Resultaten laden ...

Snijdershof 5

410 m2 bedrijfsruimte te huur in Lelystad

Kenmerken

Huurprijs € 1.700 /maand
Functie Bedrijfsruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Lelycentre

Locatie
Winkelcentrum ’t Lelycentre is een volledig overdekt winkelcentrum en biedt met ruim 50 winkels een compleet en gevarieerd aanbod aan dagelijks en niet-dagelijks aanbod. Bekende formules zoals Zeeman, Kruidvat, Dekamarkt, Lidl, Action en Primera zijn hier gevestigd.

Elke zaterdag is er een goed bezochte en gezellige markt op het plein bij de Plaats (achterzijde Lelycentre). Elke dinsdag is er op de parkeerplaats aan de voorzijde van 't Lelycentre een grote markt.

Omgeving
De omgeving van ‘t Lelycentre ondergaat de komende jaren een flinke metamorfose. Verschillende kantoren worden getransformeerd tot woningen en ook de openbare ruimte wordt (deels) opnieuw ingericht.

Object
Een winkelruimte met een oppervlakte van circa 410 m² BVO gelegen op de eerste verdieping..

Bestemming en gebruik
Winkelcentrumdoeleinden. Hieronder valt o.a.:
- detailhandel;
- horeca categorie 1 en 2;
- maatschappelijke voorzieningen;
- dienstverlenende bedrijven en/of instellingen;
- medische voorzieningen;
- gezondheids- en welzijnszorginstellingen.

Renovatieclausule
In verband met toekomstige renovatieplannen in en om het winkelcentrum zal een renovatieclausule in de huurovereenkomst worden opgenomen.

Huurtermijn
Min verband met de toekomstige renovatieplannen is alleen een tijdelijke huurovereenkomst mogelijk van maximaal 23 maanden.

Parkeren
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig (betaald parkeren) aan de voorzijde van het Lelycentre. Aan de Koopmanshof (achterzijde) is parkeren gratis.

Beschikbaar
Per direct.

Huurprijs
€ 1.700,00 per maand exclusief BTW en excl. servicekosten.

Servicekosten
Energie en stadsverwarmingsunits worden geleverd door verhuurder middels een collectief systeem in het gebouw. Voor de volledigheid vermelden wij dat u zelf een contract af dient te sluiten voor elektra, water, internet, tv en telefonie.
€ 167,00 exclusief BTW per maand.

BTW
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Huurtermijn
Maximaal 23 maanden.

Huurbetaling
Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit.

Huurcontract
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken vastgesteld.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI met een minimum van 2%) reeks “Alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.

Zekerheidsstelling
De bankgarantie/waarborgsom dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan