Resultaten laden ...

Industrieweg 2 J-1

45 m2 kantoorruimte te huur in Giessen

Kenmerken

Huurprijs Prijs op aanvraag
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Verspreide huizen in buitengebied
Bedrijventerrein DE RIETDIJK

Industrieweg 2 J-1 te Giessen | Kantoorruimte in zeer hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw gesitueerd op bedrijventerrein in Giessen

ALGEMEEN
De kantoorruimte is gesitueerd in een representatief bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein in Giessen.
De ruimte bevindt zich op de eerste verdieping en is bereikbaar via een trappenhuis op de begane grond. De kantoorruimte heeft een vloeroppervlakte van ca. 45 m² en beschikt over sanitaire voorzieningen en een pantry.

STERKE PUNTEN
- Parkeerplaatsen voor de deur
- Langs doorgaande weg op het bedrijventerrein
- Betaalbaar

OPPERVLAKTEN
- Ca. 45 m² kantoorruimte
De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWAARD
Het gebouw is enkele jaren geleden gerealiseerd, als uitbreiding op de reeds bestaande bebouwing. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan kwaliteit van de bouw, zo is er op de onderste laag een hoog opgemetselde borstwering toegepast, daarboven is de gevelbeplating in zwart uitgevoerd. Het geheel heeft een solide, nette uitstraling. Boven de bedrijfsunits is een separate kantoorlaag met kantoorruimten, alle tussenvloeren zijn uitgevoerd in beton, wat geluidsoverlast tussen huurders tot een minimum beperkt. Het dak bestaat uit stalen dakdelen op stalen spanten, geïsoleerd en voorzien van bitumen dakbedekking. In het gehele gebouw is isolatie toegepast, wat zorgt voor een laag verbruik in de stookkosten. Het pand beschikt over een energielabel A.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd inclusief o.a.

Algemeen:
- Buitenverlichting
- Terreinverharding met betonklinkers
- Water- en elektravoorzieningen
- Toiletten

Kantoorruimte:
- Gladde wanden
- Pantry
- Te openen ramen
- Tapijtvloer
- Systeemplafond met inbouwarmaturen

PARKEREN EN TERREIN
Beschikking over een parkeerplaats voor het pand, daarnaast voldoende mogelijkheid om te manoeuvreren.
Eventueel mogelijkheid om te parkeren op gemeentelijke strook naast het pand.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
De Industrieweg is gesitueerd op bedrijventerrein de Rietdijk in Giessen. Het bedrijventerrein ligt vast aan de Kern Giessen, tussen de provinciale wegen richting Veen/Wijk en Aalburg en Andel/Brakel etc. Giessen maakt onderdeel uit van de gemeente Altena. Het bedrijventerrein de Rietdijk betreft een van de grotere bedrijventerreinen in Altena welke deels ook een subregionale functie vervult. Het pand is gesitueerd nabij de entree van het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein heeft een directe ontsluiting naar de provinciale weg N267. Deze provinciale weg vormt samen met de N322 die aansluitend ligt, een belangrijke verkeersstroom in het Land van Heusden en Altena. Ten westen heeft u binnen 10 minuten aansluiting op de Rijksweg A-27 Breda-Utrecht. Ten Oosten heeft u met 10 minuten aansluiting op de Rijksweg A-59 Hooipolder – Empel. U zit centraal tussen de routes naar Rotterdam-Antwerpen, Amsterdam-Maastricht en Rotterdam en het Europese achterland.

KADASTER
Woudrichem - I - 2595

HUURPRIJS
€ 395,-- per maand, exclusief btw

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing

AANVAARDING
In overleg

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, kan geen geen van de partijen daar rechten aan ontlenen.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. In overleg zijn eventueel ook kortere huurperioden bespreekbaar.

HUUROVEREENKOMST
In geval van verhuur van een kantoorruimte en andere bedrijfsruimte i de zin van artikel 7:230a BW zal er een huurovereenkomst worden opgesteld gebaseerd op het model ROZ Huurovereenkomst en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW.

OMZETBELASTING
Uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien de huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUURPRIJSAANPASSING
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgende de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het CBS. De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

ZEKERHEIDSSTELLNG
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur vermeerderd met de eventuele voorschotten c.q. servicekosten en de over het totaal verschuldigde omzetbelasting.