Resultaten laden ...

Boris Pasternaklaan 2

548 - 1.109 m2 kantoorruimte te huur in Zoetermeer

Kenmerken

Huurprijs € 140 m²/jaar
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Rokkeveen-West

Algemeen
Per direct beschikbaar geheel gerenoveerde kantooretages in kantoorvilla ‘Sumatra’ aan de Boris Pasternaklaan 2 t/m 10 te Zoetermeer.

De kantoorontwikkeling ‘Sawa II’ is gelegen in het kantorenpark ‘Rokkeveen’ te Zoetermeer. Deze hoogwaardige kantoorlocatie ten zuiden van de A12 kenmerkt zich door overwegend middelgrote kantoorgebouwen in een parkachtige opzet.

‘Sawa II’ omvat in totaal zes vrijstaande kantoorvilla’s welke zijn gesitueerd rondom een onder architectuur aangelegde parkachtige tuin met waterpartijen (in verschillende niveaus aangelegd). Aan de binnentuin zijn de hoofdentrees van alle kantoorvilla’s gelegen. Onder de gemeenschappelijke binnentuin met waterpartijen ligt een ondergrondse stallinggarage met 250 parkeerplaatsen. Tevens is hier de fietsenstalling gevestigd. Ook is het winkelcentrum Rokkeveen met al zijn voorzieningen gelegen direct tegenover het project.

Adres
Boris Pasternaklaan 2 t/m 10 (2719 DA) te Zoetermeer.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 2.166 m² VVO kantoorruimte. Voor de verhuur is thans circa 1.109 m² VVO kantoorruimte beschikbaar en is als volgt verdeeld:

Begane grond : Ca. 561 m² VVO
1e verdieping : Ca. 548 m² VVO
2e verdieping : VERHUURD
3e verdieping : VERHUURD

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Er zijn 32 parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeerplaatsen zijn gelegen in de stallingsgarage onder de gemeenschappelijke binnentuin en is van twee kanten bereikbaar (zowel in- als uitrit). Direct naast de kantoorvilla kan openbaar (gratis) geparkeerd worden.

Tevens is op slechts enkele minuten loopafstand naast het NS-station Zoetermeer het Park & Ride (P&R) terrein gesitueerd met ruim 500 parkeerplaatsen, waar eveneens openbaar (gratis) geparkeerd kan worden.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Zoetermeer
Sectie: E
Nummer: 5902
Grootte: 998 m²
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
Vanaf € 140,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 1.200,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 45,00 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

- Individueel gasverbruik inclusief vastrecht;
- Individueel elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- Individueel waterverbruik inclusief vastrecht;
- Elektra-, waterverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de algemene ruimten (stallinggarage) en buitenterrein;
- Vervanging lampen in de stallinggarage, opgangen en buitenterrein;
- Onderhoud en periodieke controle van:
- Parkeerinstallatie(s) behorende bij de stallinggarage;
- Overige technische installaties van de stallinggarage en de opgangen;
- Parkeermanagement;
- Koelinstallatie(s);
- Verwarmingsinstallatie(s);
- Luchtbehandelingsinstallatie(s);
- Liftinstallatie(s);
- Hydrofoorinstallatie(s);
- Brandmeld- en noodstroominstallatie(s);
- Kosten voor glasbewassing buitenzijde gehuurde alsmede glasbewassing van de gemeenschappelijke ruiten (opgangen);
- Onderhoud buitenterrein, groenvoorziening, terreinverlichting en waterpartijen;
- Verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
- Gladheidbestrijding buitenterrein en toegangswegen;
- Gladheidbestrijding openbaar fiets- en voetpad door gemeente Zoetermeer, alle andere looppaden op het terrein door VVE;
- Beveiliging/surveillancedienst;
- Administratiekosten ad 5% over de servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met de mogelijkheid de huurovereenkomst telkens 5 (vijf) jaar te verlengen.

Oplevering
De kantoorruimte zal worden opgeleverd in huidige hoogwaardige staat, dat wil zeggen voorzien van onder andere:

- Toegang door middel van een tourniquet;
- Representatieve centrale entree;
- Luxe dames- en herentoiletgroep per verdieping;
- Centrale verwarming middels radiatoren voorzien van thermostatische ventielen;
- Luchtbehandelingsinstallatie voorzien van 3-voudige mechanische ventilatie met topkoeling;
- Kabelgoten aan de gevels voorzien van 3 compartimenten (geïntegreerd) en per stramien van 1,80 m voorzien van een dubbele wandcontactdoos t.b.v. elektra, een ledige doos voor telefoonbekabeling en een ledige doos voor databekabeling;
- Luxe uitgevoerde liftinstallatie (Otis / 8 personen / 630 kg);
- Systeemplafond voorzien van LED verlichtingsarmaturen;
- Indeelbaarheid op een stramien van 1,80 m;
- Pantry per etage;
- Ontruimingsinstallatie;
- Stallinggarage voorzien van een slagboominstallatie met intercomverbinding, het systeem is voorbereid op het gebruik van een codesysteem;
- Te openen ramen (draai-/kiep);
- Aluminium kozijnen voorzien van zonwerende en isolerende beglazing;
- Tweetal noodtrappenhuizen;
- Werkkast per verdieping voorzien van een warm- en koudwater tappunt.

Het gebouw is recent volledig aan de binnenzijde hoogwaardig gerenoveerd, klaar voor inrichting op maat en naar wens van de gebruiker(s).

Aanvaarding
In overleg, op korte termijn mogelijk.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het kantoorgebouw is centraal gelegen in Rokkeveen. In de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties Transport & Logistiek Nederland, Centramed, Spotler en Dunea.

Bereikbaarheid
Door zijn centrale ligging in Rokkeveen is ‘Sawa II’ aangesloten op een uitstekende infrastructuur.

Auto
‘Sawa II’ ligt nagenoeg direct aan de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht v.v.). De rijkswegen A4 en A13, met verbindingen naar onder meer Amsterdam en Rotterdam, zijn in korte tijd bereikbaar evenals de luchthavens Schiphol (20 minuten) en Rotterdam The Hague Airport (15 minuten).

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is ‘Sawa II’ eveneens optimaal bereikbaar. Het station Zoetermeer is op loopafstand gelegen. Dit station is makkelijk te bereiken per trein, tram en bus:

Trein:
NS-sprinter tussen Utrecht en Den Haag.
Tram 3 (HTM):
rijdt tussen Arnold Spoelplein en Centrum-West 
Bus 455 (EBS):
rijdt tussen Station Delft en Zoetermeer, Centrum West.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Rokkeveen’ en heeft de bestemming ‘kantoor’.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel B.