Resultaten laden ...

Treubstraat 19

48 - 6.800 m2 bedrijfsruimte te huur in Rijswijk

Kenmerken

Huurprijs € 514 /maand
Functie Bedrijfsruimte
Onderhoud buiten Uitstekend
Onderhoud binnen Uitstekend
Wijk / Buurt Plaspoelpolder
Bedrijventerrein Plaspoelpolder

ALGEMEEN
In het hart van bedrijventerrein ‘de Plaspoelpolder’ in Rijswijk zal een uniek en vernieuwend bedrijfsgebouw worden gebouwd!

Het energiezuinige en multifunctionele bedrijfspand ‘FLEX’ bestaat uit 7.500 m² BVO bedrijfs-/werkruimte, verdeeld over de begane grond t/m de 3e verdieping. Met meerdere afzonderlijke maak units en verschillende werkruimten biedt ‘FLEX’ een serviceconcept dat ondernemen niet alleen eenvoudig, maar ook leuk maakt! Deze inspirerende werkplek, met community space, maakt dat FLEX de ultieme plek is om ideeën uit te wisselen en je creativiteit de vrije loop te laten. Daarnaast biedt het atrium allerlei faciliteiten van een kopje koffie tot bijvoorbeeld een potje tafelvoetbal. Ondernemers en creativelingen komen hier bij elkaar. Het is dan ook een essentieel onderdeel van het concept van ‘FLEX’ om de kruisbestuiving en daarmee het community-gevoel tussen huurders te stimuleren.

ADRES
Treubstraat 19-23 (2288 EH) te Rijswijk.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 7.500 m² BVO bedrijfs-/werkruimte. Voor de verhuur is het rechterbouwdeel beschikbaar gesteld en zijn onder andere 12 afzonderlijke maak units beschikbaar. Deze maak units hebben allen een eigen ingang op de begane grond. Elke maak unit heeft eigen sanitaire voorzieningen en interne trap naar de 1e verdieping. De maak units variëren in grootte van circa 130 m² tot 190 m² BVO.

Additioneel worden nog 25 werkruimtes op de 2e en 3e verdieping te huur aangeboden. Deze werkruimten variëren in grootte tussen circa 52 m² en 117 m² BVO. Dit gecombineerd met het prachtige atrium waar de huurders hun creatieve ideeën met elkaar kunnen delen. Daarnaast bieden de algemene ruimte diverse mogelijkheden voor ontspanning middels tafeltennistafels, tafelvoetbaltafels en informele gespreksruimtes.

Onderstaand treft u een lijst van de beschikbare maak- en werkunits welke beschikbaar zijn voor verhuur met de daarbij behorende huurprijs.

PARKEREN
Er zijn circa 69 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar. In overleg is het mogelijk elektrische laadpalen te plaatsen.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: RIJSWIJK
Sectie: G
Nummer: 2461 en 2043
Grootte: 4.026 m²

HUURPRIJS
De verschillende maak units en werkruimten zijn verschillend van grootte en huurprijs. Hieronder vind je een overzicht van de op dit moment beschikbare ruimten.

Verdieping | Unit | Metrage in BVO | Huurprijs per maand (excl. BTW en parkeren) | Parkeerplaatsen per unit
BG en 1e verdieping 6 190 m² € 2.191,- 1
BG en 1e verdieping 7 190 m² € 2.191,- 1
BG en 1e verdieping 8 190 m² € 2.191,- 1
BG en 1e verdieping 9 190 m² € 2.191,- 1
BG en 1e verdieping 10 192 m² € 2.216,- 1
BG en 1e verdieping 11 142 m² € 1.635,- 1
BG en 1e verdieping 12 135 m² € 1.566,- 1
BG en 1e verdieping 13 130 m² € 1.454,- 1
BG en 1e verdieping 14 130 m² € 1.454,- 1
BG en 1e verdieping 15 130 m² € 1.454,- 1
BG en 1e verdieping 16 130 m² € 1.454,- 1
BG en 1e verdieping 17 131 m² € 1.459,- 1
1e verdieping 18 52 m² € 572,- 1

2e verdieping 29 88 m² € 849,- 1
2e verdieping 30 87 m² € 838,- 1
2e verdieping 31 87 m² € 838,- 1
2e verdieping 32 87 m² € 838,- 1
2e verdieping 33 88 m² € 849,- 1
2e verdieping 34 53 m² € 514,- 1
2e verdieping 35 79 m² € 766,- 1
2e verdieping 36 75 m² € 730,- 1
2e verdieping 37 75 m² € 730,- 1
2e verdieping 38 75 m² € 730,- 1
2e verdieping 39 117 m² € 1.137,- 1
2e verdieping 40 59 m² € 574,- 1

3e verdieping 51 88 m² € 820,- 1
3e verdieping 52 87 m² € 813,- 1
3e verdieping 53 87 m² € 813,- 1
3e verdieping 54 87 m² € 813,- 1
3e verdieping 55 88 m² € 820,- 1
3e verdieping 56 70 m² € 650,- 1
3e verdieping 57 79 m² € 739,- 1
3e verdieping 58 75 m² € 704,- 1
3e verdieping 59 75 m² € 704,- 1
3e verdieping 60 75 m² € 704,- 1
3e verdieping 61 75 m² € 704,- 1
3e verdieping 63 59 m² € 554,- 1

Totaal 3.847 m²

Bovenstaande huurprijzen dienen te worden vermeerderd met BTW.

BVO
Onder Bruto vloeroppervlak (BVO) wordt verstaan:
Het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren)

PARKEREN
Van de in totaal circa 69 parkeerplaatsen worden circa 64 parkeerplaatsen gealloceerd aan de verschillende maak- en werkunits, werkruimtes. De overige 5 parkeerplaatsen zijn los te huur. Kosten voor de parkeerplaatsen zijn € 750,- per parkeerplaats per jaar, excl. BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn € 45,- per m² BVO per jaar, te vermeerderen met BTW.

LEVERINGEN EN DIENSTEN
In het servicepakket zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
- Waterverbruik inclusief vastrecht;
- Basis elektriciteitsverbruik algemene ruimten inclusief vastrecht;
- Lasten, belastingen en heffingen samenhangend met het gebruik voor zover verhuurder daarvoor aangeslagen wordt;
- Vegen parkeerterrein;
- Buitenverlichting;
- Algemene Wifi;
- Schoonmaak algemene ruimten;
- Glasbewassing buitenzijde (4x per jaar);
- Afvalverwerking (restafval);
- Kosten van door overheid vereiste controles;
- Onderhoud en periodieke controle van:
- Lucht-koel- verwarmingsinstallatie;
- Liftinstallatie;
- Gebouwbewakingsinstallatie(s);
- Storingsmelderinstallatie(s);
- Noodstroominstallatie(s);
- Onderhoud terrein, plantenbakken binnen in de gemeenschappelijke ruimten en buiten waaronder vervanging van planten;
- Nachtveiligheidsdienst via meldkamer alarm;
- Vervanging lampen en TL-buizen inclusief verlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke ruimten;
- Kleine herstellen.
- Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten, een en ander exclusief BTW.
- Bovenstaande kosten zijn een begroting. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden verrekend. Energiekosten op basis van gebruikelijke energieverbruik, hedendaagse kosten en voorzieningen. De servicekosten kunnen jaarlijks worden aangepast.

DUURZAAMHEID
‘FLEX’ wordt ontwikkeld met duurzaamheid in het oog. Dit houdt in dat de uitstraling van het complex, de manier van ontwikkelen en gevoerde bedrijfsactiviteiten door de eindgebruikers een duurzaam karakter zal hebben. Het gebouw zal dan ook ten minste een energielabel A krijgen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door goede isolatie, installaties, ventilatie met warmteterugwinning, zonnepanelen en een dak dat kan worden benut voor groenvoorziening. Hierdoor ontstaat een prettig werkklimaat zonder dat het milieu daaronder lijdt. Daarnaast biedt FLEX mogelijkheden voor deelmobiliteit middels deelauto’s of scooters.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUUPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
Minimaal 2 (twee) jaar.

OPLEVERING
‘FLEX’ zal worden voorzien van de volgende faciliteiten:

Algemeen
- Representatieve centrale entree;
- Toegangscontrolesysteem;
- Koeling en verwarming door middel van een warmtepomp;
- Warmteterugwinning
- Verlichting (125 lux en aanwezigheid detectie) in de bedrijfsruimten;
- Deelauto’s, deelfietsen ter beschikking van de huurders;
- Collectieve ruimte op de 2e en 3e verdieping voorzien van pantry met koelkast en vaatwasser;
- Toiletgroepen op de begane grond, 2e, en 3e verdieping;
- 1 goederen-/personenlift.

Maak units
- Eigen sanitaire voorziening per maakunit;
- Interne trap naar de 1e verdieping;
- Vloerbelasting 1.500 kg/m² op de begane grond;
- Vrije hoogte 4,55 m op de begane grond;
- Vloerbelasting 500 kg/m² op de 1e verdieping;
- Vrije hoogte 3,15 m op de 1e verdieping;
- Overheaddeur 3800 x 3600 mm (B x H).

Werkruimten
- Vloerbelasting 500 kg/m²;
- Vrije hoogte 3,15 m.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
‘FLEX’ ligt in het hart van bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk, dus strategisch tussen Delft en Den Haag in! Van oudsher is de Plaspoelpolder een divers bedrijventerrein, denk hierbij aan het voormalige onderzoeksinstituut van Shell, het Nederlands Octrooibureau, TNO en het hoofdkantoor van TUI.

De komende jaren zal de dynamiek op het terrein sterk veranderen. Zo worden er in het ‘Havenkwartier’ door oude kantoor- en bedrijfsgebouwen te herontwikkelingen en nieuwbouw te plegen 2.500 woningen gerealiseerd. Hierbij worden ook horeca, hotel en recreatiefuncties toegevoegd. Ook worden bestaande (kantoor)gebouwen verduurzaamd en de openbare voorzieningen verbeterd. Het hele terrein zal een boost krijgen!

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met eigen- en het openbaar vervoer is uitstekend.

BESTEMMING
Het bedrijfspand valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Plaspoelpolder, 2e herziening’ en heeft de bestemming ‘bedrijventerrein’.

ENERGIELABEL
Door nieuwbouw te plegen wordt er een energiezuinig gebouw met energielabel A gerealiseerd.