Resultaten laden ...

Koekamperweg 6

80 - 2.250 m2 bedrijfsruimte te huur in Putten

Kenmerken

Huurprijs Op aanvraag
Functie Bedrijfsruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Verspreide huizen Huinen en Halvinkhuizen

Te huur: Koekamperweg 6 Putten

Grote BEDRIJFS-/OPSLAGRUIMTE.

Schitterende grote bedrijfshal, zeer geschikt voor opslag met een vloeroppervlakte van ca. 1.300 m² (deelverhuur mogelijk) en een bedrijfshal van ca. 170m², betonnen vloeren met hoge belastbaarheid en grote overheaddeuren in de buurt van bedrijventerrein Hoge Eng!

BEREIKBAARHEID
Goed bereikbare locatie in de buurt van de N303 van Putten naar Voorthuizen, de Rijksweg A-28 en A-1 zijn goed bereikbaar van de locatie.

VERHUURBARE VLOEROPPERVLAKTE
Totaal ca. 2.250 m² betreft:
1 ruimte van ca. 1.300 m²;
1 ruimte van ca. 170 m²;
1 ruimte van ca. 700 m²;
1 ruimte van ca. 80 m².

Bij de hal van ca. 1300 m² bestaat de mogelijkheid tot deelverhuur van ca. 600 m² en 700m².

OPLEVERINGSNIVEAU / VOORZIENINGEN
-betonvloer;
-ledverlichting;
-overheaddeuren van 4 meter hoog en 4 meter breed;
-nokhoogte ca. 6 meter en ca. 3,2 meter aan de wanden.

Opleveringsniveau kan in overleg met verhuurder nog uitgebreid worden.

HUURPRIJS

-unit van 170m² € 850,- per maand exclusief BTW.

-complete hal van ca. 1.300 m² ca. € 40,- per m² per jaar excl. BTW;
-deelverhuur voorzijde hal van ca. 600 m² ca. € 50,- per m² per jaar excl. BTW;
-deelverhuur achterzijde hal van ca. 700 m² ca. € 40,- per m² per jaar excl. BTW.

SERVICEKOSTEN
Nader te bepalen.

PARKEREN
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

HUURTERMIJN
In overleg met verhuurder te bepalen.

VOORTZETTINGSTERMIJN
In overleg met verhuurder te bepalen.

AANVAARDING
In overleg.

OMZETBELASTING
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat de huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

ZEKERHEIDSTELLING
Huurder dient een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te voldoen ter grootte van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015 vastgesteld.

INDEXERING
Jaarlijks, op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100) voor het eerst één jaar na ingangsdatum.

BIJZONDERHEDEN
De bedrijfsruimte wordt aangeboden onder voorbehoud goedkeuring verhuurder.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Hagenbeek Vastgoed. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

BEZICHTIGINGEN EN VRAGEN
Voor een afspraak voor een bezichtiging of overige vragen belt u 0341 - 496 518 of stuurt u een mail naar ons.

DISCLAIMER
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Ten aanzien van eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze aanbieding is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Hagenbeek Vastgoed geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van deze aanbieding rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.