Resultaten laden ...

Braillelaan 9

300 - 1.254 m2 kantoorruimte te huur in Rijswijk

Kenmerken

Huurprijs € 99 m²/jaar
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Broekpolder
Bedrijventerrein Broekpolder

Kantoorruimte gelegen op zichtlocatie langs de A4!

Adres
Braillelaan 9 (2289 CL) Rijswijk.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt conform NEN2580 3.941 m² VVO kantoorruimte waar thans 1.254 m² VVO voor de verhuur beschikbaar is welke als volgt is onderverdeeld:

Verdieping - Metrage
Begane grond: Verhuurd
1e verdieping: 627 m² VVO
2e verdieping: Verhuurd
3e verdieping: Verhuurd
4e verdieping: Verhuurd
5e verdieping: 627 m² VVO
6e verdieping: Verhuurd

Deel verhuur is mogelijk vanaf ca. 300 m² VVO.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Op het afsluitbare parkeerterrein zijn nog 21 parkeerplaatsen voor de verhuur beschikbaar. Tevens zijn er langs de openbare weg gratis parkeerplaatsen aanwezig.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Rijswijk
Sectie: E
Nummer: 2514
Grootte: 2.943 m²
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 99,00 per m² VVO, per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 750,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 39,00 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
- elektriciteitsverbruik incl. vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de
gemeenschappelijke ruimten en van de kantoorruimten;
- waterverbruik incl. vastrecht;
- correctief, preventief en functioneel onderhoud van de gebouwgebonden installaties, zoals
centrale verwarming, luchtbehandeling, koeling, hydrofoor;
- correctief, preventief en functioneel onderhoud van de gebouwgebonden
elektrotechnische installaties, inclusief omroepinstallatie, brandmeldinstallaties, slagboom-,
veiligheid- en beveiligingsinstallaties:
- onderhoud en periodieke controle van de liftinstallatie;
- idem van automatische deurbediening;
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde,
beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerterrein;
- verzorging vuilafvoer, containerhuur e.d.;
- onderhoud terrein, tuinen, vijvers, plantenbakken binnen en buiten, waaronder vervanging van
planten;
- aansluiting openbaar brandmeldsysteem;
- andere voorzieningen en diensten, die redelijkerwijs geacht moeten worden in het belang
van de huurders te zijn getroffen respectievelijk te worden verleend;
- de op de hierboven omschreven diensten en/of voorzieningen drukkende beheer- en
administratiekosten, zijnde 5% van de kosten zoals hierboven omschreven.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
De entreehal is eind 2017 volledig gerenoveerd. De kantoorruimte wordt opgeleverd in casco gerenoveerde staat en zijn onder meer voorzien van:
- representatieve entreehal;
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
- mechanische ventilatie voorzien van topkoeling;
- te openen ramen;
- twee liften;
- mindervalide toilet op begane grond;
- twee toiletgroepen per verdieping;
- werkkast per verdieping;
- intercominstallatie;
- glasvezelaansluiting;
- kabelgoten t.b.v. telefonie, elektra en databekabeling.

Aanvaarding
Per direct.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het object is gelegen in Hoornwijck Businesspark. Dit is een moderne en hoogwaardige nieuwbouwlocatie voor bedrijven en organisaties die zich midden in de regio Haaglanden wensen te vestigen. De locatie is gelegen langs de A13 en biedt hierdoor en grote mate van exposure en bereikbaarheid.

In de directe omgeving zijn diverse gerenommeerde bedrijven gevestigd, waaronder Boele & Van Eesteren, Logica CMG, KLM, Grant Thornton en de Lotto.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is goed.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A12 en de A4. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag -Amsterdam), A12 (Den Haag -Utrecht) en A13 (Den Haag - Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het bedrijfsobject eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van station/halte Ypenburg. Dit station is makkelijk te bereiken per trein, tram en bus:

Trein:
NS-sprinter tussen Utrecht en Den Haag.
Tram 19 (HTM):
rijdt tussen Delft Tanthof en Leidschendam / Leidsenhage.
Bus 30 (Veolia):
rijdt tussen Naaldwijk en Den Haag Leidschenveen.
Bus 60 (Veolia):
rijdt tussen Delft en Nootdorp.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel G.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.