Resultaten laden ...

Larenseweg 51

1.365 m2 bedrijfsruimte te huur in Lochem

Kenmerken

Huurprijs € 6.200 /maand
Functie Bedrijfsruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Lochem-Noord
Bedrijventerrein Bedrijventerrein Molengronden

OBJECT/LIGGING
Wegens verhuizing komt deze veelzijdige bedrijfsruimte met kantoor, showroom, magazijn en buitenterrein voor verhuur beschikbaar. De locatie is gunstig gelegen aan de belangrijkste in- en uitvalsweg van Lochem en beschikt over een ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

De gemeente Lochem kent een vitaal bedrijfsleven en is daarom zeer aantrekkelijk voor ondernemers.

OPPERVLAKTE
ca. 770 m² showroom
ca. 265 m² bedrijfsruimte
ca. 260 m² entresolvloer
ca. 70 m² kantoor

Het is mogelijk de showroom te verkleinen en de bedrijfsruimte te vergroten naar ca. 710 m².

De bovengenoemde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

KADASTRAAL
Gemeente Lochem, sectie E, nummer: 2992
Grootte: 2.005 m²

BESTEMMING
Bij de gemeente Lochem valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan 'Lochem West' en heeft hierin de enkelbestemming 'Gemengd'.

U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand wordt opgeleverd in huidige staat, o.a. voorzien van:
- gladde vloeren en muren;
- aanwezige toiletgroep;
- aanwezige systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- verwarmen koelen middels aanwezige airco's;
- aanwezige pantry;
- indirect gestookte heaters;
- aanwezige installaties;
- 2 overheaddeuren.

Verhuurder is bereid mee te denken in het gewenste opleveringsniveau van huurder.

BEREIKBAARHEID
De Rijksweg A1 (Deventer-Hengelo) ligt op slechts 12 autominuten, daarnaast ligt het geheel op circa 10 minuten loopafstand van het kernwinkelgebied van Lochem en op circa 6 minuten van de bushalte.

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

HUURGEGEVENS

HUURPRIJS
€ 6.200,- per maand te vermeerderen met BTW

SERVICEKOSTEN
Huurder is direct contractant met de openbare nutsbedrijven voor het vastrecht, verbruik en levering van gas, water en elektra en dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van correcte overeenkomsten.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel bespreekbaar).

INGANGSDATUM
In onderling overleg

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

DISCLAIMER
Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch opdrachtgever noch Thoma Post Bedrijfsmakelaars aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Thoma Post bedrijfsmakelaars. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan