Resultaten laden ...

Molenweg 1

505 m2 bedrijfsruimte te huur in Colijnsplaat

Kenmerken

Bedrijfshal in units vanaf 73 m2
Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Verspreide huizen Colijnsplaat
Bedrijventerrein OOSTZEEDIJK

TE HUUR
Bedrijfsunits met of zonder kantoorruimte
Molenweg 1 COLIJNSPLAAT

Te huur
Op dit grote terrein, gelegen op een goede zichtlocatie aan de rand van de dorpskern van dit vissersdorp en aan de voet van de Zeelandbrug, bieden wij een nieuwbouwcomplex te huur aan. Het nieuwbouwcomplex is opgedeeld in 17 bedrijfsunits, waarvan 1 techniekruimte en 2 kantoorunits op de beide kopse kanten van het gebouw. De grootte van de units varieert van 75 m2 BVO (73 m2 VVO) tot 152 m2 BVO (144 m2 VVO). De bedrijfsunits worden afgebouwd conform de uitgebreide projectinformatie in de bijlage. In de techniekruimte is de centrale aansturing voor elektra e.d. zoals omschreven in de algemene project informatie. De elektra wordt (deels) voorzien middels zonnepanelen op de daken van de bedrijfsunits ten behoeve van het verbruik van de gebruikers van de locatie. Dit nieuwbouwgebouw is de eerste fase van de ontwikkeling van deze locatie.

Locatie
Colijnsplaat maakt deel uit van de gemeente Noord-Beveland en bestaat uit diverse kleine kernen. De beschikbaarheid van bedrijventerrein op Noord-Beveland is beperkt. Tevens gelden er voor deze locatie geen bijzondere vestigingseisen behoudens het vigerende bestemmingsplan. De bedrijvigheid nabij het perceel is vooral nautische en agrarisch gericht. De percelen maken thans onderdeel uit van het terrein van Zwemer Vastgoed BV van 50.000 m².

Bereikbaarheid
Het perceel is gelegen ten oosten van de kern nabij de doorgaande weg, N256. Deze weg biedt rechtstreekse verbinding richting Rotterdam (max. 1 uur), Noord-Brabant (A59) (max. half uur) en naar Goes (max. 20 minuten), waar deze aansluit op de A58.
De goede infrastructuur zorgt voor een goede bereikbaarheid voor vrachtwagen- en personenverkeer. De omliggende percelen bestaan uit akkerbouw en bebouwing ten behoeve van bedrijvigheid.

Omschrijving units
De units worden standaard opgeleverd met:
- Een onderheide betonvloer met een vloerbelasting van 2000 KG/m2
- Kunststof entreedeur
- Elektrisch bedienbare en geïsoleerde overheaddeur voorzien van lichtsectie
- Afmetingen overheaddeur: ca. 3,5 m breed x 4,2 m hoog.
- Aansluiting ten behoeve van riolering, water, elektra en data
- Het direct voorgelegen terrein behoort tot de unit ten behoeve van parkeerplaatsen. Er dient onbelemmerde doorgang te worden verleend over het terrein.

Opleveringsniveau conform de algemene projectomschrijving.

Bestemming
De aangeboden bedrijfsunits vallen onder het ontwerp bestemmingsplan Bebouwde Kom Colijnsplaat uit 2022 en het vigerende bestemmingsplan uit 2008. Toegestaan zijn bedrijfsactiviteiten die voorkomen in categorie 1 tot en met 3.2 van de Staat der Bedrijfsactiviteiten. Daarnaast past een machinefabriek of constructiewerkplaats in de bestemming.

Huurprijs
Unit van 75 m2: € 5.700,- exclusief BTW per jaar.
Unit van 152 m2: € 11.400,- exclusief BTW per jaar.
Kantoorruimtes zijn reeds verhuurd.

In de bedrijfsunits kunnen op verzoek tegen meerprijs kantoorruimtes worden gerealiseerd.

Huurtermijn
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 10 jaar met telkenmale 5 jaar verlenging. Eventuele afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Huurbetaling
De huurpenningen incl. BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015 = 100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Zekerheidsstelling
Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW.

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW-belaste verhuur.

Huurovereenkomst
Model ROZ-kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, aangevuld met enkele aanpassingen van verhuurderszijde.

Oplevering
Verwachte oplevering: november 2022

Opleveringsniveau
Conform projectomschrijving. Maatwerk is bespreekbaar.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van "Molenweg 1 te Colijnsplaat". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.