Resultaten laden ...

Jan Valsterweg 75

525 m2 kantoorruimte te huur en te koop in Dordrecht


Kenmerken

Omschrijving

Omschrijving:
Algemeen
Bijzonder vormgegeven kantoorruimte met inpandige bedrijfsloods op het kleinschalige bedrijventerrein De Groene Zoom, tussen de woonwijken Dubbeldam en Stadspolders. Het bedrijventerrein heeft een herkenbare uitstraling met bij de entree een aantal gebouwen in neo classicistische stijl waar voornamelijk kantoorgebruikers zitten, verderop op het terrein zijn eigentijdse bedrijfsgebouwen ontwikkeld waaronder dit object.

Op het bedrijventerrein De Groene Zoom zijn 22 bedrijfsgebouwen gerealiseerd die op dit moment ruimte bieden aan circa 45 bedrijven.

Het terrein is optimaal bereikbaar ten opzichte van de hoofdontsluitingen en is gelegen direct naast de Randweg N3, die de Rijkswegen A15 en A16 verbindt. De oprit naar de Randweg ligt op slechts 5 minuten. Een eventuele dakreclame is zichtbaar vanaf de N3.

Bedrijven die zijn gevestigd op dit terrein zijn onder andere:
- Dierenziekenhuis Drechtstreek
- Uitvaartcentrum Tineke van de Jagt
- Sorbi en Niessert Advocaten
- Nestor installatietechniek
- Van Leeuwen Glas
- Drechtstadautomatisering

Kadastrale aanduiding
Het complex betreft de volle eigendom van een perceel grond met de zich op deze grond bevindende opstal, bestaande uit een tweelaags kantoorgebouw met een aangesloten kleinschalige loods en verdere aanhorigheden.

Bij de gemeente Dordrecht is het complex plaatselijk bekend als Jan Valsterweg 75 te Dordrecht. Bij het kadaster is het complex bekend als gemeente Dordrecht, sectie O, nummer 400, groot 7 are 55 centiare.

Indeling
Ca. 223 m² kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit de hoofdentree, een viertal kantoorruimten, een kantine ruimte met een kunststof keukenvoorziening, magazijn en een dubbele toiletgroep.

Ca. 302 m² kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een overloop, tweetal kantoortuinen met een pantry voorziening in één van deze ruimten, tweetal afsluitbare kantoorvertrekken, serverruimte en een dubbele toiletgroep.

Ca. 78 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond, bestaande uit een min of meer rechthoekige bedrijfshal met vrije overspanning met beperkte hoogte. Bedrijfsruimte is voorzien van openslaande deuren en is beperkt bereikbaar vanaf de buitenzijde.

9 gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein.
Deelverhuur is mogelijk. Beneden of bovenverdieping. Met of zonder loods ook mogelijk.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
- centrale verwarming met radiatoren en een gasgestookte ketel
- warmwatervoorziening via de cv-ketel;
- aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsnet;
- openslaande toegangsdeuren aan de linkerzijde van de bedrijfshal t.b.v. de inpandige loods voorzien van een inpandig rolluik;
- ingebouwd geluidsysteem met voorzieningen voor hoofdzakelijk radio in plafond;
- kabelgoten met elektra aansluitpunten;
- kabelgoten met netwerk aansluitpunten;
- koeling middels wand airconditioningunits*;
- glazen koepel (kantoorruimte) voorzien van lamellenplafond met geïntegreerde inbouwspots;
- brandslanghaspels;
- elektronisch inbraakalarmsysteem;
- systeemplafonds met geïntegreerde inbouwspots met dimfunctie en verlichtingsarmaturen;
- stalen halve wenteltrap naar de verdieping;
- buitengevels deels bestaande uit metselwerk aan de voorzijde en deels uit stalen gevelbeplating aan de achterzijde;
- centrale receptiebalie;
- entree voorzien van openslaande glazen deuren met een centrale receptiebalie;
- houten kozijnen met isolerende beglazing en te openen ramen;
- dubbele toiletgroep met voorportaal op de begane grond en eerste verdieping;
- pantry voorziening op de begane grond voorzien van 4 onder- en 5 bovenkasten, een vaatwasser en een magnetron;
- extra pantry voorziening in één kantoorvertrek op de begane grond voorzien van 2 onder- en 2 bovenkasten;
- pantry voorziening op de eerste verdieping voorzien van vijf onderkasten;

Alle met een (*) gemarkeerde voorzieningen worden om niet door verhuurder aan huurder ter beschikking gesteld, doch behoren niet tot het gehuurde. Huurder mag van deze voorzieningen gebruik maken, doch eventuele kosten voor vervanging of onderhoud zijn volledig voor rekening van huurder.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 100,- per m², per jaar.
Bedrijfsruimte: € 75,- per m², per jaar.
Parkeerplaatsen: € 350,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Koopsom
€ 800.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Stadspolder, Visserhoek en Oudelandshoek" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 11 maart 2008.

Op grond van artikel 8 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het complex:

Bedrijfsdoeleinden B

De voor 'Bedrijfsdoeleinden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven met bijbehorende bedrijfskantoren;

b. groenvoorzieningen als bedoeld in artikel 16 van deze voorschriften;

c. nutsvoorzieningen.

een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels behorende bij de bestemmingsvoorschriften.
- er zijn slechts bedrijven toegestaan die behoren tot de categorieën 1 tot en met 3b van de bij de voorschriften behorende Staat van bedrijfsactiviteiten.

- het kantooroppervlak mag niet meer dan 50% van de totale bedrijfsoppervlakte bedragen, tot een maximum van 3.000 m² b.v.o., met dien verstande dat kleinschalige zelfstandige kantoren zijn toegestaan tot een maximale oppervlakte van
500 m² per kantoor.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite per peildatum 28 april 2015.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In overleg. Gemeubileerd huren is bespreekbaar.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 695 - € 1495 /m²/jaar

 • 90 m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • Huurprijs: € 45 m²/jaar

 • Vanaf 35 m2 tot 175 m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • 695.00

 • 65 m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • vanaf € 200.00

 • Vanaf 16 m2 tot 32 m2
Aangeboden door HuurFlex
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • vanaf € 750.00

 • 82 m2
Aangeboden door HuurFlex
 • Kantoorruimte te huur

 • €2.250,-

 • 225 m2
 • Horeca te koop

 • Verkoopprijs: € 390.000 k.k.

 • 254 m2
Aangeboden door Knook & Verbaas Horecamakelaardij
 • Kantoorruimte te huur

 • € 110 /m²/jaar

 • Vanaf 500 m2 tot 1.036 m2
Aangeboden door JLL
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 7.350 tot € 31.325 per maand

 • Vanaf 1.434 m2 tot 5.927 m2
 • Winkelruimte te huur

 • € 350 /m²/jaar

 • 99 m2
Aangeboden door MVGM Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te koop

 • € 1

 • 272 m2
Aangeboden door MVGM Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.375 /maand

 • 156 m2
Aangeboden door Hoogveste
 • Winkelruimte te koop

 • Prijs op aanvraag

 • 120 m2
Aangeboden door Hoogveste
 • Winkelruimte te huur

 • Prijs op aanvraag

 • 189 m2
Aangeboden door Hoogveste
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Op aanvraag

 • Vanaf 12 m2 tot 29 m2
 • Bedrijfsruimte te huur

 • €13.000,-

 • 4.120 m2
 • Winkelruimte te huur

 • € 169.000 /jaar

 • 864 m2
Aangeboden door Blok Makelaardij
 • Winkelruimte te huur

 • € 2.500 /maand

 • 88 m2
Aangeboden door Blok Makelaardij
 • Horeca te huur

 • € 1.940,- excl. BTW

 • 113 m2
Aangeboden door Klaassen Makelaardij
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 48.895 tot € 323.195 per maand

 • Vanaf 9.674 m2 tot 65.926 m2

Kantoorruimte te huur

 • Kelvinring 54
  Alblasserdam
 • Huurprijs: 695.00

Kantoorruimte te huur

 • Antoniuslaan 1
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Huurprijs: 649

Kantoorruimte te huur

 • H.A. Lorentzstraat 4
  Zwijndrecht
 • Huurprijs: 695.00

Kantoorruimte te huur

 • Poldermolen 16-18
  Papendrecht
 • vanaf € 200.00

Kantoorruimte te huur

 • De Kubus 141
  Sliedrecht
 • vanaf € 750.00

Kantoorruimte te huur

 • H.A. Lorentzstraat 1A
  Zwijndrecht
 • €2.250,-

Horeca te koop

 • Voorstraat 259
  Dordrecht
 • Verkoopprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Calandstraat 41
  Dordrecht
 • € 110,-per vierkante meter per jaar excl. BTW

Bedrijfsruimte te huur

 • Bunsenstraat 1-19
  Dordrecht
 • € 7.350 tot € 31.325 per maand

Winkelruimte te huur

 • Hof van Holland 53
  Zwijndrecht
 • € 34.650,-per jaar

Winkelruimte te koop

 • Hof van Holland 5153
  Zwijndrecht
 • Koop: prijs op aanvraag € 1,-kosten koper / Huur: excl. BTW

Winkelruimte te huur

 • Kerkbuurt 86
  Sliedrecht
 • € 1.375,- /maand excl. btw

Winkelruimte te koop

 • Thorbeckelaan 0 ong
  Sliedrecht
 • Op aanvraag

Winkelruimte te huur

 • Kerkbuurt 53
  Sliedrecht
 • € 2.480,- /maand excl. btw

Bedrijfsruimte te huur

 • Garagepark Zwijndrecht 0 ong
  Zwijndrecht
 • Op aanvraag

Bedrijfsruimte te huur

 • Calandstraat 7
  Dordrecht
 • €13.000,-

Winkelruimte te huur

 • Sisarijs- of Sarisgang 43
  Dordrecht
 • € 169.000,- /jaar excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Hof van Holland 132
  Zwijndrecht
 • € 2.500,- /maand excl. btw

Horeca te huur

 • Reeweg 2
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • € 1.940,- excl. BTW

Bedrijfsruimte te huur

 • Hoogendijk 1
  Alblasserdam
 • € 48.895 tot € 323.195 per maand