Resultaten laden ...

Hoef 15

2.150 m2 bedrijfsruimte te huur in Sleeuwijk

Kenmerken

Huurprijs € 60 m²/jaar
Functie Bedrijfsruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Binnenvliet

Hoef 15 te Sleeuwijk | Ruime bedrijfshal voor bulkopslag, gesitueerd op uitstekende locatie

ALGEMEEN
Op schitterende locatie langs de rivier de Merwede bieden wij deze bedrijfshal voor de opslag van bulkgoederen aan. De bedrijfshal is volledig verhard met betonklinkers en is zowel over water als over land gemakkelijk te bereiken. Het object heeft een totale oppervlakte van 4.275 m², waarvan ca. 2.150 m² beschikbaar zal worden gesteld voor verhuur. De huuroppervlakte kan in overleg worden bepaald.
Direct naast de bedrijfshal is een laad-/losplaats voor schepen gesitueerd, waar binnenvaartschepen met een lengte van tot wel 135 meter naar binnen kunnen.

Het object is gesitueerd langs de Merwede. De Merwede is het drukst bevaren stuk rivier van Nederland en maakt deel uit van de cluster Sliedrecht, Hardinxveld, Gorinchem en Werkendam.

STERKE PUNTEN
- Ruime bedrijfshal
- Locatie langs de Merwede
- Te bereiken via land-/water
- Uitstekende laad-/los mogelijkheden voor binnenvaartschepen

OPPERVLAKTEN
- Ca. 2.150 m² bedrijfshal voor bulkopslag
(Het huuroppervlak kan in overleg worden bepaald)

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWAARD
Het object is in 2021 gerealiseerd door middel van een staalconstructie. De gevels zijn opgetrokken door middel van een stalen damwand en verticaal geplaatste geveldelen, voorzien van binnendoos met isolatie. Het dak betreft deels een hellendak met sandwich dakplaten en deels een plat dak. De vloer van de bedrijfshal is volledig verhard met betonklinkers.

PARKEREN EN TERREIN
Het object is gesitueerd op een perceel met een totale oppervlakte van 8.940 m². Er is ruim voldoende parkeer- en manouevreergelegenheid bij het object.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
Het object is direct gesitueerd aan de Merwede en is zowel over land als over water goed bereikbaar. Op enkele auto-minuten rijden bevindt zich de Rijksweg A-27. Dichtstbijzijnde knooppunten betreffen de knooppunten Avelingen (A-27/A-15) en knooppunt Hooipolder (A-27/A-59).
Via het water is de locatie bereikbaar via de Merwede, Maas, Waal, Hollands diep, Lek en via de Beneden Merwede en de Noord is Rotterdam bereikbaar.

BESTEMMING EN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
Bedrijfsbestemming, te gebruiken als bedrijfshal voor bulkopslag.

KADASTER
Werkendam - R - 2047 (gedeeltelijk)

HUURPRIJS
€ 60,--/m2/jaar, exclusief btw

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing

AANVAARDING
Per direct

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, kan geen geen van de partijen daar rechten aan ontlenen.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. In overleg zijn eventueel ook kortere huurperioden bespreekbaar.

HUUROVEREENKOMST
In geval van verhuur van een kantoorruimte en andere bedrijfsruimte i de zin van artikel 7:230a BW zal er een huurovereenkomst worden opgesteld gebaseerd op het model ROZ Huurovereenkomst en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW.

OMZETBELASTING
Uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien de huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUURPRIJSAANPASSING
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgende de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het CBS. De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

ZEKERHEIDSSTELLNG
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur vermeerderd met de eventuele voorschotten c.q. servicekosten en de over het totaal verschuldigde omzetbelasting.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan