Resultaten laden ...

Helmusselaan 9

800 m2 bedrijfsruimte te huur in Roermond

Kenmerken

Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Maas en Maashaven
Bedrijventerrein Willem-Alexander

Gelegen op het bedrijventerrein Willem Alexander bieden wij u dit bedrijfsobject met kantoorruimte te huur aan.

Het object is gebouwd in 1977. De bebouwde oppervlakte bedraagt ca. 2105 m². Het VVO bedraagt ca. 800 m² totaal.

Het bedrijventerrein is gelegen in het noorden van Roermond nabij de Maas. De directe buur is het Designer Outlet Center. Het centrum van Roermond bevindt zich op loopafstand. Het bedrijventerrein heeft een goede bereikbaarheid met een directe aansluiting op de verbindingsweg N280 en de A73 richting Venlo en Nijmegen.

Parkeren:
Op het eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen.

Metrage gegevens:
Bedrijfshal I: ca. 540 m²
Bedrijfshal II: ca. 180 m²
Kantoren: 80 m²

Huurprijs:
€ 2.400,00 p.m. excl. BTW

Opleveringsniveau:
Nader te bepalen

Bestemmingsplan:
Bedrijventerrein Willem Alexander, bedrijventerrein, artikel 3. De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven, opslagen en installaties in categorie 1 tot en met 3.1, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 1' en in categorie 2 tot en met 5, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 2', zoals opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1 bij deze regels);
b. in aanvulling op het bepaalde onder a. zijn bestaande bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), danwel bestaande propaantanks met een inhoud kleiner dan 13m³, waarvan de veiligheidsafstanden zoals aangewezen in artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit buiten de bouwperceelgrens liggen, toegestaan;
c. detailhandel uitsluitend als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse bewerkte of verwerkte producten tot een maximale oppervlakte van 500 m2;
d. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
e. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
f. maatschappelijke doeleinden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
g. detailhandel in fietsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 1';
h. volumineuze detailhandel in hout en houtproducten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 2';
i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
j. verkeersvoorzieningen;
k. groenvoorzieningen;
l. parkeervoorzieningen;
m. openbare nutsvoorzieningen.

Indeling:
Entree met toegang tot een separate toiletruimte en 2 kantoren. Middels een gang is nog een kantoor bereikbaar met tevens toegang tot een opslagruimte.

Diverse bedrijfshallen met een laaddock en diverse opslagruimtes.

BTW:
Er is sprake van verhuur met BTW.

Huurperioden:
In overleg.

Opzegtermijn:
12 maanden.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de CPI (consumentenprijsindex) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100) gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek).

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden bruto betalingsverplichting.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Bezichtiging:
Uitsluitend na afspraak met ons kantoor.

Informatie:
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente : Roermond
Sectie : G
Nummer : 694 + 1989
Perceeloppervlak : 4.110 m²