Resultaten laden ...

Bosberg 9

250 m2 bedrijfsruimte te huur in Borculo

Kenmerken

Huurprijs € 1.040 /maand
Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Borculo overige komgebieden
Bedrijventerrein Overberkel

OBJECT/LIGGING
Op het bedrijventerrein "Overberkel" gelegen OPSLAGRUIMTE met verhard buitenterrein.
Het object is gelegen op een goede zichtlocatie aan de entree van bedrijventerrein Overberkel.

Het object mag enkel en alleen gebruikt worden als opslagruimte. Er zijn geen voorzieningen aanwezig. Er mogen geen bedrijfsactiviteiten worden verricht.

Het object is uitstekend bereikbaar nabij de ligging aan de N825, de doorgaande weg van Lochem naar Borculo.

OPPERVLAKTE
Bedrijfshal begane grond ca. 200 m²
Verdieping bedrijfshal ca. 50 m²

VOORZIENINGEN
Heater, overheaddeur, verlichtingsarmaturen, monolitische betonvloer.

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

HUURPRIJS
€ 1.040,- per maand, te vermeerderen met BTW.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar, kortere termijnen zijn eventueel bespreekbaar.

HUUROPTIES
5 (vijf) jaar

HUURBETALING
Per maand vooruit

INGANGSDATUM
In overleg

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke opgesteld is door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

DISCLAIMER
Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch opdrachtgever noch Thoma Post Bedrijfsmakelaars aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan