Resultaten laden ...

Van Konijnenburgweg 141

1.000 m2 bedrijfsruimte te huur in Bergen op Zoom

Kenmerken

Bedrijfshal in units vanaf 3930 m2
Vrije hoogte bedrijfshal 750 meter
Vloerbelasting bedrijfshal 2500 kg/m2
Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Waterfront-Industriegebied
Bedrijventerrein NOORDLAND

Te Huur Op een strategische locatie gelegen op het kruispunt van de Van Konijnburgweg en de Conradweg, bedrijfspand met eigen kantoorruimte op het bedrijventerrein Noordland/Theodorushaven. Door de hoekligging is het perceel via 2 zijden goed bereikbaar. Het totale terrein is 10.340 m² groot. De bedrijfsruimten worden deels herbouwd en uitgebreid. Na realisatie is er 3.930 m² BVO aan bedrijfsruimte begane grond, waarvan een gedeelte nog een entresolvloer (ca 390 m2) kent met betonnen vloer. De vloerbelasting van de begane grondvloeren is ca 2.500 kg/m². De vrije hoogte is ca 7,5 meter en het aantal kolommen in de hallen is beperkt. De hallen zijn/worden hoogwaardig geïsoleerd en afgewerkt en verwarmd middels heaters. Op de bestaande hal is een nieuw dak met een Rc-waarde van 6 geplaatst. Aan de voorzijde van het pand worden 2 loading docks gerealiseerd en verder zijn/komen er 3 grote, elektrische overheaddeuren. De kantoorruimtes zijn verdeeld over 2 bouwlagen met een totale oppervlakte van ca 1.000 m². Aan de voorzijde van de kantoorruimtes zijn er auto-parkeerplaatsen. Aan de zijde van de Conradweg is nog een vrij terrein van ca 1.000 m². Zowel verhuur in zijn geheel als in 2 delen is bespreekbaar. Ligging en bereikbaarheid Het pand is ideaal gelegen nabij de A58 richting Breda, de A4 richting Rotterdam én de A12 richting Antwerpen (BE). Bedrijventerrein Noordland kenmerkt zich door grotere logistieke bedrijven en productiebedrijven. De mogelijkheden van transport via water of via de weg zijn zeer goed. Voorzieningen - Elektra met krachtstroom - Verwarming in kantoren en bedrijfshal - LED-verlichting - ICT-bekabeling - Sanitaire voorzieningen - Hekwerk rondom - 2 entreepoorten - 2 loading docks - 3 overheaddeuren - Pantry/kantine Publiekrechtelijke bestemming Het geheel ligt binnen het vigerende bestemmingsplan 'BP Theodorushaven-Noordland' van de gemeente Bergen op Zoom dat onherroepelijk is vastgesteld op 28 januari 2016 en heeft de bestemming 'Bedrijf'. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijven behorende tot de aangeduide categorie, opgenomen in bij dit bestemmingsplan gevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat niet zijn toegestaan: 1. detailhandel; 2. zelfstandige kantoren; 3. bedrijfswoningen; 4. bedrijven behorende tot categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.2: uitsluitend bedrijven behorende tot categorie 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 en 5.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; laad- en loskades met bijbehorende voorzieningen; bij deze bestemming behorende voorzieningen, werken, werkzaamheden en andere bouwwerken, zoals ontsluitingswegen, raccordementen met bijbehorende voorzieningen, boven- en ondergrondse parkeervoorzieningen, groen- en waterhuishoudkundige voorzieningen. Kadastrale gegevens Gemeente: Bergen op Zoom Sectie: I Nummer: 771 en 772 Huurprijzen: Kantoor begane grond € 80,- per m² per jaar exclusief BTW Kantoor 1e verdieping € 75,- per m² per jaar exclusief BTW Loods bestaand € 45,- per m² per jaar exclusief BTW Loods nieuw met loadingdock € 52,50 per m² per jaar exclusief BTW Buitenterrein € 10,- per m² per jaar exclusief BTW. Huurperiode De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor de periode van vijf (5) jaar. Deze termijn wordt telkens verlengd met een termijn van vijf (5) jaar, tenzij de huurder of verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een periode van twaalf (12) maanden. Afwijkende huurperiode in overleg. Voor de bestaande hal is korte(re) huurperiode bespreekbaar. Huurprijsaanpassing Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "CPI-Alle Huishoudens" (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zekerheidstelling Een garantie ter grootte van een bruto betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW en servicekosten. Omzetbelasting Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW. niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW-belaste verhuur. Oplevering In onderling overleg, uitgangspunt voor oplevering nieuwbouw is Q3-2022. Zowel de bestaande (reeds) gerenoveerde hal als het kantoor zijn per direct beschikbaar. Huurovereenkomst Model ROZ-kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, aangevuld met enkele aanpassingen van verhuurders zijde. Bijzonderheden Verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder. Bezichtigingen Uitsluitend op afspraak is het mogelijk om het complex te bezichtigen, voor het plannen van een afspraak kan contact opgenomen worden met ons kantoor. Algemeen Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.