Resultaten laden ...

De Grote Elst 42

219 - 4.149 m2 bedrijfsruimte te huur in Rosmalen

Kenmerken

Huurprijs Prijs op aanvraag
Functie Bedrijfsruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Hintham-Noord
Bedrijventerrein DE VLIERT

Locatie
Dit representatieve bedrijfsgebouw is in 2001 ontwikkeld en gelegen aan De Grote Elst op bedrijventerrein De Vliert, aan de oostzijde van Den Bosch. Het is destijds gebouwd ten behoeve van een bouwmarkt van de Karwei formule. Door de ligging aan De Grote Elst wordt een hoge attentiewaarde bereikt. Het gehele bedrijventerrein heeft, mede door de ruime opzet en bouwstijl, een hoogwaardige uitstraling. De bereikbaarheid per eigen vervoer kan als goed worden beschouwd, de A2 en A59 zijn binnen enkele minuten bereikbaar. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is eveneens goed te noemen met het NS station Den Bosch-Oost en diverse bushaltes in de directe omgeving.

Object
Het bedrijfscomplex heeft een totaal vloeroppervlak van circa 4.149 m² en is als volgt verdeeld:

Kantoren, kantine e.d.: circa 219 m² (eerste verdieping);
Magazijn: circa 417 m²;
Winkel/bedrijfsruimte: circa 3.513 m².

Vloerbelasting: 2.000 kg/m²
Electra: thans gecontracteerd aansluiting 3 x 160 A, met beperkte inspanning te verzwaren naar 3 x 250 A.

Parkeren
Aan de voor- en achterzijde van het gebouw zijn 98 parkeerplaatsen aangelegd.

Bestemmingsplan
Volgens bestemmingsplan Bedrijventerreinen Hintham is de bestemming Bedrijventerrein, aanduiding 'bedrijf van categorie 3.2 van toepassing, oftewel bedrijven in de categorie 1 tot en met 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het gebouw is thans in gebruik als bouwmarkt.

Ontheffing van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen ten behoeve van:
1. bedrijven die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de categorieën 1 tot en met 4.2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein rekening houdende met de categorie-indeling als bedoeld in artikel 4.1 onder a, mits het geen geluidszoneringplichtige inrichtingen betreffen;
2. detailhandel in stoffen / goederen waarvan de verkoop in winkelcentra niet past in verband met de verstoring van het aldaar gewenste milieu, zoals de verkoop van brand- en explosiegevaarlijke of andere milieubelastende stoffen en goederen;
3. detailhandel in grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen;
4. detailhandel in andere volumineuze artikelen zoals keukens, badkamers, sanitair etcetera, mits daardoor geen onevenredige verstoring plaatsvindt van de structuur van het plaatselijke en/of regionale distributieapparaat of een reeds bestaande verstoring wordt vergroot en in voldoende mate verzekerd is dat geen onevenredige verkeers- en/of parkeeroverlast zal optreden voor de omgeving.

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Het gehele bestemmingplan is op aanvraag beschikbaar.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan