Resultaten laden ...

Veilig ondernemen

09 jun 2011 - door Bedrijfspand.com

Veilig ondernemen Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hieraan graag iets doen. Daarom is er het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Ondernemers kunnen een keurmerk krijgen als ze samen met gemeente, politie en andere relevante partijen maatregelen hebben getroffen om de veiligheid op hun bedrijventerrein of in een winkelcentrum structureel op een hoger plan te brengen. Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat het onder meer om maatregelen tegen brand en criminaliteit, zoals inbraak, diefstal, vandalisme en overvallen. De voordelen van het KVO zijn dat ondernemers en hun personeel zich veiliger voelen en dat schade en kosten veroorzaakt door onveiligheid tot een minimum worden beperkt. Op maandag 7 december 2009 hebben de gemeente Bergeijk, belangenvereniging De Waterlaat, politie Brabant Zuid-Oost en de brandweer Bergeijk een convenant ondertekend , waarin zij zich verplichten om samen te werken om de veiligheid op het bedrijventerrein te bevorderen. Met de ondertekening van het convenant wordt de certificering van het Bedrijventerrein Waterlaat in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) afgerond. Het is het eerste KVO-B dat aan een bedrijventerrein in de gemeente Bergeijk is verleend. Meer informatie over het ontwikkelen, stimuleren en uitvoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen vindt u bij het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid, www.hetccv.nl

Terug naar blog overzicht