Resultaten laden ...

Venrayseweg 134 B

7.125 m2 bedrijfsruimte te koop in Horst


Kenmerken

Omschrijving

De verkoop van het object vindt plaats middels openbare inschrijving.

Bieden vanaf de volgende prijzen:

Kavel A: €1.006.600,-
Kavel B: €1.234.000,-
Kavel A & B: €2.240.600,-

1.1. Algemeen

Het object is gelegen aan de doorgaande weg Horst-Venray, parallel aan de A73,
nabij afrit 10 op zichtlocatie. Het object is zeer goed te bereiken en beschikt over
ruim voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein.
Het betreft een bedrijfsgebouw, thans nog bestemd voor agrarisch gebruik, met
buitenterrein, bijgebouw en riante bedrijfswoning met (buiten)zwembad en tuin.
De hal heeft een vrije overspanning van 16 meter; de oppervlakte bedraagt 625
m².
Het woonhuis bestaat uit twee bouwlagen met kap.
De gemeente heeft 27 april 2007 een vergunning afgegeven voor het vergroten
van- en verbouwen van de bestaande bedrijfsruimte met 1525 m2.

De bestemmingswijziging van het object van agrarisch naar bedrijfsdoeleinden is in behandeling bij de gemeente Horst aan de Maas en wordt naar verwachting omstreeks maart 2020 goedgekeurd.

==========================================================================

Meer informatie over de mogelijkheden en de openbare inschrijving? Download dan nu de objectbrochure van de Venrayseweg 134 B in Horst of neem contact op met de Online Bedrijfsmakelaar.

Indeling:
Begane grond: Hal, toilet met fonteintje, meterkast met 11 groepen + aardlek,
bijkeuken, keuken met apparatuur (keramische kookplaat, afzuig, vaatwasser,
onder- en bovenkasten) waskeuken, Z-vormige woonkamer met overdekt terras,
werkkamer, tuin, zwembad en tuinhuisje.
1e verdieping: 5 ruime slaapkamers, badkamer met dubbele vaste wastafel en
inloopdouche, 2e wasberging + installatie (gasgestookte VR combiketel),
ingebouwde kastenwand.
Middels vlizotrap bereikbare bergzolder

1.2 Algemene bouwkundige gegevens

Omschrijving Woonhuis:
Bouwjaar: 2001
Constructie: Traditioneel opgaand metselwerk
Gevels: Baksteen (hal: betonplaten)
Interne scheidingen: Steenachtig
Ramen/kozijnen: Houten kozijnen met dubbele beglazing
Vloeren: Plavuizen
Plafonds: Stucwerk
Dak: Zadeldak, gedekt met betonpannen
Isolatie: Dakplaten, vloer-en spouwisolatie
Staat van onderhoud: Voldoende tot goed

Hal: Staalconstructie met betonplaat
Eterniet dak (asbesthoudend)
Bijgebouw: Metselwerk (dubbelsteens)
Golfplaten dak (asbesthoudend)
Aan het woonhuis toe te rekenen grond: circa twintig are (20 a) ondergrond woning
en tuin

Omschrijving Loods

Bouwjaar: 1981 en 1989
Afmetingen: 40 x 16 m en muurplaat van 4,30 m
Gevels: Gemetseld, kalkzandsteenblokken
Spantconstructie: Stalen spanten
Dakbedekking: Asbesthoudende golfplaten
Isolatie: Dupanel dakisolatie
Vloer: Betonvloer
Onderhoudstoestand: Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw
nemende, in een redelijke staat van onderhoud
Bijzonderheden: Geen

Omschrijving Garage/opslagruimte

Afmetingen: 5 x 10 m
Gevels: Steen (spouw)
Spantconstructie: Houten spanten
Dakbedekking: Asbesthoudende golfplaten
Isolatie: Volledig geïsoleerd
Inrichting: Ketelhuis, toiletten en douches
Onderhoudstoestand: Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw
nemende, in een matige staat van onderhoud
Bijzonderheden: Geen

1.3 Voorzieningen

- Erfverharding
- Kavelpad van 15 x 10 m
- Waterbron

1.4 Duurzaamheid

Energie besparende maatregelen:
Er zijn op dit bedrijf geen enegiebesparende maatregelen genomen.
De woning heeft het voorlopig energielabel B. Bij de levering zal de eigenaar
(verkoper) een definitief energielabel aan de bieder (koper) overhandigen.

1.5 Technische voorzieningen en installaties

- Electra-, gas-, water-, riolerings- en P.T.T. -aansluitingen.
- Centrale verwarming:
- gasgestookte VR ketels;
- radiatoren;
- heaters.
- Warmwatervoorziening;
- Brandpreventiemiddelen:
- Brandslanghaspels;
- Handbrandblussers;
- Verlichtingsinstallatie;
- Terreinvoorzieningen:
- Hekwerken;
- Groenvoorziening;
- Verharding met klinkers en betonverharding.
- Energiebesparende voorzieningen:
- Isolatie ramen;
- Isolatie gevels;
- Isolatie daken.

1.6 Perceelskenmerken object

De verkoop heeft betrekking op de navolgende kadastrale percelen:
- het perceel grond met woonhuis met loods, ondergrond, tuin, erf, gedeelte
groenstrook en verdere toebehoren, staande er gelegen te Horst, Venrayseweg
134b, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie O, nr. 1035, groot een hectare
en zesenzestig are (1 ha en 66 a);
- het perceel grond met erf en groenstrook, gelegen te Horst, bij Venrayseweg
134b, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie O, nr. 1034, groot
vierenzeventig are en vijfenzeventig centiare (74 a en 75 ca).
Totaal: twee hectare, veertig are en vijfenzeventig centiare (2 ha, 40 a en 75 ca).
Hierna ook te noemen: de onroerende zaak.

De totale oppervlakte kan worden verdeeld in:

- Oppervlakte voor toekomstige bedrijfsdoeleinden, inclusief woning, tuin,
overige gebouwen en erfverharding: circa een hectare en tweeëntachtig are (1 ha en
82 a);
- Groenstrook: circa achtenvijftig are en vijfenzeventig centiare (58 a en 75 ca).

1.7 Bestemmingsplaninformatie

De locatie is gelegen in het bestemmingsplan "Groenzone Venrayseweg" van de
gemeente Horst aan de Maas. Dit plan is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 2 juni
2015 en is inmiddels onherroepelijk.
Het vigerende bestemmingsplan "Groenzone Venrayseweg" betreft een uitwerking
van de diverse wijzigingsbevoegdheden die opgenomen waren in het moederplan
ten behoeve van de realisatie van een groenzone.
Het moederplan is het bestemmingsplan "Werkgelegenheidsgebieden II". Dit plan
is op 10 september 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente
Horst aan de Maas, het plan is inmiddels onherroepelijk. In het moederplan zijn
zowel voor de bestemming "Groen", art. 5.3, als voor de bestemming "Agrarisch",
art. 16.2 regels opgenomen die het gewenste gebruik mogelijk maken. De regels
waaronder de gevraagde wijziging mogelijk is zijn in beide regels identiek.
Het perceel heeft de bestemming "Agrarisch" en de dubbelbestemming
"Archelogische waardevol gebied". Dit plan is een wijzigingsplan van het
moederplan "Werkgelegenheidsgebieden II". In het moederplan is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen zodat met gebruikmaking van artikel 16.2 het
college van burgemeester en wethouders de agrarische bestemming kan wijzigen
in een bedrijfsbestemming mits aan de in dat artikel genoemde voorwaarden wordt
voldaan.

Het object wordt bestemd door de werking van Bestemmingsplan
Werkgelegenheid II, goedgekeurd op 10 september 2015, alsmede de ruimtelijke
onderbouwing.
De vigerende bestemming luidt: "agrarische doeleinden". De gemeente heeft zich
bereid verklaard medewerking te verlenen om de gebruiksmogelijkheden te
verruimen naar "Bedrijfsdoeleinden".

1.8 Omgevingswet vergunning/vergunning

Het bedrijf heeft een Besluit Akkerbouwbedrijven milieubeheer.
De gebouwen zijn gebouwd of verbouwd met de daartoe vereiste vergunning(en).
Deze vergunningen zijn beschikbaar.

1.9 Uitbreidingsmogelijkheid

Ruim voldoende uitbreidingsmogelijkheden, bouwvlak geeft in totaal circa zeventig are
(70 a) aan. Er is nog een vergunning verleend voor de aanbouw aan de bestaande
loods van circa 1525m2.

1.10 Gebruiksmogelijkheid

Na afronding van de de gemeentelijke bestemmingswijzigingsprocedure kunnen de
percelen mogelijk worden gebruikt voor de uitoefening van de bestemming
bedrijventerrein.

1.11 Betalingsrechten, subsidies en dergelijke

Tot de koop behoren geen betalingsrechten, subsidies of andere (agrarische
productie)rechten.

2. INSCHRIJVING

De verkoop van het object vindt plaats middels openbare inschrijving.
De eigenaar heeft notariskantoor Novitas B.V. in Horst ('de notaris') de
opdracht gegeven om de inschrijvingsprocedure te begeleiden.
De notaris is bevoegd om tot het moment van de opening van de enveloppen al die
maatregelen te nemen die nodig zijn voor een ordelijk verloop van de
inschrijvingsprocedure en de verkoopprocedure. Het oordeel van de notaris is
beslissend over alles wat zich tijdens de inschrijvingsprocedure afspeelt en ten
aanzien van de uitleg of toepassing van deze procedure.

2.1. Procedure

Tot uiterlijk 14 februari 2020 om 12.30 uur kunt u een bieding indienen bij Novitas
Notariaat, Stoktstraat 2, 5961 TN Horst.

Bij de notaris moet u dan inleveren:
- het ondertekende inschrijfbiljet (zie 2.4);
- een bankgarantie of een verklaring van gegoedheid. Dit kunt u bij uw bank
opvragen;
- een kopie van uw geldig identiteitsbewijs;
- als u namens een rechtspersoon biedt: een recent uittreksel van de Kamer van
Koophandel.

U kunt bieden op kavel A, kavel B of beide kavels. Op het inschrijfformulier moet u
duidelijk aangeven welke kavel(s) u wilt kopen.

Het inschrijfbiljet is op te vragen bij Novitas via
info @novitas. nl of op telefoonnummer 077-3971515.

Direct na 13.45 uur op 14 februari 2020 worden de enveloppen met biedingen bij
Novitas Notariaat geopend en worden de biedingen bekendgemaakt door de
notaris of een andere daartoe gemachtigde medewerker van het kantoor. De
bieder(s) of diens vertegenwoordiger(s) mag/mogen daarbij aanwezig zijn (op het
notariaat).
Uw aanwezigheid kunt u kenbaar maken via info @novitas. nl.

Uiterlijk 28 februari 2020 wordt bekendgemaakt aan wie de kavel(s) al dan niet
worden gegund.
De eigendomsoverdracht en betaling van de koopsom vindt voor kavel A plaats op
uiterlijk 13 maart 2020 en voor kavel B of de kavels A en B uiterlijk 1 mei 2020.

Activiteit en Einddatum

Kijkdag / bezichtiging Op aanvraag via e-mail adres:
rmk @hetnet. nl

Indienen inschrijfbiljet e.d. uiterlijk 14 februari 2020 12.30 uur

Gunning max 2 weken na
inschrijving Uiterlijk 28 februari 2020

Aktepassering kavel A 13 maart 2020
Aktepassering kavel B 1 mei 2020
Aktepassering kavel A en B 1 mei 2020

Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen kunt u uitsluitend via de mail en tot uiterlijk 7 februari 2020
17.00 uur opvragen via: rmk @hetnet. nl.
Mondelinge en per brief gestelde vragen worden niet beantwoord. Vragen moeten
helder en duidelijk worden geformuleerd

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Brochure downloaden Download PDF Brochure


Aanbevolen voor u

 • Winkelruimte te huur

 • Prijs op aanvraag

 • 396 m2
Aangeboden door RSP Makelaars
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 149 /maand

 • 18 m2
Aangeboden door Hoogveste
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 24.900 v.o.n.

 • 18 m2
Aangeboden door Hoogveste
 • Winkelruimte te huur

 • €6.585,-

 • 399 m2
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Op aanvraag

 • Vanaf 17 m2 tot 21 m2
 • Winkelruimte te koop

 • Verkoopprijs: € 650.000 k.k.

 • 365 m2
 • Winkelruimte te huur

 • Op aanvraag

 • Vanaf 126 m2 tot 250 m2
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 84.029 tot € 176.208 per maand

 • Vanaf 20.633 m2 tot 43.222 m2
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 109 /maand

 • Vanaf 15 m2 tot 24 m2
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 19.900 v.o.n.

 • Vanaf 15 m2 tot 24 m2
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 149 /maand

 • 18 m2
Aangeboden door Hoogveste
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 24.900 v.o.n.

 • 18 m2
Aangeboden door Hoogveste
 • Kantoorruimte te huur

 • € 1.500 /maand

 • Vanaf 280 m2 tot 1.165 m2
Aangeboden door Hoogveste
 • Winkelruimte te huur

 • € 47.500 /jaar

 • 354 m2
Aangeboden door RSP Makelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 57.500 /jaar

 • 539 m2
Aangeboden door RSP Makelaars
 • Winkelruimte te koop

 • Prijs op aanvraag

 • 396 m2
Aangeboden door RSP Makelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 70.000 /jaar

 • 700 m2
Aangeboden door RSP Makelaars
 • Winkelruimte te koop

 • € 700.000 k.k.

 • 700 m2
Aangeboden door RSP Makelaars
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 149 tot € 375 per maand

 • Vanaf 18 m2 tot 42 m2
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 50 m²/jaar

 • Vanaf 20.633 m2 tot 43.222 m2
Aangeboden door JLL

Winkelruimte te huur

 • Grotestraat 65 -67-69
  Venray
 • € 67.500,- /jaar excl. btw

Bedrijfsruimte te huur

 • Stationsweg 141 - 4
  Venray
 • € 149,- /maand excl. btw

Bedrijfsruimte te koop

 • Stationsweg 141 - 4
  Venray
 • € 24.900,- v.o.n.

Winkelruimte te huur

 • Grotestraat 73
  Venray
 • €6.585,-

Bedrijfsruimte te huur

 • Garagepark Venray 0 ong
  Oostrum
 • Op aanvraag

Winkelruimte te koop

 • Kerkstraat 14
  Horst
 • Verkoopprijs:

Winkelruimte te huur

 • Kerkstraat 1 t/m 5
  Horst
 • Op aanvraag

Bedrijfsruimte te huur

 • Edisonstraat 10
  Oostrum
 • € 84.029 tot € 176.208 per maand

Bedrijfsruimte te huur

 • Keizersveld 29
  Venray
 • € 109,- /maand excl. btw

Bedrijfsruimte te koop

 • Keizersveld 29
  Venray
 • € 19.900,- v.o.n.

Bedrijfsruimte te huur

 • Loek Nelissenstraat 20
  Oostrum
 • € 149,- /maand excl. btw

Bedrijfsruimte te koop

 • Loek Nelissenstraat 20
  Oostrum
 • € 24.900,- v.o.n.

Kantoorruimte te huur

 • De Voorde 8 a
  Oostrum
 • € 1.500,- /maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Grotestraat 59
  Venray
 • € 47.500,- /jaar excl. btw

Winkelruimte te huur

 • De Bleek 30 a
  Venray
 • € 57.500,- /jaar excl. btw

Winkelruimte te koop

 • Grotestraat 65 -67-69
  Venray

Winkelruimte te huur

 • Grotestraat 99
  Venray
 • € 70.000,- /jaar excl. btw

Winkelruimte te koop

 • Grotestraat 99
  Venray
 • € 700.000,- k.k.

Bedrijfsruimte te huur

 • Loek Nelisenstraat 20
  Oostrum
 • € 149 tot € 375 per maand

Bedrijfsruimte te huur

 • Edisonstraat 10
  Oostrum
 • 50