Resultaten laden ...

Lulofsstraat 55

801 m2 kantoorruimte te huur in Den Haag

Kenmerken

Huurprijs Prijs op aanvraag
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Laakhaven-West
Bedrijventerrein Laakhaven - Centraal

ALGEMEEN
LabS55 is een creatieve hotspot: een knaloranje uitspatting gelegen in het industriële gebied rond Laakhaven en de voormalige Haagse Havens. Het pand bestaat uit een kantoorgedeelte en een bedrijfsgedeelte die samenkomen in een grote, speelse entree. LabS55 ligt op loopafstand van de Haagse Hogeschool, de Megastores en station Hollands Spoor. LabS55 is stoer, heeft een no-nonsense uitstraling en bovendien een eigentijds, zeer transparant en licht karakter.

Het object bestaat uit vier lagen met kantoorunits, waarin zich een grote diversiteit aan creatieve bedrijven bevindt. Het kantoorgedeelte bestaat uit kleinere units van 20 tot 200 m². Daarnaast is er een aantal bedrijfsruimtes, waarvan sommige met eigen toegang en laaddeur en waarvan sommige maar liefst vijf meter hoog!

In alle units is internet aanwezig, LabS55 is aangesloten op een glasvezelnetwerk.

ADRES
Lulofsstraat 55 (2521 AL) Den Haag.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 8.855 m² VVO waarvan circa 801 m² VVO kantoorruimte beschikbaar is, gelegen op de begane grond.

Verdieping - Unit - Metrage in VVO - Huurprijs per maand
Begane grond: 8 - Ca. 801 m² - € 4.005,-

Bedragen zijn te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde BTW en zijn exclusief een voorschot servicekosten à € 32,50 per m² per jaar.

Bovenstaand metrage is vastgesteld conform NEN 2580 meetcertificaat voor verhuurbare oppervlakten.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
Het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Het bovengelegen parkeerdek biedt plaats aan 40 personenauto’s. Parkeernorm 1:200.

De huurprijs voor de parkeerplaatsen bedraagt € 750,- per plaats per jaar, te vermeerderen met BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
- Gasverbruik inclusief vastrecht;
- Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de elektrische installaties en de verlichting van de
gemeenschappelijke ruimten alsmede het individueel elektriciteitsverbruik;
- Schoonmaak van de gemeenschappelijke delen van het gebouw;
- Waterverbruik inclusief vastrecht;
- Lasten, belastingen en heffingen samenhangend met het gebruik voor zover verhuurder daarvoor aangeslagen wordt;
- Kosten van door overheid vereiste controles;
- Onderhoud en periodieke controle van:
- Verwarmingsinstallatie(s);
- Luchtbehandelingsinstallatie(s);
- Liftinstallatie(s);
- Hydrofoorinstallatie(s);
- Brandmelderinstallatie(s);
- Gebouwbewakingsinstallatie(s);
- Storingsmelderinstallatie(s);
- Noodstroominstallatie(s);
- Automatische deurbediening;
- Periodieke dakinspecties;
- Sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d. van algemene ruimten;
- Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde, alsmede zonwering, beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerdek en/of terrein;
- Verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
- Assurantiepremie buitenbeglazing;
- Abonnementskosten glasvezelkabel;
- Onderhoud terrein, plantenbakken binnen in de gemeenschappelijke ruimten en buiten waaronder vervanging van planten;
- Nachtveiligheidsdienst, bewaking;
- Vervanging lampen en TL-buizen inclusief verlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke ruimten;
- Kosten klimaatbeheersingsinstallaties inclusief periodiek onderhoud binnenklimaat;
- Kleine herstellen;
- Stoffering, inclusief vervanging, van de gemeenschappelijke ruimten;
- Onderhoud pantry voorzieningen inclusief kleine herstellen;
- Servicemanager (parttime huismeester) (gecombineerd met parkeerbeheer en postsortering);
- Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten, een en ander exclusief BTW.

BIJZONDERHEDEN
In overleg kan gebruik worden gemaakt van de gezamenlijke vergaderruimten.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
De huurtermijn loopt tot 31 december 2022 met aansluitende verlengingsmogelijkheden van telkens 3 (drie) maanden. Na afloop van de huurtermijn hebben zowel Huurder als Verhuurder het recht deze overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 (drie) maanden.

OPLEVERING
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:
- Representatieve centrale entree met bemande receptie;
- Diverse pantry’s voor gezamenlijk gebruik;
- Toiletgroepen per verdieping;
- Personenliften en separate goederenlift;
- Medegebruik van vergaderruimte en restaurant voorziening.

AANVAARDING
Per direct.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur, te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
LabS55 ligt in het centrale deel van Laakhaven, de voormalige Haagse Havens aan de zuidkant van het stadscentrum. Op een steenworp afstand bevindt zich station Holland Spoor, de Haagse Hogeschool en de Megastores. LabS55 is zowel met openbaar vervoer als met de auto goed te bereiken. De parkeermogelijkheden zijn ruim.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is goed.

Auto
Goed bereikbaar met eigen vervoer. Binnen slechts 5 minuten bereikt men ofwel via de Binckhorstlaan, ofwel via de Rijswijkseweg het rijkswegennet A12, A13 en A4 naar respectievelijk Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

Openbaar vervoer
Door de nabije ligging aan het treinstation Den Haag Hollands Spoor, waar een groot aantal tram- (8, 9, 10, 11, 12, 16 en 17) en buslijnen (5, 18, 20, 26, 28, 30 en 54) samenkomen, is het object goed bereikbaar per openbaar vervoer.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Laakhavens’ en heeft de bestemming ‘Gemengd-1’.

CONCEPTBEWAKING
Het concept van LabS55 is bedoeld voor de huisvesting van een verzameling van kleine tot klein-middelgrote bedrijven en startups zoals architecten, productontwerpers, gameontwikkelaars, applicatieontwikkelaars, andere ICT-bedrijven, marketing-, film- of fotografie industrie, ontwikkelaars van Food & Horeca-concepten, Tech scale-ups (bijvoorbeeld AmpyxPower) en bedrijven die het concept van LabS55 op andere wijze ondersteunen, inclusief het concept LabS55 en de huurders ondersteunende horeca activiteiten.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.