alexanderlaan 705
  Apeldoorn
 • 300m2
 • Huurprijs: 756

Bedrijfsruimte te huur

 • Prins Willem Alexanderlaan 705
  Apeldoorn
 • 120m2
 • Huurprijs: 472

Bedrijfsruimte te huur

 • Prins Willem Alexanderlaan 705
  Apeldoorn
 • 100m2
 • Huurprijs: 378

Bedrijfsruimte te huur

 • Prins Willem Alexanderlaan 705
  Apeldoorn
 • 70m2
 • Huurprijs: 283

Bedrijfsruimte te huur

 • Prins Willem Alexanderlaan 705
  Apeldoorn
 • 50m2
 • Huurprijs: 178

Bedrijfsruimte te huur

 • Prins Willem Alexanderlaan 705
  Apeldoorn
 • 50m2
 • Huurprijs: 89

Bedrijfsruimte te huur

 • Prins Willem Alexanderlaan 705
  Apeldoorn
 • 50m2
 • Huurprijs: 69

Verzamelgebouw te huur

 • Prins Willem-Alexanderlaan 705
  Apeldoorn
 • vanaf 20m2-250m2
 • Huurprijs: €450 euro (ex BTW)

Beleggingspand te koop

 • Leienplein 2-8
  Apeldoorn
 • 1750m2
 • € 1.990.000,- k.k

Kantoorruimte te huur

 • Paslaan 17
  Apeldoorn
 • vanaf 37m2-187m2
 • € 1.800,- per maand excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Molenstraat 187
  Apeldoorn
 • vanaf 12m2-142m2
 • € 350,- per maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Stationsstraat 251
  Apeldoorn
 • 180m2
 • € 1.250,- per maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Beekstraat 30
  Apeldoorn
 • 83m2
 • € 1.500,- per maand excl. btw

Bedrijfsruimte te koop

 • Reigersweg 81
  Apeldoorn
 • vanaf 353m2-392m2
 • € 335.000,- k.k

Bedrijfsruimte te koop

 • Molenmakershoek 61
  Apeldoorn
 • 180m2
 • € 445.000,- k.k