Resultaten laden ...

Guldenroedestraat 31

192 m2 kantoorruimte te huur in Heinkensand

Kenmerken

Bedrijfshal in units vanaf 192 m2
Aantal bouwlagen 1
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Heinkenszand

TE HUUR
Guldenroedestraat 31 Heinkenszand
Kantoorruimte op de 1e verdieping

Te huur
Representatieve kantoorruimte op de 1e verdieping van ca. 192 m² groot. Deze zichtlocatie, aan het begin van dit grote dorp en direct bij afslag van de A58, is uniek te noemen. Het pand heeft een gezamenlijke entree maar op de verdieping is er een zelfstandige pantry en toilet. Het terrein is zeer netjes aangelegd en afsluitbaar middels een rolpoort.

Indeling
Een kantoorruimte welke is ingedeeld met verschillende kamers. Indeling mag door huurder naar wens aangepast worden.

Ligging en bereikbaarheid
Het kantoorpand ligt midden op het kruispunt, dat de toegang biedt tot het dorp, de nieuwbouwwijk Over de Dijk en de bedrijventerreinen van de Noordzak. Door de hoekligging en de uitstraling heeft het een hoge attentiewaarde. Het pand is uitstekend te bereiken en sluit vrij-wel direct aan op de uitvalswegen richting de snelweg, en het centrum van dit dorp dat een streekfunctie vertegenwoordigd. Daarnaast is het zeer centraal gelegen in Zeeland met Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen op een relatief korte afstand.

Bestemming
Bestemming 'Kantoor' in het bestemmingsplan 'Kern Heinkenszand 2014' vastgesteld op 2 oktober 2014. De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Kantoren, alsmede tuinen, erven, paden, verhardingen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

Voorzieningen
- Alarminstallatie;
- Toiletten
- Pantry;
- ICT-bekabeling;
-Cv-installatie met verwarming middels radiatoren;
-Airconditioning;
-Gebouw is voorzien van camerabewaking.

Energielabel
Label C, geldig t/m 12-10-2032

Kadastrale informatie
Kadastraal bekend Gemeente Borsele, sectie Z, nummers 396 en 1148, totaal groot 830 m2.

Parkeren
Er zijn 13 parkeerplaatsen op het terrein. Deze zijn bestemd voor gezamenlijk gebruik met de huurder van de begane grond.

Huurprijs
€1.475,- excl. BTW per maand

Servicekosten
€30,- per m2 per jaar excl. BTW omvattende voorschot nutskosten, glasbewassing,
onderhoud en keuring technische installaties en alarmcentrale.

Er vind jaarlijkse nacalculatie plaats op basis van werkelijke kosten naar rato van het aantal gehuurde vierkante meters.

Huurbetaling
Per maand vooruit inclusief BTW en eventuele servicekosten.

Huurperiode
5 jaar + 5 optiejaren.

Type huurcontract
ROZ huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW met enkele aanpassingen van verhuurders zijde.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index, reeks alle huishoudens CPI (2015 = 100), gepubliceerd door het CBS.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zoge-naamde "opteringsverklaring" zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend. huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting ontstaat.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom ter grootte van drie maanden huur inclusief BTW.

Oplevering
Per direct beschikbaar.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van "Guldenroedestraat 31 Heinkenszand". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde
gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrek-king niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.