Resultaten laden ...

Nieuwe Hemweg 8

826 m2 bedrijfsruimte te koop in Amsterdam

Kenmerken

Status Onder optie
Prijs € 2.800.000 k.k.
Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Westelijk Havengebied
Bedrijventerrein Minervahaven Hempoint (kadegebonden)

BELEGGING/HERONTWIKKELING!!

Het object betreft een in goede staat van onderhoud verkerend kantoor-/bedrijfspand gelegen in het Westelijk Havengebied te Amsterdam, onderdeel uitmakend van de herontwikkelingsplannen van de gemeente Amsterdam. Het object is gesitueerd aan de rand van het industrieterrein, op 1.000 meter afstand van de ring A10 (2 á 3 min. rijden met de auto (!)) en gelegen naast de Houthaven waar op dit moment volop ontwikkelingen aan de gang zijn met al meer dan 1.500 opgeleverde woningen en nog vele honderden in aanbouw. Het perceel heeft een kadastrale grootte van ca. 1.785 m2, met 13 parkeerplaatsen op eigen terrein en een tuin met groen.

Herontwikkelingsplannen gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft de plannen om het havengebied de komende 20 jaar een aanzienlijke transformatie te laten doormaken ‘in het belang van een volledig klimaatneutrale en circulaire samenleving in 2050’. Haven-Stad is de naam voor de geplande nieuwe woonwijk in het noordwesten van de gemeente Amsterdam en wordt door de gemeente ‘de grootste binnenstedelijke herontwikkelingslocatie van Nederland’ genoemd. Haven-Stad zal bestaan uit 12 deelgebieden ten westen en noordwesten van het centrum.
Het object is gelegen in het deelgebied dat door de gemeente Amsterdam is bestemd als ‘Minervahaven’. De gemeente heeft het ambitieuze plan om na 2029 van de Minervahaven een woon-werkwijk aan het water te maken door de realisatie van woningen, (extra) werkplekken, scholen, zorgcentra en sportvoorzieningen.

Oppervlaktes*:
De totale oppervlakte van het object bedraagt: ca. 826 m2 BVO / 796,24 m2 VVO.
Kadastrale grootte van het perceel bedraagt: ca. 1.785 m2.
*NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Kadastrale kenmerken:
Gemeente: Amsterdam
Sectie: Al
Nummer: 535
Groot: 1.785 m2

Bestemming:
Geldende bestemmingsplan: ‘Petroleumhaven’ ;
Bestemmingsomschrijving: bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 4, vastgesteld op 18 december 2013.

Eigendom:
Het object is gesitueerd op grond van de gemeente Amsterdam (erfpacht situatie met als einddatum 30-09-2047, erfpachtcanon bedraagt in 2022: € 24.669,53). Het perceeloppervlak bedraagt ca. 1.785 m2.

Totale huuropbrengst:
Totale huuropbrengst betreft ca. € 130.000,-- per jaar ex. BTW.

Overzicht huurders*:
Object is volledig verhuurd.
*Volledige informatie memorandum op verzoek te ontvangen.

Koopcondities:
De kernpunten van een eventuele transactie laten zich als volgt verwoorden:

Koopsomindicatie:
€ 2.800.000,-- kosten koper (ex. BTW).

Koopvoorwaarde:
Zekerheidsstelling: een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen binnen 2 weken na ondertekening van de koopovereenkomst. Erfdienstbaarheden, erfpacht, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen: zoals vermeld in de akte van levering.

Transportdatum:
In overleg tussen koper en verkoper te bepalen.

Voorbehouden:
Verkoper behoudt zich het recht voor van gunning.

Verklaring verkoper:
Het object wordt geleverd in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst, dat wil zeggen exclusief door huurders gedane investeringen (huurdersbelang). Koper aanvaardt de feitelijke toestand waarin het object zich bevindt. Koper wordt in gelegenheid gesteld voor eigen rekening een bouwkundige- / technische inspectie uit te laten voeren.

Koopovereenkomst:
De koopovereenkomst wordt door de verkopend makelaar opgemaakt.

Disclaimer:
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door A2 bedrijfsmakelaars en verkoper echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, nog kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden de opdrachtgever en A2 bedrijfsmakelaars niet gebonden ook niet tot het doen van een tegenaanbod.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan