Resultaten laden ...

Minister Ruysstraat 4

75 m2 kantoorruimte te huur in Geleen

Kenmerken

Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Geleen-Noord

OBJECT
Goed bereikbaar kantoorgebouw van ca. 450 m² (VVO) waarvan ca. 75 m² gelegen op de begane grond beschikbaar is. Het pand ligt nabij de randweg van Geleen met 2 beschikbare parkeerplaatsen op het eigen terrein. Op loopafstand van treinstation Geleen-Lutterade. Het pand heeft een nette uitstraling en is goed onderhouden. Flexibele huurperiodes zijn bespreekbaar.

BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen aan de randweg van Geleen, op loopafstand van het treinstation Geleen-Lutterade en op slechts enkele autominuten gelegen van de autosnelweg A76 en de aansluiting op de A2.

BESTEMMING/ BEDRIJFSDOELEINDEN
Er geldt een bestemming Dienstverlening voor deze kantoorruimte, vastgesteld op 2011/09/10. Voor alle uitgebreide bestemmingsmogelijkheden, ga naar de website van ruimtelijkeplannen en planviewer.

KANTOORRUIMTE
Er bevinden zich 2 kantoorruimtes (spreekkamer ca. 10 m² en kantoortuin 50 m²), een opslagruimte met technische installaties, pantry/keuken en een toilet met voorportaal. Dit kantoorgedeelte heeft een eigen ingang aan de voorzijde en beschikt over een vluchtdeur aan de achterzijde. Verder heeft het kantoor een nette uitstraling en is het voorzien van airco's.

PARKEERGELEGENHEID
Er zijn in totaal 2 parkeerplaatsen aan de voorzijde van het pand beschikbaar. Verder kan er gratis geparkeerd worden bij het NS-station aan de overzijde van de straat en in de aangrenzende woonwijk.

BESCHIKBAARHEID
In overleg.

HUURVOORWAARDEN

HUURTERMIJN
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.