Resultaten laden ...

Beukerstraat 62 -64

625 m2 winkelruimte te koop in Zutphen


Kenmerken

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
In het centrum van de fraaie oude binnenstad van de Hanzestad Zuthpen bieden wij namens eigenaar de hierna gespecificeerde ruimten te koop aan. Het gaat om twee winkelruimten (nr. 62 en 64) gelegen in de Beukerstraat – dè belangrijkste winkelstraat van het kernwinkelgebied van Zutphen - , en is daarom als A-locatie te kwalificeren. In de directe omgeving zijn landelijke ketens als HM, Ziengs, Hans Anders te vinden. De plaatselijk zeer bekende en befaamde banketbakker Jolink bevindt tegenover het onderhavige pand.

Hoewel de Beukerstraat voetgangersgebied is, zijn er in de directe omgeving en daarmee op loopafstand voldoende parkeermogelijkheden, o.a. bij het nabijgelegen Polsbroek terrein. Door zijn ligging in het kernwinkelgebied van Zutphen, waar ook de horeca zich centraliseert, een zeer prettige locatie.

De leegstaande verdiepingen boven de winkelruimte van nummer 62 komen in aanmerking voor transformatie naar wonen, mede dankzij het feit dat er al een geheel nieuwe entree en opgang via de naastgelegen Bornhovestraat is gerealiseerd.
In totaal zijn óf twee zeer ruime óf 4 kleinere stadsappartementen te realiseren.

De tekeningen voor de twee ruime appartementen zijn al gemaakt en maken onderdeel uit dan de documentatie die voor gegadigden beschikbaar is.

Het geheel bestaat dus uit:
Winkelruimten Beukerstraat 62 (rijksmonument) en Beukerstraat 64
• Voor beide panden geldt dat de winkelruimte gelegen is op de begane grond en ook beide panden een kelder hebben. Nummer 62 heeft tevens achter in de winkel een splitlevel
• Nr. 62 is in totaal ca. 125 m² begane grond, 2 x 80 m² splitlevel en ca. 90 m² kelderruimte die momenteel in gebruik is als opslagruimte en bereikbaar is via een vaste trap.
• Nr. 64 bestaat uit ca. 100 m² winkelruimte op de begane grond en ca. 80 m² kelder ingericht als spreek-/vergaderruimte met toiletten, eveneens bereikbaar via een (brede) vaste trap.
De winkelruimtes worden leeg en ontruimd opgeleverd bij verkoop, er rust dan geen huurcontract meer op de panden.

Bovenwoningen Bornhovestraat 5a (ca. 146 m2) en 5b (114 m2 )
• De verdiepingen worden ontsloten via een entree op de begane grond in de Bornhovestraat en bevinden zich nu nog in de oorspronkelijke staat, zoals op de foto's te zien is. Hier kunnen dus meerdere wooneenheden worden gerealiseerd. Er heeft al wel een opdeling in appartementsrechten plaats gevonden. Er zijn plannen en tekeningen om twee appartementen af te bouwen. Uiteraard is het ook mogelijk om voor een andere invulling te kiezen, waarbij het wellicht zelfs mogelijk is om de op de begane grond gelegen split-level van de winkel, bij deze ontwikkeling te betrekken.

BESTEMMINGEN
Het vigerende bestemmingsplan voor alle objecten is “Oude stad / IJsselkade” met als bestemming: “centrum”, hetgeen het volgend gebruik mogelijk maakt:
- detailhandel en dienstverlening eventueel met ondersteunende horeca op de onderste bouwlaag;
- wonen op de verdieping(en).
Het gebruik van de appartementsrechten voldoet aan deze bestemming.

VERKOOPMETHODIEK
Er is gekozen voor een VERKOOP BIJ INSCHRIJVING, waarbij belangstellenden in de gelegenheid worden gesteld om het object op de vastgestelde kijkdagen te bezichtigen en daarna een bieding uit te brengen.

PROCEDURE KIJKDAGEN EN BIEDINGSPROCES
In verband met de Corona-maatregelen kunnen per gegadigde maximaal 2 personen bezichtigen en geldt er een limiet aan het aantal personen per tijdslot. U kunt voor het maken van een afspraak op een van de kijkdagen, telefonisch contact met ons opnemen. Wij laten u dan weten welke dagen en tijden nog beschikbaar zijn.

KADASTRALE INFORMATIE
Volgens het uittreksel van de Directie van het Kadaster en Openbare Registers in de Provincie Overijssel, wordt het object als volgt kadastraal aangeduid:
- Gemeente Zutphen, sectie F, nummer 11164, groot 2 are en 41 centiare
- Gemeente Zutphen, sectie F, nummer 11308 A3, A5, A6 en A7

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid is zowel met eigen als het openbaar vervoer uitstekend. De Beukerstraat is onderdeel van het Centrum en is op enkele minuten loopafstand van het bus- en NS station. Zowel het kernwinkelgebied als het belangrijkste horecagebied van Zutphen bevinden zich in de directe omgeving van dit object.

PARKEREN
In de directe omgeving is op loopafstand voldoende parkeergelegenheid.

MILIEU
Bij verkoper zijn geen feiten bekend die wijzen op een vervuiling van bodem of grondwater. Ook zijn er geen (ondergrondse)tanks aanwezig. Evenmin is bij verkoper bekend dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt, maar gezien het bouwjaar van het object kan het niet volledig worden uitgesloten. Het staat u vrij om dit te onderzoeken. De termijnen die ten grondslag liggen aan deze verkoop, geven geïnteresseerde partijen ruim voldoende tijd om dergelijke zaken te onderzoeken.

STAAT VAN HET OBJECT BIJ OVERDRACHT
Uitgangspunt is dat het object leeg en ontruimd en "as is, where is" wordt verkocht en overgedragen. Mede gelet hierop en onverminderd het overigens in de verkoopbrochure bepaalde, wordt hierbij bepaald dat indien het verkochte of een deel daarvan eigenschappen heeft of mist respectievelijk gebreken heeft, van welke aard of omvang dan ook, dat
1. dit nimmer aanleiding zal zijn tot ontbinding, vernietiging of wijziging van de onderhavige
overeenkomst of tot enigerlei verrekening;
2. koper verkoper nimmer zal aanspreken tot het betalen van enige schadevergoeding, in welke vorm ook.

De baten, lasten, belastingen, heffingen en dergelijke komen voor rekening van koper met ingang van de datum van de notariële overdracht. De dan lopende baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopsom.

AKTE VAN LEVERING
Zodra verkoper en koper overeenstemming hebben bereikt, wordt voor rekening van koper door de notaris van diens keuze een Akte van levering opgesteld op basis van de getekende koopovereenkomst.

DISCLAIMER
Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch opdrachtgever noch Thoma Post Bedrijfsmakelaars aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan


Aanbevolen voor u

 • Winkelruimte te huur

 • € 27.500 /jaar

 • 170 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • € 500 /maand

 • 47 m2
 • Kantoorruimte te huur

 • € 90 m²/jaar

 • 350 m2
 • Winkelruimte te koop

 • € 175.000 v.o.n.

 • Vanaf 81 m2 tot 199 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 800 /maand

 • 58 m2
Aangeboden door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer
 • Winkelruimte te huur

 • Op aanvraag

 • 48 m2
 • Winkelruimte te huur

 • € 2.500 /maand

 • Vanaf 190 m2 tot 615 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 245 m²/jaar

 • 289 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.500 /maand

 • Vanaf 33 m2 tot 140 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 25.000 /jaar

 • 165 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te koop

 • € 395.000 k.k.

 • Vanaf 190 m2 tot 615 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • € 115 m²/jaar

 • 225 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 18.500 /jaar

 • 185 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 2.000 /maand

 • 76 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 2.750 /maand

 • 135 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 80 m²/jaar

 • Vanaf 150 m2 tot 800 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 4.500 /maand

 • Vanaf 224 m2 tot 507 m2
Aangeboden door Thoma Post Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 695 /maand

 • 70 m2
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.500 /maand

 • 210 m2
 • Winkelruimte te huur

 • € 200 tot € 4.500 per maand

 • Vanaf 224 m2 tot 507 m2

Winkelruimte te huur

 • Sprongstraat 2
  Zutphen
 • € 27.500,- /jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Graaf Ottosingel 183
  Zutphen
 • € 500,- /maand excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Houtwal 16
  Zutphen
 • € 90,- m²/jaar excl. btw

Winkelruimte te koop

 • Kade Zuid - Noorderhaven 0 ong
  Zutphen
 • € 175.000,- v.o.n.

Winkelruimte te huur

 • Nieuwstad 40
  Zutphen
 • € 800,- /maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Stationsstraat 22
  Zutphen
 • Op aanvraag

Winkelruimte te huur

 • Beukerstraat 64
  Zutphen
 • € 2.500,- /maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Beukerstraat 93
  Zutphen
 • € 245,- m²/jaar excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Basseroord 16
  Zutphen
 • € 1.500,- /maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Beukerstraat 5
  Zutphen
 • € 25.000,- /jaar excl. btw

Winkelruimte te koop

 • Beukerstraat 64
  Zutphen
 • € 395.000,- k.k.

Kantoorruimte te huur

 • Stationsplein 37 *
  Zutphen
 • € 115,- m²/jaar excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Gasthuisstraat 9
  Zutphen
 • € 18.500,- /jaar excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Beukerstraat 19
  Zutphen
 • € 2.000,- /maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Turfstraat 30
  Zutphen
 • € 2.750,- /maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Nieuwstad 71
  Zutphen
 • € 80,- m²/jaar excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Overwelving 8 -10
  Zutphen
 • € 4.500,- /maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Polsbroekpassage 22
  Zutphen
 • € 695,- /maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Stationsstraat 16
  Zutphen
 • € 1.500,- /maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Overwelving 8 - 10
  Zutphen
 • € 200 tot € 4.500 per maand