Resultaten laden ...

Rostockweg 15

239 m2 bedrijfsruimte te koop in Amersfoort


Kenmerken

Omschrijving

DE BOUW IS GESTART! NOG MAAR 2 BEDRIJFSRUIMTES BESCHIKBAAR!!!!!

Locatie
Dit nieuwbouwproject op Bedrijvenpark “Vathorst” te Amerfoort, biedt onderdak aan in totaal 11 bedrijfsunits. De units variëren van grootte, afhankelijk van welke unit. Bedrijvenpark Vathorst is de enige echte A1 locatie van Nederland! Voor het bedrijvenpark is een bijzonder en doordacht concept uitgewerkt. Het vormt op die manier -mede door zijn directe ligging langs de A1 en de A28- het visitekaartje van Amersfoort. De werkomgeving heeft een verzorgd en uitnodigend karakter. Hier voel je je welkom! Voor het gebied is een bijzonder en doordacht ruimtelijk concept uitgewerkt, dat een hoogwaardige, samenhangende en parkachtige uitstraling heeft. Zo ontstaat een overzichtelijk, samenhangend en flexibel bedrijventerrein, waar zowel huidige als toekomstige generatie bedrijven optimaal kunnen functioneren.

Bereikbaarheid met de auto
Bedrijvenpark Vathorst is uitstekend bereikbaar vanuit het hele land. Vathorst kent een bedrijventerrein van ongeveer 30 hectare. Bedrijvenpark Vathorst ligt in de oksel van het knooppunt Hoevelaken, deels langs de A1 en deels langs de A28. Het bedrijventerrein heeft een directe aansluiting op de A1 bij afslag 13 Amersfoort-Noord. Een aantrekkelijke locatie voor ondernemers om zich te vestigen.

Met openbaar vervoer
Op loopafstand bevindt zich de bushalte Danzigweg. Vanaf hier rijden de buslijnen 5 en 101 tussen Station Vathorst en Harderwijk via Nijkerk.

Met de fiets
Via diverse fietsroutes is het bedrijventerrein uitstekend bereikbaar.

Vloeroppervlakte
Voor de verkoop is bedrijfsunit 8 (Rostockweg 15) beschikbaar ter grootte van circa 239 m² b.v.o. verdeeld over:
- begane grond circa 144 m² b.v.o.
- 1e verdieping circa 95 m² b.v.o.

De vermelde metrage(s) zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan er geen enkel recht aan de genoemde metrage(s) worden ontleend.

Parkeren
Bij de bedrijfsunit behoren 3 toegewezen parkeerplaatsen, nummer 9, 10 en 23.

Koopsom
€ 295.000,- v.o.n., te vermeerderen met BTW.

De units worden gebouwd op eigen grond, dus niet op erfpacht. Wat een voordeel is. Iedere unit beschikt naast een overheaddeur tevens over een aparte toegangsdeur. Alle units zijn voorzien van een geïsoleerde betonnen begane grondvloer, betonnen verdiepingsvloer en betonnen dakvloer. De units mogen worden gebruikt voor allerlei doeleinden: zie hiervoor ook het Bestemmingsplan. De uitstraling van het complex is modern en representatief en de diversiteit aan units is de kracht van dit project. Want hierdoor worden uiteenlopende ondernemingen bijeen gebracht die van elkaars kracht en uitstraling kunnen profiteren. De verscheidenheid van verschillende ondernemers binnen een gebouw past bij de ambitie en flexibiliteit die startende ondernemers en kleine bedrijven zo kenmerkt.

Ontwikkeling
Atelier ir. M. el Haroui en Bouwbedrijf B&S Bouw hebben de handen ineengeslagen om de 11 bedrijfsunits te ontwerpen, ontwikkelen en te realiseren. Zij hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en bouwen van dit type bedrijfsunit, o.a. in Amsterdam, Almere, Lelystad, Rijswijk, Dronten, Oostzaan en Zaandam.

Algemene bepalingen aankoop
Als u besluit tot aankoop wordt er een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst getekend. Al het eventuele meer- en minderwerk wordt daarna schriftelijk vastgelegd.

Kosten unit
In de prijzen v.o.n. (vrij op naam, exclusief BTW) is inbegrepen:
• Grondaankoopkosten;
• Bouwkosten;
• Akte kosten overdracht en splitsing;
• Kadastraal recht;
• Legeskosten;
• Honorarium ontwerp en tekenwerk;
• Honorarium constructietekeningen en -berekeningen;
• Ontwikkel- verkoop- en begeleidingskosten;
• Aansluitkosten nutsbedrijven, exclusief tv- en telefoon aansluiting;
• Het gebied heeft geen gasaansluiting.

Betalingen
De koper betaalt in een aantal termijnen de diverse stadia van de bouw. Betalingen en wijze van betaling zijn vermeld in de aannemingsovereenkomst. De 1e termijn, de grondtermijn, zal bij levering, inclusief ontwikkelkosten in rekening gebracht worden. De overige bouwtermijnen worden tijdens de bouw in rekening gebracht, afhankelijk van de stand van de bouwwerkzaamheden. Binnen 21 dagen na ondertekening van de overeenkomst dient koper een waarborgsom te storten van 10% van de koopsom bij de notaris. In plaats van de waarborgsom kan de koper een bankgarantie stellen.

Energielabel
Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), aangezien door de casco oplevering van het verkochte onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om volgens het voorgeschreven ISSO protocol BRL 9500-06 een energielabel te kunnen opstellen. Afhankelijk van de gebouwfuncties die koper aan het gekochte toekent, kan er sprake zijn van de verplichting tot afmelden van een energielabel. Koper neemt zelf de regie op zich voor het correct laten opstellen en tijdig laten afmelden van dit energielabel, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan het Bouwbesluit en dan met name de energieprestatie eisen van het Bouwbesluit.

Appartementsrechten
De uitgegeven grond en de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik daarvan. Elke koper wordt mede-eigenaar van het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het beheer hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren opgericht.

Vereniging van Eigenaren (VVE)
Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, waaronder het gemeenschappelijke buitenterrein, wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (kortweg VvE) opgericht. Een koper is verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaren. De belangrijkste taken en bevoegdheden van deze vereniging zijn:
• Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het buitenterrein;
• Het opstellen van een huishoudelijk reglement met daarin regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten;
• Het beheer van de middelen die door de eigenaren aan de VvE ter beschikking zijn gesteld.

Bij overdracht van het appartementsrecht is koper reeds een eerste bijdrage aan de vereniging verschuldigd. De daaropvolgende (maandelijkse) bijdragen zullen door de eigenaren (leden van de vereniging) worden vastgesteld.
Deze bijdragen zijn bedoeld om onder andere de navolgende zaken collectief te regelen/betalen:
• De opstalverzekering;
• De aansprakelijkheidsverzekering;
• Reservering voor groot onderhoud, waaronder met name begrepen het dak.

Daarnaast kunnen onder andere de navolgende zaken, na goedkeuring door de vergadering, collectief worden geregeld:
• Gevelreiniging;
• Onderhoud van evt. gemeenschappelijke groenvoorziening;
• Gladheidsbestrijding op het buitenterrein;
• Gemeenschappelijke glasbewassing.

Collectief Parkmanagement
Het onderhoud en beheer van het bedrijvenpark Vathorst is in handen van de vereniging van eigenaren (VVE). Hiertoe is een stichting in het leven geroepen die het dagelijks beheer initieert en tot uitvoering brengt. Meer informatie over Parkmanagement is terug te vinden op de website van de stichting.

Het nieuw gebouwde bedrijfsgebouw voldoet aan de hedendaagse isolatienormen, zijnde als volgt:
• Begane grondvloeren: Rc 3,5 m² k/W;
• Gevels: Rc 4,5 m² k/W;
• Daken: Rc 6,0 m² k/W.

Aanvang en oplevering
De start van dit project is afhankelijk verlening bouwvergunning en minimaal verkochte voorverkooppercentage van 10 van de 11 bedrijfsunits (of eerder als initiatiefnemer dit wenst). Bij oplevering zullen beide partijen aanwezig zijn waar dan eventuele gebreken of tekortkomingen worden vastgelegd, deze zullen nadien door de aannemer worden verholpen. De opleveringsdatum wordt de koper uiterlijk 14 dagen ervoor schriftelijk kenbaar gemaakt. Alle eerder door de koper ingewonnen informatie betreft dan ook prognoses waaraan de koper geen enkel recht kan ontlenen.

Afwerking
De units zijn degelijk gebouwd en afgewerkt met gebruikmaking van moderne bouw- en isolatiematerialen. Zie hiervoor de technische omschrijving.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Brochure downloaden Download PDF Brochure


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €6.325,-

 • 660 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 130,00 /m²/jaar

 • Vanaf 210 m2 tot 1.490 m2
Aangeboden door TREC
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 825 tot € 3.575 per maand

 • Vanaf 32 m2 tot 126 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 5,00 /m²/jaar

 • 500 m2
Aangeboden door Nationaal Leegstandsbeheer
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • € 38.00 - € 169.00 /m²/jaar

 • 1.448 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €110,-

 • Vanaf 420 m2 tot 1.959 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €110,-

 • Vanaf 423 m2 tot 1.416 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €110,-

 • Vanaf 100 m2 tot 350 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 100 m²/jaar

 • Vanaf 29 m2 tot 811 m2
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • Vanaf €180,-

 • 500 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €100,-

 • Vanaf 20 m2 tot 500 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €710,-

 • 85 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 120 m²/jaar

 • Vanaf 90 m2 tot 3.389 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 815 tot € 3.871 per maand

 • Vanaf 103 m2 tot 489 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 120 m²/jaar

 • Vanaf 17 m2 tot 2.000 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €130,-

 • Vanaf 375 m2 tot 1.750 m2
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • vanaf € 310,- per maand

 • 3.003 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 3.920 tot € 17.170 per maand

 • Vanaf 392 m2 tot 1.699 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €750 per maand ex. btw

 • Vanaf 38 m2 tot 136 m2
Aangeboden door SKEPP
 • Kantoorruimte te huur

 • € 125,00 /m²/jaar

 • Vanaf 900 m2 tot 9.440 m2
Aangeboden door JLL

Kantoorruimte te huur

 • Spaceshuttle 22
  Amersfoort
 • €6.325,-

Kantoorruimte te huur

 • Basicweg 12
  Amersfoort
 • € 130,-per vierkante meter per jaar

Kantoorruimte te huur

 • Maanlander 47
  Amersfoort
 • € 825 tot € 3.575 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Printerweg 1-9
  Amersfoort
 • Huurprijs:

Werkplek te huur

 • Databankweg 26
  Amersfoort
 • Huurprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Hardwareweg 4
  Amersfoort
 • €110,-

Kantoorruimte te huur

 • Hardwareweg 5
  Amersfoort
 • €110,-

Kantoorruimte te huur

 • Hardwareweg 6-12
  Amersfoort
 • €110,-

Kantoorruimte te huur

 • Spoetnik 10-60
  Amersfoort
 • € 400 tot € 8.453 per maand

Werkplek te huur

 • Databankweg 20-22
  Amersfoort
 • Vanaf €180,-

Kantoorruimte te huur

 • Algolweg 9-11
  Amersfoort
 • €100,-

Kantoorruimte te huur

 • Modemweg 5-9
  Amersfoort
 • €710,-

Kantoorruimte te huur

 • Computerweg 1
  Amersfoort
 • €120,-

Kantoorruimte te huur

 • Astronaut 22
  Amersfoort
 • € 815 tot € 3.871 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Printerweg 14-56
  Amersfoort
 • €120,-

Kantoorruimte te huur

 • Euroweg 20
  Amersfoort
 • €130,-

Werkplek te huur

 • Hardwareweg 12
  Amersfoort
 • vanaf € 310,- per maand

Kantoorruimte te huur

 • Displayweg 4
  Amersfoort
 • € 3.920 tot € 17.170 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Maanlander 47
  Amersfoort
 • Huurprijs: €750 per maand ex. btw

Kantoorruimte te huur

 • Euroweg 100
  Amersfoort
 • € 125,-per vierkante meter per jaar excl. BTW