Resultaten laden ...

Jagersdreef 71a

45 m2 bedrijfsruimte te huur en te koop in Driebergen


Kenmerken

Omschrijving

WAAROM DE HOOFDSTRAAT 79 VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Zelfstandige ruimte
2. Ruim parkeren
3. Nabij Rijksweg A12
4. Ruimte is 4 meter hoog.
5. Nabij winkels en supermarkt

ADRES
Jagersdreef 71A, Driebergen

ALGEMEEN
Deze zelfstandige ruimte is totaal groot 45 m² groot, verdeeld in twee ruimtes. De eeerste ruimte is 40.5 m2 (7.5 x 5.4 meter) en 4 meter hoog. In deze ruimte is centrale verwarming aanwezig. De andere ruimte is 4.5 m2 (3.00x1.50 meter) en ook 4 meter hoog. In deze ruimte bevindt zich een kleine keuken met boiler, een toilet en ruime mogelijkheden voor opslag in de hoogte. De locatie ligt op minder dan 50 meter van het winkelcentrum de Sluis in Driebergen.

OPPERVLAKTE
Voor verhuur is totaal ca. 45 m² vloeroppervlak beschikbaar, onderverdeeld als volgt:
• circa 40.5 m² bedrijfsruimte/opslagruime/overige ruimte;
• circa 4.5 m² keuken/toilet/opslagruimte/overige ruimte
Deelverhuur eventueel in overleg.
De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
1970

KADASTRALE GEGEVENS
Driebergen-Rijsenburg sectie C
Gemeente : Driebergen-Rijsenburg
Sectie : C
Nummers : no. 3307
Groot: 9 are 33 centiare
Zakelijk recht : Eigendom

BESTEMMING
Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief o.a.:
• cv-installatie;
• bemetering van zelfstandige elektra / watermeters;
• stucplafond voorzien van LED TL verlichting;
• pantry voorzien van muurstellingen;
• diverse dubbele wandcontactdozen (230V);
• laminaat, plavuizen met vloerverwarming;
• toiletruimte.

PARKEREN
€ 62.000,-- kosten koper. Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.
Maandelijkse servicekosten VVE kosten € 22,67

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • €1.150,-

 • 95 m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • €1.500,-

 • 141 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • vanaf € 210.00

 • Vanaf 19 m2 tot 54 m2
Aangeboden door HuurFlex
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 430 tot € 605 per maand

 • Vanaf 27 m2 tot 41 m2
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • €2.500,-

 • 500 m2
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 315 tot € 2.605 per maand

 • Vanaf 30 m2 tot 249 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • vanaf € 160.00

 • Vanaf 16 m2 tot 150 m2
Aangeboden door HuurFlex
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €140,-

 • Vanaf 305 m2 tot 2.564 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 2.430 tot € 9.827 per maand

 • Vanaf 245 m2 tot 991 m2
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • € 105 m²/jaar

 • Vanaf 10 m2 tot 5.000 m2
 • Horeca te huur

 • € 73.853 /jaar

 • 470 m2
Aangeboden door AWhoreca
 • Horeca te huur

 • € 2.000 /maand

 • 150 m2
Aangeboden door AWhoreca
 • Kantoorruimte te huur

 • € 91

 • 132 m2
Aangeboden door Statement Real Estate
 • Kantoorruimte te koop

 • € 155.000

 • 132 m2
Aangeboden door Statement Real Estate
 • Kantoorruimte te huur

 • € 125

 • 1.548 m2
Aangeboden door Statement Real Estate
 • Kantoorruimte te huur

 • € 45.000 /jaar

 • 315 m2
Aangeboden door Brecheisen Makelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 51.930 /jaar

 • 577 m2
Aangeboden door Van Rossum Makelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.850 /maand

 • 141 m2
Aangeboden door Van Rossum Makelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • € 1.250 /maand

 • 90 m2
Aangeboden door Van Rossum Makelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • € 110 m²/jaar

 • Vanaf 300 m2 tot 635 m2
Aangeboden door Van Rossum Makelaars

Winkelruimte te huur

 • Dorpsstraat 34
  Bunnik
 • €1.150,-

Winkelruimte te huur

 • Dorpsstraat 36A
  Bunnik
 • €1.500,-

Kantoorruimte te huur

 • Regulierenring 12
  Bunnik
 • vanaf € 210.00

Kantoorruimte te huur

 • 1e Hogeweg 198
  Zeist
 • € 430 tot € 605 per maand

Bedrijfsruimte te huur

 • Groenekanseweg 66A
  De Bilt
 • €2.500,-

Bedrijfsruimte te huur

 • Huis ter Heideweg 18-58
  Zeist
 • € 315 tot € 2.605 per maand

Kantoorruimte te huur

 • de Molen 67 Rechts
  Houten
 • vanaf € 160.00

Kantoorruimte te huur

 • Arnhemse Bovenweg 180
  Zeist
 • €140,-

Kantoorruimte te huur

 • Kosterijland 10-70
  Bunnik
 • € 2.430 tot € 9.827 per maand

Werkplek te huur

 • Kosterijland 10-18
  Bunnik
 • €105,-

Horeca te huur

 • Sitiopark 10
  Doorn
 • € 73.853,- /jaar excl. btw

Horeca te huur

 • Voorheuvel 73
  Zeist
 • € 2.000,- /maand excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Lange Schaft 13A
  Houten

Kantoorruimte te koop

 • Lange Schaft 13A
  Houten

Kantoorruimte te huur

 • Utrechtseweg 2
  De Bilt

Kantoorruimte te huur

 • Oude Molenweg 3 B
  Doorn
 • € 45.000,- /jaar excl. btw

Winkelruimte te huur

 • De Maat 1
  Houten
 • € 51.930,- /jaar excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Amersfoortseweg 3
  Doorn
 • € 1.850,- /maand excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Sophialaan 29 S
  Zeist
 • € 1.250,- /maand excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • De Molen 91
  Houten
 • € 110,- m²/jaar excl. btw

Delen