Resultaten laden ...

Paul Krugerstraat 7

2250 m2 kantoorruimte te koop in Apeldoorn


Kenmerken

1 eenheid beschikbaar

Omschrijving

Object/ligging
Het betreft hier de verkoop van een voormalig schoolgebouw met gymzaal. Bestaande uit kelders, begane grond, 1e en 2e verdieping. Het pand wordt vrij van huur en gebruik geleverd. Verkoop vindt plaats bij inschrijving.

Meer informatie over het object kunt u vinden op de website: nijlandschool.rodenburg.nl

Oppervlakte Hoofdgebouw (BVO): 
Kelders:                             p.m.
Begane grond:            913 m²
Eerste verdieping:       650 m²
Tweede verdieping:   400 m²
 
Bijgebouw
(boksschool)              425 m²*
* inclusief Corridor

In totaal BVO:         2.380 m²
 
Totaal gebruiksoppervlakte bedraagt ca. 2.250 m²

Kadastrale informatie
Gemeente Apeldoorn
Sectie AA
Nummer 1360
Groot 4.475 m²
 
Bouwjaar
Oorspronkelijk medio jaren '50.
Verbouwing/uitbreiding 1967 en 1992
 
Monumentale status
Gemeentelijk monument.
De monumentomschrijving is op de website beschikbaar.
 
Milieu
Er heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden in juni 2018. Deze is op de website te raadplegen.

Bodemonderzoek
In juli 2018 heeft er een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. De rapportage is op de website beschikbaar.

Olietanks
Er is een ondergrondse tank aanwezig. Verkoper zal zorgdragen voor de sanering hiervan. Indien mogelijk zal dit voor de overdracht geschieden. 

Energielabel
Het pand heeft label G.

Flora en Fauna
In opdracht van verkoper wordt onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen, steenmarters en huismussen. De eindresultaten worden verwacht in sept. 2019.

Bestemming
Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan "Binnenstad West”. De bestemming van het perceel is: “Maatschappelijke doeleinden”.

De locatie heeft op dit moment een maatschappelijke bestemming. 

De gronden zijn bestemd voor:
- Onderwijsdoeleinden, opvoeding, religie, verenigingsleven, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, cultuur, congressen, evenementen, sport en recreatie;
- tuin en/of erf;
- speelplaatsen;
- parkeervoorzieningen;
- nutsvoorzieningen;
- overeenkomstig het op de plankaart aangegeven gebruik;
- daarbij geldt dat het afwijkende gebruik uitsluiten toegestaan is ter plaatse van de nadere aanduiding op:
- het perceel, of;
- het met aanduidingsgrenzen aangegeven gebied; met daarbij behorende  bouwwerken;
 
Het volledige bestemmingsplan is op de website te raadplegen.

Transformatie 
De gemeente beoogt een tranformatie van het gebouw naar wonen.
Voor woningbouw is nog een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Voor de beoogde ontwikkeling naar wonen kan er ook door middel van een afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 4 lid 9 bijlage II Bor, een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Een dergelijke wijziging geschiedt alleen op basis van een goed integraal plan voor herontwikkeling van beide monumentale gebouwen en het gehele kavel. 

De locatie biedt ruimte voor maximaal 15 huurwoningen (middel huur). Voor deze locatie zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke en programmamakende ontwikkeling vastgelegd in een hiervoor speciaal vervaardigde brochure welke u op de website terugvindt. 

Opleveringsniveau
In de huidige staat, vrij van huur en gebruik. 
 
Parkeergelegenheid
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Aanvaarding
In overleg.

.


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.300 tot € 2.500 per maand

 • Vanaf 80m2-160m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 2.458 tot € 9.166 per maand

 • Vanaf 267m2-1045m2
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • Huurprijs: €69 per maand

 • Vanaf 50m2-500m2
Topvermelding
 • Verzamelgebouw te huur

 • Huurprijs: €450 euro (ex BTW)

 • Vanaf 20m2-250m2
Aangeboden door SKEPP
 • Kantoorruimte te huur

 • € 65.000,- per jaar excl. btw

 • 450m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Winkelruimte te huur

 • € 60.000,- per maand excl. btw

 • 760m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Horecapand te huur

 • € 2.950,- per maand excl. btw

 • 335m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Winkelruimte te huur

 • € 87.500,- per jaar excl. btw

 • 365m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Kantoorruimte te huur

 • € 50.000,- per jaar

 • 518m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Kantoorruimte te huur

 • € 3.125,- per maand excl. btw

 • Vanaf 160m2-353m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Winkelruimte te huur

 • € 130.000,- per jaar excl. btw

 • 534m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Kantoorruimte te huur

 • € 385,- per maand excl. btw

 • Vanaf 26m2-105m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.850,- per maand excl. btw

 • 85m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Horecapand te koop

 • € 698.000,- k.k

 • 335m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Kantoorruimte te huur

 • € 120/m2/jaar

 • Vanaf 20m2-1200m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Kantoorruimte te huur

 • € 570,- per maand excl. btw

 • Vanaf 22m2-28m2
 • Winkelruimte te koop

 • € 115.000,- k.k

 • 90m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Kantoorruimte te koop

 • € 785.000,- k.k

 • 450m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Kavel te koop

 • € 155,- k.k

 • 5573m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn
 • Horecapand te huur

 • € 2.941,- per maand excl. btw

 • 290m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoorn

Winkelruimte te huur

 • Stationsstraat 158
  Apeldoorn
 • vanaf 80m2-160m2
 • € 1.300 tot € 2.500 per maand

Winkelruimte te huur

 • Hofstraat 4-16
  Apeldoorn
 • vanaf 267m2-1045m2
 • € 2.458 tot € 9.166 per maand

Werkplek te huur

 • Prins Willem Alexanderlaan 705
  Apeldoorn
 • vanaf 50m2-500m2
 • Huurprijs: €69 per maand

Verzamelgebouw te huur

 • Prins Willem-Alexanderlaan 705
  Apeldoorn
 • vanaf 20m2-250m2
 • Huurprijs: €450 euro (ex BTW)

Kantoorruimte te huur

 • Deventerstraat 38
  Apeldoorn
 • 450m2
 • € 65.000,- per jaar excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Stationsstraat 134
  Apeldoorn
 • 760m2
 • € 60.000,- per maand excl. btw

Horecapand te huur

 • Hoofdstraat 172
  Apeldoorn
 • 335m2
 • € 2.950,- per maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Brinklaan 7-11
  Apeldoorn
 • 365m2
 • € 87.500,- per jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Zwolseweg 290
  Apeldoorn
 • 518m2
 • € 50.000,- per jaar

Kantoorruimte te huur

 • Waleweingaarde 1
  Apeldoorn
 • vanaf 160m2-353m2
 • € 3.125,- per maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Hoofdstraat 104
  Apeldoorn
 • 534m2
 • € 130.000,- per jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Jean Monnetpark 19
  Apeldoorn
 • vanaf 26m2-105m2
 • € 385,- per maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Koninginnelaan 93
  Apeldoorn
 • 85m2
 • € 1.850,- per maand excl. btw

Horecapand te koop

 • Hoofdstraat 172
  Apeldoorn
 • 335m2
 • € 698.000,- k.k

Kantoorruimte te huur

 • Van der Houven van Oordtlaan 6
  Apeldoorn
 • vanaf 20m2-1200m2
 • € 120,- per m2 per jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Amersfoortseweg 1
  Apeldoorn
 • vanaf 22m2-28m2
 • € 570,- per maand excl. btw

Winkelruimte te koop

 • Imkersplaats 12
  Apeldoorn
 • 90m2
 • € 115.000,- k.k

Kantoorruimte te koop

 • Deventerstraat 38
  Apeldoorn
 • 450m2
 • € 785.000,- k.k

Kavel te koop

 • Boogschutterstraat 0ong
  Apeldoorn
 • 5573m2
 • € 155,- k.k

Horecapand te huur

 • Koninginnelaan 37
  Apeldoorn
 • 290m2
 • € 2.941,- per maand excl. btw