Resultaten laden ...

Flemingweg 14

468 m2 kantoorruimte te huur in Alphen

Kenmerken

Huurprijs € 125 m²/jaar
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Molenwetering
Bedrijventerrein Molenwetering

Algemeen:
Van het vrijstaande modern kantoorgebouw met een terras, een vijver en een ruim parkeerterrein komt de 4e verdieping voor verhuur beschikbaar. Het kantoorgebouw is gelegen langs de rijksweg N11 op een absolute zicht locatie met uitzicht over groenvoorzieningen!

Op de begane grond bevindt zich de centrale entree voorzien van receptie/balie, trappenhuis met lift, bedrijfsrestaurant met vergader- en rookruimte en kantoortuin, evenals de technische ruimte voor de verwarming-koeling en energievoorziening.

Bereikbaarheid:
Het vrijstaande moderne kantoorgebouw is direct gesitueerd naast de rijksweg N11 aan de Flemingweg te Alphen aan den Rijn. Het gebouw ligt op een zeer gunstige en representatieve locatie op het bedrijventerrein 'Rijnhaven Oost'. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar via de rijkswegen A12 en A4 via de rijksweg N11.

Per openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen bushalten van waaruit het NS station van Alphen goed bereikbaar is. Vanaf het station zijn de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden en Bodegraven.

Oppervlakte:
Circa 468 m² kantoorruimte gesitueerd op de 4e verdieping.

Parkeerplaats(en):
Er zullen 15 parkeerplaatsen op eigen terrein ter beschikking worden gesteld.

Huurprijs:
€ 125,- per m², per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten:
€ 35,- per m², per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

- Gas- c.q. olieverbruik inclusief vastrecht t.b.v. de gemeenschappelijke ruimten alsmede het individuele verbruik;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht t.b.v. de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten, alsmede het individuele elektraverbruik;
- waterverbruik inclusief vastrecht t.b.v. de installaties en van de gemeenschappelijke ruimten alsmede het individuele verbruik;
- onderhoud en periodieke controle van de verwarmingsinstallatie;
- idem van luchtbehandelingsinstallatie;
- idem van liftinstallatie(s);
- idem van hydrofoorinstallatie;
- idem van glazenwasinstallatie;
- idem van brandmeld-, brandbeveilingsinstallatie alsmede de brandblusmiddelen;
- idem van parkeerbewakingsinstallatie;
- het onderhoud, inclusief de vervanging van lampen en buizen, alsmede het stroomverbruik van de verlichting der gemeenschappelijke ruimten van het gebouw, waarvan het gehuurde deel uitmaakt. Tot de gemeenschappelijke
ruimten worden (voor zover aanwezig) onder meer gerekend de entree tot het gebouw, de hal, de gangen op de verdiepingen, de trappenhuizen, de lift, de containerruimte, de fietsenstalling, de parkeergarage respectievelijk het
parkeerterrein en de dienstruimten voor het gebouw benodigde installaties;
- idem binnenruiten;
- idem inbraakbeveiliging;
- idem bliksembeveiliging;
- sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep, e.d.;
- schoonmaakkosten van de beglazing buitenzijde en de kozijnen, terrassen,
parkeerfaciliteiten alsmede van alle gemeenschappelijke ruimten;
- verzorging huisvuil, containerhuur, e.d.;
- assurantiepremie buitenbeglazing;
- onderhoud terrein, tuinen, plantenbakken binnen en buiten, waaronder vervanging van planten;
- beveiliging/receptie;
- bovenstaande, tenzij anders aangegeven, met betrekking tot de algemene ruimten;
- administratiekosten ad. 5 % over de hierboven omschreven leveringen en diensten.

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.

Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een onherroepelijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen.

Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van (minimaal) 3 kalendermaanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Oplevering:
In overleg, maar kan snel.

Opleveringsniveau:
De kantoorruimte zal “turn-key” opgeleverd worde, onder andere voorzien van:
- representatieve entree inclusief balie/receptie;
- vloerbedekking;
- scheidingswanden;
- sanitaire voorzieningen;
- kabelgoten voorzien van elektra- en databekabeling;
- aansluiting op openbaar glasvezelnet;
- plafond met verlichtingsarmaturen;
- warmte- koude opslaginstallatie, ondersteund middels een CV ketel;
- buitenzonwering aan zonzijde;
- te openen ramen.

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar, eventuele andere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A
Nummer: 7495
Grootte: 58 a 2 ca
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) ERF-TUIN

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan