Resultaten laden ...

Eendrachtsplein 16

460 m2 horeca te huur in Rotterdam

Kenmerken

Huurprijs Prijs op aanvraag
Functie Horeca
Onderhoud buiten Uitstekend
Onderhoud binnen Uitstekend
Wijk / Buurt Cool

Ca. 460 m² - HORECARUIMTE IN SOUTERRAIN EN ENTRESOL EN HOSTEL OP DE 1E TOT EN MET 3E VERDIEPING

LET OP: Hotel en Horeca kunnen apart gehuurd worden

Algemeen:
Het betreft een casco bedrijfsruimte met de mogelijkheid voor het realiseren van een horecabedrijf en hostel in het centrum van Rotterdam. De horecabedrijfsruimte betreft het souterrain met entresol en de mogelijkheid van een terras op het Eendrachtsplein. Hostel is gelegen op de 1e, 2e en 3e verdieping.

Adres:
Eendrachtsplein 16
3012 LA Rotterdam

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Rotterdam 4e afdeling
Sectie: AG
Perceelnummers: 1885
Groot : 175 m²

Indeling:
Entree/Souterrain Ca. 105 m²
Entresol Ca. 70 m²
1e verdieping Ca. 105 m²
2e verdieping Ca. 105 m²
3e verdieping Ca. 75 m²

Totaal Ca. 460 m²

Voorzieningen:
De bedrijfsruimte wordt casco opgeleverd voorzien van:
• Ruwe vloer en plafonds met zicht op de houtenbalk laag
• Niet afwerkte wanden
• Nutsvoorzieningen tot aan de meterkast
• Aansluiting op riool

Servicekosten:
Nader overeen te komen

Huurtermijn:
5 jaar + 5 jaar

Huurbetaling:
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.

Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt
ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Datum van oplevering:
In overleg.

Bijzonderheden:
Voor het souterrain en beletage is een exploitatievergunning afgegeven door horeca. Huurder dient ten aanzien van de horeca een overnamesom te vragen van € 70.000,= te vermeerderen met BTW.

Bereikbaarheid:
Het object is gelegen in het centrum van Rotterdam in de populaire Witte de Withstraat en derhalve met openbaarvervoer goed bereikbaar met tram, bus en metro. Treinstation is op 20 minuten loopafstand.

In de omgeving zijn ook diverse openbare parkeergarage beschikbaar aan de hartmanstraat en Museumpark.

Parkeren:
Vrij parkeren aan de openbare weg.

Bestemmingsplan:
3.4 De gronden, aangewezen voor “centrumvoorzieningen IV”, zijn bestemd voor: a. bouwwerken, waarin zijn toegestaan: maatschappelijke voorzieningen (met uitzondering van geluidsgevoelige voorzieningen in de zin van de Wet geluidhinder), en winkels op de begane grond; woningen op de verdiepingen; hotels zowel op de begane grond als op de verdiepingen; horeca ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding ‘horeca toegestaan’ en ingevolge de bijlage behorende bij artikel 3 lid 10, op de begane grond, met dien verstande dat daar waar ingevolge bijlage 2 behorende bij deze voorschriften reeds horeca aanwezig is op de verdieping(en), tevens horeca op de verdiepingen is toegestaan; een speelautomatenhal ter plaatse van Oude Binnenweg 59-65. met de daarbij behorende berg- en stallingsruimten die, behoudens de in- en uitgang, niet zichtbaar zijn in de voorgevel, alsmede tuinen, ontsluitingswegen en -paden; b. de bestemmingen “waterkering” en “archeologisch waardevol gebied”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan