Resultaten laden ...

Keizerstraat 19

730 m2 horeca te huur in Breda

Kenmerken

Huurprijs € 70.200 /jaar
Functie Horeca
Onderhoud buiten Uitstekend
Onderhoud binnen Uitstekend
Wijk / Buurt Chasse

Keizerstraat 19H, 4811 HL Breda
“Chassé Botanique”

Ligging en bereikbaarheid:
De voormalige militaire Chassé kazerne in het centrum van Breda is getransformeerd in “Chassé Botanique”, een rijksmonument, waarbij de karakteristieke, fraaie buitenkant in stand gehouden is, maar de invulling van de binnenruimtes veranderd is.

In Chassé Botanique zijn een aantal functies samengebracht die elkaar versterken. Het gebouw bestaat uit 62 huurwoningen. Over de gehele breedte van het gebouw is Hotel Botanique gevestigd, een Boutique hotel met 19 kamers. De commerciële ruimtes van het pand zijn gedeeltelijk ingevuld door het Stadsarchief, het Filmhuis en Ted’s All Day Brunch. In het hart van het project is een met glas overdekte botanische tuin, met een keur aanplanten en bomen en terrasmeubilair, gerealiseerd van 400 m² voor de gebruikers van Chassé Botanique. Aan beide zijdes van het gebouw liggen buitenruimtes, die als terras kunnen worden ingericht.

Vanuit de Mols Parking “Achter de Lange Stallen”, die grenst aan de A1-winkelstraat in Breda, is een grote doorgang gecreëerd, die uitkomt op de Keizerstraat en aansluit aan de entree van Chassé Botanique.

Breda is met ca. 185.000 inwoners een van de grootste steden in de provincie Noord-Brabant, waarbij de inwoners van de levendige binnenstad zorgen voor een aantrekkelijk woonklimaat. Het bruisend stadscentrum biedt tal van horecagelegenheden, winkels en recreatievoorzieningen.

De horeca- en commerciële ruimtes, die voor verhuur worden aangeboden, zijn gesitueerd aan weerszijde van de hoofdentree aan de Parade en de Keizerstraat en grenzen direct aan de botanische tuin.

Oppervlakte:
De horecaruimte omvat ca. 365 m² bvo.
De ruimte grenst aan de botanische tuin.

Parkeren:
Op korte afstand zijn diverse “betaalde” parkeermogelijkheden, zoals de Mols Parking en de Chassé Parkeergarage.

Huurprijs:
Keizerstraat 19H
De huurprijs voor de horecaruimte van ca. 365 m² bvo bedraagt € 70.200,-- per jaar te vermeerderen met BTW.

Indexering:
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten:
De servicekosten zijn nader te bepalen.

Huurperiode:
De huurperiode bedraagt 5 jaar plus 5 optiejaren.

Contract:
Standaard R.O.Z. contract.

Voorzieningen:
Beide ruimtes worden casco verhuurd. Er is rekening gehouden met de mogelijkheid voor het plaatsen van technische installaties.

Opleveringsdatum:
De oplevering geschiedt in onderling overleg, doch kan spoedig.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie ter hoogte van drie maanden huur inclusief BTW.

Huurbetaling:
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud:
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW:
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Overig:
De betreffende ruimte heeft op basis van de omgevingsvergunning de bestemming 'Conceptstore'. Voor deze invulling zullen de gebruikers getoetst moeten worden aan het concept alsmede ook de gemeentelijke goedkeuring.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan