Resultaten laden ...

de Veiling 18

37 m2 bedrijfsruimte te koop in Zetten

Kenmerken

Prijs € 69.500
Functie Bedrijfsruimte

NIEUWBOUW OPSLAGUNITS TE ZETTEN.

Nieuw te bouwen kleinschalige opslagunits van 36 tot 37,5 m². De units zijn geschikt voor een zeer brede doelgroep. Als opslagruimte en stallingsruimte voor bijvoorbeeld boot, camper of caravan maar ook als opslagruimte voor hovenier tot webshop.

De units worden afgewerkt met een monolithische afgewerkte betonvloer, elektrische overheaddeur, afvoer riolering, tussenmeters voor elektra en water en een gezamenlijk toilet.

De locatie nabij de op- en afritten van de Rijksweg A15 en NS Station Zetten-Andelst maakt dat de bereikbaarheid zeer goed is. Door de strategische ligging van Zetten ten opzichte van onder andere de steden Arnhem, Nijmegen en Tiel is deze locatie zeer geschikt voor gebruikers uit deze steden welke op zoek zijn naar goede uitvalsmogelijkheden.

Vloeroppervlakte
De units hebben een vloeroppervlakte vanaf ca. 37 m².
Wanneer u op zoek bent naar een grotere oppervlakte dan kunnen de units onderling worden gecombineerd.

Kooprijs
€ 69.500,-

Prijzen zijn vrij op naam exclusief btw en exclusief notariskosten. 

Opleveringsniveau
De units worden casco opgeleverd en zijn voorzien van:
- een elektrische overheaddeur;
- monolithische afgewerkte betonvloer op de begane grond;
- tussenmeter voor elektra en water;
- algemene ruime met hoofdmeters voor elektra en water en een toilet;
- goede isolatiewaarden.

Eventuele aanvullingen op het opleveringsniveau zijn in overleg mogelijk.

Parkeren
Het plan beschikt over een aantal algemene parkeerplaatsen.

VVE
Ten behoeve van de units zal een vve worden opgericht, kopers worden hier lid van. Er komt voor deze units een algemene ruimte met een toilet en hoofdmeterkast. De afzonderlijke units worden voorzien van tussenmeters voor elektra en water, afvoer voor riolering en een overheaddeur met afstandsbediening.

Koop-/aanneemovereenkomst
Wanneer u een van de units in dit project wenst aan te kopen dan zal er een koop-/aanneemovereenkomst opgemaakt worden waarbij u een gedeelte van de koopsom betaalt bij de overdracht van de grond bij de notaris en het overige deel naarmate de bouw vordert.

Zekerheidstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van het notariskantoor.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzonder van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Aanvaarding
In overleg.