Resultaten laden ...

Binnendelta 14A

60 - 120 m2 bedrijfsruimte te huur in Blaricum

Kenmerken

Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Bijvanck
Bedrijventerrein BusinessPark27
Bouwjaar 2018

Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar vanaf de rijksweg A27.

Omschrijving:
Voor de verhuur beschikbaar is circa 120 m² kantoor-/bedrijfsruimte verdeeld over circa 60 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond en circa 60 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. Beide etages lenen zich uitstekend voor opslag-, magazijn-, kantoor-, showroom- en/of praktijkruimte.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige nieuwstaat opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:
- kabelgoten met voldoende wandcontactdozen, inclusief elektra- en netwerkbekabeling;
- pantry op de begane grond;
- keuken op de verdieping inclusief apparatuur waaronder vaatwasser, boiler en koelkast;
- fraai afgewerkte toiletten met fontein op de begane grond en eerste verdieping;
- vaste trap naar verdieping;
- elektrische overheaddeur;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen op de verdiepingen;
- gestucte wanden;
- parketvloer verdieping;
- vloerverwarming verdieping;
- airconditioning;
- raamhorren;
- representatieve entreepartij.

In overleg met verhuurder zijn de nieuw aanwezige stellingkasten en het meubilair beschikbaar ter overname. Het is ook mogelijk om voorgenoemde te huren van verhuurder.

Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 1.345,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten:
De servicekosten (VvE) zijn reeds verwerkt in de huurprijs, inhoudende de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
- algemeen onderhoudt buitenterrein;
- glasverzekering;
- glasbewassing;
- administratiekosten ad 6%.

De huurder dient zelf de desbetreffende contracten af te sluiten inzake de levering en het verbruik van gas water en elektra.

Parkeergelegenheid:
Er zijn twee eigen parkeerplaatsen beschikbaar gelegen op het voorgelegen terrein. Daarnaast zijn er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar in de nabije omgeving.

Bestemming:
Kantoor-/bedrijfsdoeleinden alsmede opslag.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurtermijn:
Verhuurder streeft naar een langdurige huurrelatie.

Onderverhuur:
Verhuurder is bereid de hoofdhuurder het recht van onderhuur te verlenen. Een en ander in overleg en ter goedkeuring van verhuurder.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan