Resultaten laden ...

Dirk Dronkersweg 12 B

82 m2 bedrijfsruimte te huur in Goes

Kenmerken

Huurprijs € 795 /maand
Functie Bedrijfsruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Industrieterrein De Poel
Bedrijventerrein DE POEL II EN III

TE HUUR
Bedrijfsunit circa 82,4 m2 BVO gelegen op bedrijventerrein De Poel.

De Poel is een goed geoutilleerd bedrijventerrein aan de rand van Goes. Dit bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar vanaf A58. Ook de Westerscheldetunnel naar Zeeuws-Vlaanderen en België zijn direct bereikbaar. Op één uur reisafstand is Rotterdam gelegen en op ruim een half uur rijden bereikt u Antwerpen.

De unit beschikt over:
- Onderheide gevlinderde betonvloer 1000 kg/m2.
- Meterkast met nutsvoorzieningen voor elektrisch en water.
- Overheaddeur 4 x 4,5 mtr. (bxh),

Bestemming:
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten vallend in de categorieën t/m 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze staat is bij ons op te vragen.

Buitenterrein:
Het terrein voor de unit is verhard met klinkers en asfalt.
Fundering: Betonnen prefab fundering op palen.

Betonvloer:
Op de isolatie is volgens opgave constructeur een onderheide betonvloer gestort. De vloer is monolithisch afgewerkt. De maximale vloerbelasting bedraagt 1000 kg/m2.

Staalconstructie: De staalconstructie is voorzien van poedercoat.

Dakbedekking:
De dakbedekking bestaande uit geprofileerde stalen platen, is voorzien van isolatie en bitumen dakbekleding.
Het hemelwater wordt afgevoerd via polyester hemelwaterafvoeren.

Gevels: De buitenwanden zijn voorzien van geïsoleerde sandwichpanelen. Binnen is de kleur wit en een de buitenzijde alu-kleurig.

Tussenwand: Opgebouwd uit geïsoleerde sandwichpanelen in een standaard witte uitvoering.

Overheaddeur: Voorzien van een stalen geïsoleerde. De buitenzijde is gespoten in zilverkleur.

Afvoer: Afvoer voor toilet is standaard meegenomen in de bouw.

Bestrating: Het eigen terrein voor en naast de unit is voorzien van betonplaten/klinkers en asfalt in een zand/puinbed. In de bestrating zijn voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken aangebracht.

HUURCONDITIES:

Huurprijs: € 795 ex btw per maand

De huurprijs is exclusief kosten voor onder meer water, elektra, alsmede eventuele gebruikers gerelateerde belastingen als baatbelasting, precario e.d.

Gebruik: Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden. De vestiging van detailhandelsbedrijven, horecabedrijven en zelfstandige kantoorvestigingen is niet toegestaan. In de huurovereenkomst zal het gebruik nader worden gespecificeerd en voor partijen bindend worden vastgelegd. Autobedrijven zijn niet gewenst

VERHUURVOORWAARDEN:

Servicekosten: Servicekosten zijn niet van toepassing.

Energiekosten: Energiekosten zullen door de toeleverende bedrijven rechtstreeks bij huurder in rekening worden gebracht.

Huurcontract: Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.

Huuringangsdatum: Het pand is per direct beschikbaar, ingangsdatum in overleg.

Duur contract: In overleg.

Verlenging: In overleg.

Beëindiging: Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.

Huurprijsbetaling: De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs. De betaling dient per maand voorafgaand aan de betreffende huurperiode te worden voldaan.

Huurprijsindexering: De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex-cijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens. Deze gegevens worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting: Conform het gehanteerde model van huurovereenkomst, opteren partijen voor een met BTW belaste verhuur, waarbij huurder verklaart dat huurder het gehuurde voor tenminste 90% blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW.

Indien terzake van de BTW een volmacht moet worden afgegeven door huurder, zal hij deze binnen 2 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst in het bezit stellen van verhuurder/beheerder.
Indien, door een te late indiening ervan, de belastingdienst sancties oplegt, zijn de consequenties voor rekening van huurder.

Zekerheidstelling: Door huurder dient een bankgarantie te worden verstrekt ter grootte van 3 maanden de huursom als waarborg voor het nakomen van haar verplichtingen. In plaats van een bankgarantie kan ook een waarborgsom worden gestort bij verhuurder.

Goedkeuring

Disclaimer: Ondanks dat deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is de Online Bedrijfsmakelaar BV niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die in deze publicatie vermeld staan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

====================

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan