Resultaten laden ...

Jool-Hulstraat 2

400 m2 kantoorruimte te huur in Almere

Kenmerken

Huurprijs Op aanvraag
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Veluwsekant
Bedrijventerrein VELUWSE KANT (O+W)

Locatie
Kantoorruimte zeer gunstig gelegen bedrijventerrein Veluwse Kant te Almere-Stad. Dit bedrijventerrein is direct aan de A6 gelegen met o.a. het stadscentrum op circa 2 km en eetgelegenheid.
Het bedrijvenpark is uitstekend geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven.

Bereikbaarheid
Per auto: circa 500 meter van de A6, afrit 5 Almere Stad.
Per openbaar vervoer: Almere CS (4 treinen per uur richting Amsterdam en Lelystad) en bus 5 andere wijken en stadscentrum.

Object
Kantoor/bedrijfsruimte met een oppervlakte van circa 400 m² op de 2e verdieping.

Parkeren
Bij het pand bevinden zich voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Beschikbaar
In overleg.

Huurprijs
€ n.o.t.k. exclusief BTW + toeslag gebruik algemene ruimten.

Servicekosten
€ 35,00 per m² per jaar exclusief BTW.

BTW
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Huurtermijn
In overleg.

Huurbetaling
Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit.

Huurcontract
De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken vastgesteld.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum.

Zekerheidstelling
De waarborgsom/bankgarantie dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW.

Heeft u interesse neem dan contact met ons op via het formulier.