Resultaten laden ...

Bezuidenhoutseweg 2

137 - 1.876 m2 kantoorruimte te huur in Den Haag

Kenmerken

Huurprijs € 125 m²/jaar
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Haagse Bos

ALGEMEEN
Het kantoorpand is gelegen aan de Bezuidenhoutseweg, tegenover de Tijdelijke Tweede Kamer der Staten-Generaal en Nieuw Babylon. De entree van het pand bevindt zich links in de voorgevel en biedt toegang tot de centrale hal. Achter de centrale hal bevindt zich in het midden het trappenhuis met lift dat toegang geeft tot de bovengelegen verdiepingen.

Aan de rechter zijkant van het pand bevindt zich de entree van de ondergrondse parkeergarage.

ADRES
Bezuidenhoutseweg 2 (2594 AV) Den Haag

OPPERVLAKTE
De totale beschikbare oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 1.876 m² VVO kantoorruimte en is als volgt verdeeld:

Verdieping | Metrage
Begane grond: ca. 342 m²
1e verdieping: ca. 342 m²
2e verdieping: ca. 342 m²
3e verdieping: ca. 342 m²
4e verdieping: ca. 343 m²
5e verdieping: ca. 137 m²
Kelder: ca. 28 m²

Totaal: ca. 1.876 m²

Deelverhuur is bespreekbaar.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Parkeren kan in de ondergelegen parkeergarage en heeft ruimte voor circa 15 parkeerplaatsen.

In de directe omgeving bevindt zich tevens Q-Park CS New Babylon.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ’s-Gravenhage
Sectie: P
Nummer: 9983
Grootte: 622 m²
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 125,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 1.800,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 75,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

LEVERING EN DIENSTEN
Nader te bepalen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
Maximaal 2 (twee) jaar.

OPLEVERING
Het object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd in huidige staat en is voorzien van het volgende:
- pantry;
- sanitaire voorzieningen;
- databekabeling;
- kabelgoten;
- patchkast;
- luchtbehandelingsinstallatie;
- mechanische ventilatie;
- verwarming;
- scheidingswanden;
- verlichtingsarmaturen;
- systeemplafond;
- te openen ramen;
- lift;
- receptie;
- kantine;
- vergaderruimte;
- alarminstallatie.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het kantoorgebouw is gelegen op een zichtlocatie aan de A12 in de wijk Ypenburg, nabij de op- en afrit. In de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals de Nederlandse Hartstichting, Keizer Kliniek, Stadsdeelkantoor Ypenburg en Politie Haaglanden.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A12 en de A4. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van station Den Haag Centraal.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Bezuidenhout’ en heeft de bestemming ‘kantoor -1’.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.