Resultaten laden ...

Singel ong.

362 m2 kantoorruimte te koop in Domburg

Kenmerken

Prijs € 657.000 v.o.n.
Functie Kantoorruimte
Secundair gebruik Praktijkruimte
Bouwjaar 2023
Aantal bouwlagen 3

Te koop
Twee riante commerciële ruimten met een oppervlak van circa 327 m² en 362 m² en eigen parkeergelegenheid in het hart van Domburg. De ruimtes maken onderdeel uit van een unieke nieuwbouwontwikkeling met onder andere 6 commerciële ruimtes. Inmiddels zijn 4 van deze commerciële ruimtes verkocht. Naar verwachting zal de oplevering medio 3e kwartaal 2023 plaatsvinden.
De verkoop van de commerciële ruimten wordt verzorgd door Synchro Bedrijfshuisvesting BV uit Middelburg en de verkoop van de woningen wordt verzorgd door Ruiterplaat Makelaardij uit Kamperland. Deze verkoopinformatie heeft enkel betrekking op de commerciële ruimten.

De twee nog beschikbare commerciële ruimten bestaan ieder uit drie bouwlagen en krijgen een oppervlak van circa 327 en 362 m². Beide ruimten worden voorzien van een gunstig georiënteerd dakterras op de tweede etage. De ruimtes worden in casco staat opgeleverd, echter in overleg met de betrokken aannemer (Bouwbedrijf De Delta BV uit Middelburg) zijn afspraken te maken over de afbouw van de ruimten. De technische omschrijving en staat van afwerking zijn opgenomen als bijlage bij deze brochure.

Bereikbaarheid en voorzieningen
De ontwikkelingslocatie ligt zuidelijk van het bestaande commerciële hart van Domburg aan de Singel, omsloten door de Brouwerijweg en het Poldertje. De Stationsstraat vormt de verbinding tussen het bestaande commerciële hart en de ontwikkellocatie. De Singel is een logische looproute van de grote parkeerterreinen aan het rand van het dorp naar het dorpshart. Het autoverkeer dat het dorp doorkruist vanuit de westelijke richting, wordt langs de ontwikkellocatie geleid. De locatie heeft hierdoor een uitstekende attentiewaarde. Naast de eigen parkeergelegenheid, is in de directe omgeving voldoende openbare parkeergelegenheid aanwezig.

Het voorzieningenniveau in de directe omgeving is goed te noemen. In de omgeving bevinden zich onder andere woningen, winkels en horeca. Domburg is van oudsher al bekend als enorme toeristische trekpleister en heeft daardoor het gehele jaar veel toeristen.

Kadastrale gegevens
De te verkopen kavels worden voor rekening van verkoper nog kadastraal ingemeten. Het achtergelegen terrein en de doorgangen tussen de commerciële ruimten 2 en 3 en commerciële ruimte 5 en woning 3 zijn allen mandelig. De 19 parkeerplaatsen worden per bouwnummer separaat kadastraal ingemeten en wordt tezamen met perceel van de opstal en aandeel in mandelig terrein aan de koper in eigendom overgedragen.

Bestemming
Binnen het bestemmingsplan “Herontwikkeling Singelgebied” hebben de commerciële ruimten de enkelbestemming “Gemengd-2” en zijn op grond hiervan bestemd voor:
- ateliers;
- bedrijven uit ten hoogste categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
- cultuur en ontspanning;
- dienstverlening in de vorm van het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of tevens leveren van diensten aan personen, zoals reisbureaus, kapsalons, wasserettes en autorijscholen.
- kantoren;
- maatschappelijk in de vorm van bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd- en kinderopvang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven en religie;
- ondergeschikte detailhandel, uitsluitend ten behoeve van deze bestemming.
Wonen en detailhandel (het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van goederen, met inbegrip van afhaal, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit) is niet toegestaan.

Afmetingen beschikbare units
Unit Beg.gr. - 1e Verd. - 2e Verd. - Terras 2e verdieping
2 (huisnr. 15b) 155 m² 141 m² 66 m² 43 m²
3 (huisnr. 17) 136 m² 125 m² 66 m² 25 m².

Grondstatus
Eigen grond.

Afmetingen beschikbare kavels
Singel 15b: 194 m² + 5/27e aandeel in mandelig terrein + 5 parkeerplaatsen (4-8)
Singel 17: 179 m² + 5/27e aandeel in mandelig terrein + 5 parkeerplaatsen (9-13).

Voor de ligging van de kavels binnen de ontwikkelingslocatie wordt verwezen naar de in de bijlagen opgenomen verkavelingstekening. De nummering van de parkeerplaatsen is tevens terug te vinden op de verkavelingstekening.

Koopsommen
Singel 15b: € 742.500,-
Singel 17: € 657.000,-.

Voornoemde prijzen zijn allen exclusief BTW, vrij op naam en in casco staat. Grondrente en bouwrente over de vervallen bouwtermijnen zijn niet in voornoemde koopsom inbegrepen.
Aangezien er sprake is van een verplichte BTW levering is koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koopsom wordt verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Verhuur is eventueel bespreekbaar tegen nader overeen te komen voorwaarden en condities.

Afbouw
Het is mogelijk dat de aannemer een basis afbouwpakket (als meerwerk) oplevert. Het afbouwpakket kan bestaan uit:
- Behangklare oplevering van alle wanden;
- Wand- en vloertegelwerk in het toilet op de begane grond;
- Sanitair in het toilet op de begane grond;
- Zandcementdekvloeren op alle bouwlagen;
- Systeemplafond 600x600 mm vlak inleg op de bouwlagen zonder schuin dak;
- De schuine daken worden afgetimmerd met gips en behangklaar opgeleverd;
- Aftimmering en schilderen verdeelunits van de vloerverwarming;
- Schilderwerk in het zicht blijvende betimmeringen;
- Stelpost voor pantryblok op de begane grond;
- Waterinstallatie met aansluitingen voor toilet en pantry op de begane grond;
- Vloerverwarming op alle bouwlagen;
- WTW-box op de bovenste etage met aansluitingen voor toe- en afvoer per bouwlaag;
- Basis elektra met: groepenkast (2x8 groepen), één aparte groep t.b.v. zonnepanelen, entree met lichtpunt en schakelaar + wcd. Per bouwlaag 2 dubbele wcd, 2 lichtpunten en 2 wisselschakkelaars;
- LED verlichtingsarmaturen 600x600 mm in systeemplafond, circa één per 18 m².

Prijzen zijn op aanvraag beschikbaar.

Notaris
Sauer & Oonk Notarissen te Vlissingen.

Waarborgsom
Niet van toepassing.

Oplevering
In overleg, de verwachte oplevering is medio zomer 2023.

Eigendomsoverdracht
Conform het gestelde in de koopovereenkomst met Estuarium Vastgoed BV en aanneemovereenkomst met Bouwbedrijf De Delta BV. Voornoemde documenten zijn op aanvraag beschikbaar bij de makelaar.

Bijzonderheden
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen op te nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van het plangebied en/of direct daaraan gerelateerde zaken, dan wel opgelegd worden door de gemeente, brandweer, waterschap en/of andere overheden of instanties.

De informatie die is vermeld, heeft als bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper een onderzoek plicht.

Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Algemeen
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan