Resultaten laden ...

Nieuwe Hemweg 10

17.000 m2 bedrijfsruimte te huur in Amsterdam

Kenmerken

Huurprijs € 60 m²/jaar
Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Westelijk Havengebied
Bedrijventerrein Minervahaven Hempoint (kadegebonden)

Kerngegevens:
circa 17.000 m² opslagruimte
toestemming Havenbedrijf Amsterdam nodig voor vestiging.

Object:
Opslagloods (loods Amsterdam) gelegen aan de Neptunushaven (nabij A10/Houthavens) te Amsterdam-West.

Bereikbaarheid:
Het object is via de A10 (afslag S101) uitstekend bereikbaar.
Met het openbaar vervoer is het object te bereiken vanaf NS station Sloterdijk, met bus 22.

Vloeroppervlak:
Circa 17.000 m² opslagruimte.

Opleveringsniveau:
De hal wordt in de huidige staat verhuurd en is onder meer voorzien van:
- overheaddeuren
- TL-verlichting en daklichten
- vrije hoogte circa 19,5 m

Diepgang en loswal:
De diepgang aan de Houtveemkade is -10,60 m, voor het stuk kade gelegen tussen de bolders 3-9,
dit betreft grofweg het stuk voor Loods Amsterdam en loods Neptune. Het stuk tussen de bolders 1-3 heeft minder diepgang (<10,00 meter).
Uitgangspunt is dat er voor het gebruik van de loswal apart met de Port of Amsterdam moet worden afgerekend.

Aanvangshuurprijs:
€ 60,-- per m² per jaar te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Servicekosten:
Er zal een triple net overeenkomst worden opgesteld. Dit betekent dat alle kosten voor klein intern alsmede extern onderhoud, verzekeringen en belastingen voor huurder zijn.

Huurprijsindexatie:
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2015 = 100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurtermijn:
5 jaar met een verlenging van telkens 5 jaar, rekening houdend met een opzegtermijn van 12 maanden.

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Huurcontract:
Gebaseerd op het ROZ contract met verhuurders specifieke voorwaarden.

Bestemming:
De bedrijfshal valt onder het bestemmingsplan Petroleumhaven en heeft als enkelbestemming Bedrijf 3.
Andere bestemmingen dan weergegeven in de uitgifte akte van erfpacht zijn bespreekbaar, mits haven gebonden.

Bankgarantie:
Ter grootte van minimaal 3 maanden huur, te vermeerderen met servicekosten en de wettelijke verschuldigde BTW.

Bijzonderheden:
Voor de verhuur is toestemming nodig van de Haven Amsterdam.

Aanvaarding:
In overleg.

De vermelde informatie is van algemene aard.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact:
GA Makelaars uw bedrijfsmakelaar voor Groot
Amsterdam.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan