Resultaten laden ...

Expeditieweg 8V

173 m2 bedrijfsruimte te koop in Andelst

Kenmerken

Prijs € 209.500
Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Verspreide huizen Andelst
Bedrijventerrein Bedrijventerrein Andelst-Oost

Prachtige bedrijfsunit gelegen op een goede locatie nabij de Rijksweg a15. De unit maakt deel uit van een fraai ontworpen plan met een representatieve uitstraling voor uw bedrijf.

Adres
Expeditieweg 8V te Andelst.

Oppervlakte
Ca. 115,9 m² op de begane grond en ca. 58,1 m² op de verdieping.

Opleveringsniveau
De unit wordt casco opgeleverd en is voorzien van:
- een entree met glas en loopdeur;
- een elektrische overheaddeur;
- monolithische afgewerkte betonvloer op de begane grond;
- cement dekvloer op de verdieping;
- meterkast met voorbereidingen voor elektra en water;
- deels draai-/kiepramen;
- goede isolatiewaarden.

Eventuele aanvullingen op het opleveringsniveau zijn in overleg mogelijk.

Parkeren
Aan de voorzijde twee eigen parkeerplaatsen.

Koopvoorwaarden
Koopprijs
€ 209.500,- vrij op naam, exclusief btw en exclusief notariskosten.

Zekerheidstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Koopovereenkomst
Wanneer u het pand wenst aan te kopen dan zullen wij de koopovereenkomst opmaken op basis waarna de notaris de leveringsakte zal opmaken.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van levering (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Aanvaarding
In overleg.

Huurvoorwaarden
Huurprijs
€ 1.350,- per maand exclusief btw.

Energieverbruik
Huurder dient de meters voor elektra en water op eigen naam aan te melden.

Huurtermijn
Een huurovereenkomst met een eerste huurperiode van vijf (5) jaren met aansluitende (optie)perioden van telkens vijf (5) jaren. Kortere termijnen in overleg.

Opzegtermijn
12 maanden voor het eindigen van een huurperiode.

Betaling
Per maand vooruit.

Zekerheidstelling
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van drie (3) maanden huur inclusief btw.

Indexering
De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, op basis van het Consumenten prijs indexcijfer CPI.

Huurovereenkomst
Voor de schriftelijke vastlegging maken wij gebruik van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Aanvaarding
In overleg.