Resultaten laden ...

Koestraat 26

102 - 197 m2 winkelruimte te huur in Amersfoort

Kenmerken

Functie Winkelruimte
Wijk / Buurt Gote Haag
Frontbreedte 1500 cm
Branchebeperking Nee
Horeca toegestaan Nee
Publieksgerichte dienstverlening Nee
Detailhandel Nee

Algemeen:
In het gezellige centrum van Amersfoort, in de directe omgeving en langs een aanloop route naar de A1-lokaties, is voor de verhuur beschikbaar de Koestraat 24-26. Door de royale frontbreedte van de winkel biedt deze winkel uitstekende presentatie mogelijkheden.
Aan het eind van Koestraat ligt het plein de Varkensmarkt. Op de Varkensmarkt bevinden zich fashion winkels zoals: Van der Kam, Muber Seven, Esprit, Cotes Woman en de horeca ondermingen Lazy Louis, Taco Bell en het Déli Café.

Bekijk het object in vogelvlucht: Koestraat 24-26.

Locatie:
Deze locatie is goed bereikbaar. Het openbaar vervoer is op loopafstand gelegen en de parkeergarage “Koestraat” ligt om de hoek. Tevens is deze straat nog met de auto toegankelijk wat de mogelijkheden van laden en lossen voor de deur mogelijk maakt. In de direct omgeving ligt de Grote Haag met de Bristol, Run2Day en E-Fun de E-Chopper verhuur.

Vloeroppervlakte:
Voor verhuur is beschikbaar een totale oppervlakte van 102 m² v.v.o.
Het bovenvermelde metrage is ingemeten conform NEN 2580, meetcertificaat no. 83892, d.d. 14-09-2021.

Indeling:
Zie de plattegrondtekeningen in de bijlagen.

Opleveringsniveau:
De ruimte zal casco worden opgeleverd. Het huidige opleveringsniveau wordt in de huidige staat éénmalig om niet opgeleverd. Onderhoud, herstel en vervanging komen voor rekening van de huurder.

Welstandsklasse:
B1.

Frontbreedte:
15 meter.

Bestemming:
Winkelruimte
De Koestraat 24-26 beschikt over de bestemming gemengd. Onder dit bestemmingsplan vallen de categorieën detailhandel, dienstverlening, culturele en ontspannende voorzieningen en Horeca categorie 1.
Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor, bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen.

Huurprijs:
€ 180,00 per m² per jaar te vermeerderen met de geldende BTW.

BTW:
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Servicekosten:
Nader te bepalen.
De huurder zal voor eigen rekening en risico contracten met de nutsbedrijven afsluiten voor de levering en het verbruik van gas, water en elektriciteit.

Onderhoudscontracten: De huurder zal in overleg met de verhuurder voor eigen rekening en risico contracten afsluiten voor het periodiek onderhoud en de controle van de tot de ruimte behorende technische installaties.

Huurtermijn:
Huurperiode van 5 jaar gevolgd door verlengingstermijnen van telkens 5 jaar.

Opzegtermijn:
12 maanden.

Huurbetaling:
De totale betalingsverplichting dient per maand vooruit te worden voldaan.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met de geldende BTW.

Huurindexatie:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 2012, inclusief de algemene bepalingen.

Aanvaarding: In overleg

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan