Resultaten laden ...

Laagewei 3

163 m2 kantoorruimte te huur in Goes

Kenmerken

Bedrijfshal in units vanaf 163 m2
Aantal bouwlagen 1
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Goes-Noordoost

Representatieve kantoorruimte die onderdeel uitmaakt van een fraai uitziend en goed gelegen kantoorpand. De ruimte is geschikt voor vele doeleinden, met name medische,
overheids- en dienstverlenende instellingen. Momenteel is de helft van de tweede verdieping, circa 163 m2, beschikbaar.

Ligging en bereikbaarheid
Het kantoorpand is gelegen aan de rand van de woonwijk de "Noordhoek" en de nieuwbouw-wijk "Mannee". Het pand is uitstekend te bereiken via de Ringbaan en de Oranjeweg in Goes, via deze wegen is de A58 en daarmee Noord-Brabant, Rotterdam en de rest van Zeeland goed te bereiken.

Bestemming
De bestemming is maatschappelijke doeleinden, hieronder vallen:
-Kantoren;
-Dienstverlening;
-Medische instellingen;
-Overheidsinstellingen;
-Culturele instellingen;
-Educatieve instellingen;
-Sociale instellingen;
-Religieuze instellingen;
-Sportieve instellingen.

Voorzieningen
- Gezamenlijke entree;
- Lift;
- Verhard parkeerterrein;
- Fietsenstalling;
- Toiletgroep op elke etage;
- Pantry;
- Videofoon;
-Intercom;
-Warmtepompsysteem;
-Automatische zonwering;
-Inbouwarmaturen;
-Luchtbehandelingssysteem.

Kadastrale informatie
Kadastraal bekend Gemeente Goes, sectie B, nummer 3157.

Huurprijs
€ 110,-- per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.
Het is mogelijk het pand onbelast te huren voor partijen die niet BTW-plichtig zijn.

Servicekosten
Voorschot servicekosten € 45,-- per m² per jaar exclusief BTW, op basis van
nacalculatie. Hieronder vallen:

Huurbetaling
Per maand vooruit inclusief servicekosten en BTW.

Huurperiode
5 jaren plus 5 optiejaren.

Type huurcontract
ROZ huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW, met enkele aanpassingen van verhuurders zijde.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index, reeks alle huishoudens CPI (2006 = 100), gepubliceerd door het CBS.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen, opgrond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zoge-naamde "opteringsverklaring" zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend. huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting ontstaat. Tevens is het mogelijk het pand onbelast te huren voor partijen die niet BTW-plichtig zijn.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur inclusief BTW en eventuele servicekosten, af te geven door een in Nederland erkende bankinstelling.

Oplevering
In onderling overleg

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van "Laagewei 3-5 te Goes". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door
Faasse & Fermont geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.