Resultaten laden ...

Gerbrandystraat 20 0 ong

366 m2 winkelruimte te huur in Utrecht

Kenmerken

Huurprijs € 27.450 /jaar
Functie Winkelruimte
Wijk / Buurt Lauwerecht

WAAROM DE GERBRANDYSTRAAT 20 VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Ligging in het populaire Lauwerecht
2. Gelegen op een hoek-/zichtlocatie
3. Gunstige bereikbaarheid middels auto en openbaar vervoer
4. Ligging nabij het historische stadscentrum van Utrecht
5. 287 woonappartementen zijn onderdeel van de Gerbrandystraat 20

ADRES
Gerbrandystraat 20 te Utrecht (3515 GC).

ALGEMEEN
Op de plek van het voormalig belastingkantoor aan de Gerbrandystraat in Utrecht wordt gebouwd aan een prachtig wooncomplex met 223 middenhuur en 64 vrije sector huurappartementen. Het oude belastingkantoor maakt plaats voor het nieuwbouwproject NOW. Het gebouw is gelegen aan het Gerbrandyhof in Lauwerecht-Noord, een buurt in de wijk Votulast. Votulast is een verzamelnaam voor vier buurten: Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt en is gelegen in het noordoosten van Utrecht. Lauwerecht typeert zich als een wijk met naoorlogse, samenhangende architectuur en is een wijk in opkomst met alle voorzieningen in de buurt. Door zijn ideale ligging is de buurt steeds meer in trek.

Bijzonder is de commerciële ruimte in de plint van het gebouw. Het betreft een ruimte van 122 m² gesitueerd op de begane grond aan de voorzijde op de hoek van de 2 gebouwen. De ruimte kenmerkt zich door de vele raampartijen en hoge attentiewaarde.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Per auto
Het object is gelegen in het noordoostelijk gedeelte van Utrecht en is met het eigen vervoer goed te bereiken. Via de Kardinaal de Jongweg en de Berekuil zijn de Waterlinieweg, Zuilense Ring en Rijkswegen A2 en A27 eenvoudig te bereiken.

Per openbaar vervoer
Het object is met het openbaar vervoer zeer goed te bereiken. Station “Overvecht” bevindt zich in de directe omgeving met een hoogfrequente verbinding met Utrecht-Centraal. Daarnaast is er een bushalte aan de Talmalaan gesitueerd op 3 minuten loopafstand die in verbinding staat met meerdere stations.

OPPERVLAKTE
Totaal ca. 122 m² b.v.o commerciële ruimte gelegen op de begane grond.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt casco opgeleverd , wensen ten aanzien van afwerking en inbouw kunnen in overleg en voor rekening huurder mogelijk worden meegenomen in het bouwproces.

‘Onder huur als casco wordt verstaan, de huur van de constructieve bouwvloer(en), het/de constructieve plafond(s), de bouwmuren zonder pui(en), doch inclusief de in de bouwmuren aanwezige kozijnen, ramen en deuren, de nutsvoorzieningen tot waar de (hoofd)watermeter is/komt dan wel tot een ander primair aansluitpunt, alsmede het (basis) sprinklernet en trappen indien deze door of vanwege verhuurder zijn aangebracht’.

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN
Het object valt binnen het bestemmingsplan ‘Lauwerecht’ (vastgesteld 2018-09-27) en luidt de enkelbestemming Wonen met als extra functieaanduidingen ‘dienstverlening. De aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• horeca-activiteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’ en uitsluitend in de D2, zoals vermeld in de bij deze regels behorende Lijst van Horeca-activiteiten;
• dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening'.

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de Gemeente Utrecht.

PARKEREN
Parkeren is mogelijk langs de openbare weg middels parkeervergunningen c.q. parkeerautomatensysteem.

ENERGIE PRESTATIE COËFFICIËNT
EPC 1,65.

HUURPRIJS
€ 27.450,00 per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen.

SERVICEKOSTEN
€ 7,50 per m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen, als verrekenbaar voorschot op de kosten van onder andere de volgende leveringen en diensten:
· onderhoud, storingen en periodieke keuringen E-installaties;
· onderhoud, storingen en periodieke keuringen W-installaties;
· onderhoud, storingen en periodieke keuringen overige installaties;
· gebouwgebonden brandblusmiddelen;
· groenvoorzieningen (inclusief leegzuigen en straatkolken);
· onderhoud en reparatie hang- en sluitwerk buitendeuren
· kosten buitenterrein;
· glasverzekering;
· klein dagelijks onderhoud;
· rioolrecht en andere heffingen;
· ongediertebestrijding;
· 5% administratiekosten over bovengenoemde leveringen en diensten.

KOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Rechtstreeks door huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Langere huurperioden zijn bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

AANVAARDING
In overleg.

B.T.W.
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE
Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW”.

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE
Gebaseerd op het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290A BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 2 oktober 2012 en aldaar ingeschreven onder nummer 58/2012.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan