Resultaten laden ...

Jagersdreef 71a

45m2 bedrijfsruimte te huur en te koop in Driebergen


Kenmerken

1 eenheid beschikbaar

Omschrijving

WAAROM DE HOOFDSTRAAT 79 VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Zelfstandige ruimte
2. Ruim parkeren
3. Nabij Rijksweg A12
4. Ruimte is 4 meter hoog.
5. Nabij winkels en supermarkt

ADRES
Jagersdreef 71A, Driebergen

ALGEMEEN
Deze zelfstandige ruimte is totaal groot 45 m² groot, verdeeld in twee ruimtes. De eeerste ruimte is 40.5 m2 (7.5 x 5.4 meter) en 4 meter hoog. In deze ruimte is centrale verwarming aanwezig. De andere ruimte is 4.5 m2 (3.00x1.50 meter) en ook 4 meter hoog. In deze ruimte bevindt zich een kleine keuken met boiler, een toilet en ruime mogelijkheden voor opslag in de hoogte. De locatie ligt op minder dan 50 meter van het winkelcentrum de Sluis in Driebergen.

OPPERVLAKTE
Voor verhuur is totaal ca. 45 m² vloeroppervlak beschikbaar, onderverdeeld als volgt:
• circa 40.5 m² bedrijfsruimte/opslagruime/overige ruimte;
• circa 4.5 m² keuken/toilet/opslagruimte/overige ruimte
Deelverhuur eventueel in overleg.
De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
1970

KADASTRALE GEGEVENS
Driebergen-Rijsenburg sectie C
Gemeente : Driebergen-Rijsenburg
Sectie : C
Nummers : no. 3307
Groot: 9 are 33 centiare
Zakelijk recht : Eigendom

BESTEMMING
Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief o.a.:
• cv-installatie;
• bemetering van zelfstandige elektra / watermeters;
• stucplafond voorzien van LED TL verlichting;
• pantry voorzien van muurstellingen;
• diverse dubbele wandcontactdozen (230V);
• laminaat, plavuizen met vloerverwarming;
• toiletruimte.

PARKEREN
€ 62.000,-- kosten koper. Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.
Maandelijkse servicekosten VVE kosten € 22,67

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 320 tot € 4.583 per maand

 • Vanaf 35m2-500m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 2.430 tot € 9.827 per maand

 • Vanaf 245m2-991m2
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • € 105 /m²/jaar

 • Vanaf 10m2-5.000m2
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 1.683 tot € 10.619 per maand

 • Vanaf 202m2-1.840m2
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 199.000,- v.o.n.

 • 154m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te koop

 • € 135.000,- k.k.

 • 120m2
Aangeboden door Brecheisen Makelaars
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 70 /m²/jaar

 • 109m2
 • Kantoorruimte te huur

 • € 70.000,- per jaar excl. btw

 • 447m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te koop

 • € 1.125.000,- k.k.

 • 447m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te huur

 • € 24.000,- per jaar excl. btw

 • 178m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 37.500,- per jaar excl. btw

 • Vanaf 190m2-380m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te huur

 • € 135 /m²/jaar

 • Vanaf 70m2-992m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 326.250,- v.o.n.

 • 237m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te huur

 • € 95 /m²/jaar

 • Vanaf 445m2-915m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te koop

 • € 995.000,- k.k.

 • Vanaf 445m2-915m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te koop


 • 137m2
Aangeboden door MHM Onroerend Goed
 • Kantoorruimte te huur

 • Op aanvraag

 • 137m2
Aangeboden door MHM Onroerend Goed
 • Kantoorruimte te huur

 • € 390,- per maand excl. btw

 • 18m2
 • Kantoorruimte te huur

 • Op aanvraag

 • Vanaf 640m2-1.267m2
 • Kantoorruimte te huur

 • € 110 /m²/jaar

 • Vanaf 34m2-500m2

Kantoorruimte te huur

 • Regulierenring 2
  Bunnik
 • vanaf 35m2-500m2
 • € 320 tot € 4.583 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Kosterijland 10-70
  Bunnik
 • vanaf 245m2-991m2
 • € 2.430 tot € 9.827 per maand

Werkplek te huur

 • Kosterijland 10-18
  Bunnik
 • vanaf 10m2-5.000m2
 • €105,-

Bedrijfsruimte te huur

 • Huis ter Heideweg 18-58
  Zeist
 • vanaf 202m2-1.840m2
 • € 1.683 tot € 10.619 per maand

Bedrijfsruimte te koop

 • Kosterijland 1113
  Bunnik
 • 154m2
 • € 199.000,- v.o.n.

Kantoorruimte te koop

 • Lange Schaft 13B-3
  Houten
 • 120m2
 • € 135.000,- k.k.

Bedrijfsruimte te huur

 • De la Reylaan 34
  Zeist
 • 109m2
 • € 70,- per m2 per jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Dorpsstraat 77
  Doorn
 • 447m2
 • € 70.000,- per jaar excl. btw

Kantoorruimte te koop

 • Dorpsstraat 77
  Doorn
 • 447m2
 • € 1.125.000,- k.k.

Kantoorruimte te huur

 • Amersfoortseweg 7
  Maarn
 • 178m2
 • € 24.000,- per jaar excl. btw

Bedrijfsruimte te huur

 • Veilingweg 10
  Bunnik
 • vanaf 190m2-380m2
 • € 37.500,- per jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Fruitweg 36+38 + Bascule 7+9 0ong
  Bunnik
 • vanaf 70m2-992m2
 • € 135,- per m2 per jaar excl. btw

Bedrijfsruimte te koop

 • De Fruitplukker 0ong
  Bunnik
 • 237m2
 • € 326.250,- v.o.n.

Kantoorruimte te huur

 • Johannes Postlaan 2a
  Zeist
 • vanaf 445m2-915m2
 • € 95,- per m2 per jaar excl. btw

Kantoorruimte te koop

 • Johannes Postlaan 2a
  Zeist
 • vanaf 445m2-915m2
 • € 995.000,- k.k.

Kantoorruimte te koop

 • Alfred Nobellaan 523
  De Bilt
 • 137m2
 • Verkoopprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Alfred Nobellaan 523
  De Bilt
 • 137m2
 • Huurprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Smalleweg 5
  Bunnik
 • 18m2
 • € 390,- per maand excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Amersfoortseweg 40*
  Maarn
 • vanaf 640m2-1.267m2
 • Op aanvraag

Kantoorruimte te huur

 • Regulierenring 2
  Bunnik
 • vanaf 34m2-500m2
 • € 110,- per m2 per jaar excl. btw