Resultaten laden ...

Vaartweg 187 E

200 m2 bedrijfsruimte te huur in Lelystad

Kenmerken

Huurprijs € 80 m²/jaar
Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Noordersluis
Bedrijventerrein NOORDERSLUIS (V/H +NOORDERSLUIS ZO + WESTERDREEF)

Locatie
Industrieterrein Noordersluis

Bereikbaarheid
Industrieterrein Noordersluis is een binnenstedelijk bedrijventerrein in het zuidwesten van de stad. Noordersluis is bij uitstek geschikt voor groothandel en industrie. Het terrein heeft een gemengd karakter. Noordersluis heeft een snelle verbinding met de A6.
De Vaartweg is de hoofdontsluitingsweg van bedrijventerrein Noordersluis. Hierdoor heeft dit complex een uitstekende herkenbaarheid en bereikbaarheid.

Object
Bedrijfsruimte van circa 200 m² (ca. 10 x 20 m).
Het pand is volledig geïsoleerd.
Het is mogelijk om een tussenvloer en een kantoorruimte in te bouwen in de hal.

Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid (gratis).

Voorzieningen
- onderheide betonvloer (1.500 kg/m²);
- sandwichpanelen (RC waarde 2,56);
- overheaddeur (4 x 4,2 m);
- loopdeur met brievenbus;
- vrije hoogte ca. 5,80 meter;
- buitenterrein is bestraat met stelconplaten.
- dakopbouw: sandwichpanelen (RC waarde 3,96).

Beschkbaar
In overleg.

Huurprijs
€ 80,00 per m² per jaar exclusief BTW.

BTW
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Huurtermijn
In overleg te bepalen.

Huurbetaling
Huur en BTW per maand vooruit.

Huurcontract
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2015 vastgesteld.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.

Zekerheidstelling
De waarborg dient gelijk groot te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde BTW.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan