Resultaten laden ...

Binnendelta 1K en L

168 m2 bedrijfsruimte te huur in Blaricum

Kenmerken

Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Bijvanck
Bedrijventerrein BusinessPark27

Uitstekend gelegen op het nieuw aangelegde bedrijventerrein 'Businesspark 27' aan de Blaricummermeent in Blaricum, is een hoogwaardige bedrijfs- en kantoorunit voor de verhuur beschikbaar. Het Hoofdkwartier is het meest prominente kantoorgebouw in Blaricum. Het is opgezet met als doel een interessante oplossing aan te bieden voor ondernemers die een solide bedrijfshuisvesting wensen.

De beschikbare kantoorunit beschikt over een begane grond alsmede de eerste verdieping en kent een grootte van circa 168 m². De unit kenmerkt zich door de grote hoeveelheid daglichttoetreding.

Bereikbaarheid:
De ligging is ideaal op unieke locatie aan het Gooimeer met de aansluiting naar A27 richting Utrecht en Almere op slechts 3 minuten rijden en van daaruit een directe verbinding met de A1 naar Amsterdam en Amersfoort.

Beschikbaarheid:
Het beschikbare metrage is als volgt onderverdeeld:
1K | circa 78 m² | bedrijfsruimte
1L | circa 90 m² | kantoorruimte

Opleveringsniveau:
De bedrijfsunit wordt in compleet afgebouwde staat opgeleverd, inhoudende dat de navolgende voorzieningen zijn aangebracht:
- entree via separate toegangsdeur;
- overheaddeur met lichtstraat;
- gestucte en geschilderde wanden;
- systeemplafond;
- grote raampartij;
- pantry op beide bouwlagen;
- stopcontacten en internet punten (kantoorruimte);
- toiletvoorziening;
- airco;
- warmtepompen;
- afgewerkte betonvloer (begane grond);
- gietvloer (verdieping);
- jaloezieën;
- opbouwspots bevestigd op een rails (o.v.b.);
- zonwering (o.v.b.).

Huurprijs:
De huurprijs voor de unit bedraagt € 1.950,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten:
De servicekosten bedragen € 150,- per maand exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
- algemeen onderhoud buitenterrein;
- glasverzekering;
- glasbewassing;
- bewassing overheaddeuren
- administratiekosten ad 5%.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de benodigde contracten inzake levering van water en elektra.

Parkeergelegenheid:
De bedrijfsruimte heeft 3 exclusieve parkeerplaatsen ter beschikking, deze parkeerplaatsen zijn naast de unit gesitueerd. Hiervoor wordt een aanvullende huurbetaling verlangd ter grootte van € 80,- per parkeerplaats per maand exclusief BTW.

Bestemming:
Bedrijfsruimte- en/of kantoorruimte; conform het bestemmingsplan zijn bedrijven tot en met categorie 3.2 van de staat bedrijfsactiviteiten toegestaan. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente.

Huurtermijn:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan