Resultaten laden ...

Admiraal Helfrichweg 4

40 m2 kantoorruimte te huur in Capelle aan den IJssel

Kenmerken

Huurprijs € 640 /maand
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Industrieterrein-West
Bedrijventerrein Capelle-West

Betreft
Voor de verhuur zijn diverse representatieve kantoorunits beschikbaar in het moderne ‘Sahan Business Center’ aan de Admiraal Helfrichweg 4 te Capelle aan den IJssel met ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein.

Locatie
Het object is gelegen aan de Admiraal Helfrichweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein “Capelle-West”. Dit bedrijventerrein beslaat een oppervlakte van circa 15 hectare en kenmerkt zich onder andere door een zeer gevarieerde bedrijvigheid, van lokale productiebedrijven tot landelijk werkende ondernemingen. De bereikbaarheid met het eigen vervoer is uitstekend door de ligging nabij de op en afritten van de Rijksweg A-16. Met gebruikmaking van de buslijnen 34 of 37 bent u snel op één van de Capelse-/ of Rotterdamse metro of (intercity)treinstations.

Indeling/huurprijs
Voor prijzen en beschikbaarheid, zie de bijgesloten pdf informatie.

Energieverbruik
De energiekosten zijn in de huurprijs opgenomen. Hierbij zal als uitgangspunt het “fair-use” principe worden gehanteerd betreffende apparatuur en werktijden. Tevens krijgt verhuurder de mogelijkheid om het aandeel energiekosten (vastgesteld op 20% van de huursom) te verhogen op basis van de indexcijfers energiekosten. Hierbij zal 1 maart 2022 als basis gelden.

Voorzieningen
De kantoorunits worden opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
• Centrale entree op de begane grond, met directe trapopgang naar de kantoorverdieping.
• Pantry voor gezamenlijk gebruik;
• Gescheiden toiletgroepen in de algemene ruimten;
• Afgewerkte plafonds met aansluitingen voor lichtarmaturen;
• Verwarming middels vloerverwarming (complexmatige temperatuurinstelling);
• Afgewerkte wanden;
• Vloerbedekking;
• Te openen ramen.

Parkeren
Bij het kantoorpand bevinden zich voldoende parkeerplaatsen. Uitgangspunt is 1 parkeerplaats per kantoorunit.

Huurtermijn
De minimale huurperiode is een jaar.

Oplevering
Op korte termijn mogelijk.

Huurbetaling
Bij vooruitbetaling te voldoen in maandelijkse termijnen.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 1 maand huur, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met 7% worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan