Resultaten laden ...

Monnickskamp 8

47 m2 kantoorruimte te huur in Huizen

Kenmerken

Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Huizermaat Zuid

Het betreft kantoorruimte onderdeel uitmakend van het winkelcentrum Oostermeent. Winkelcentrum de Oostermeent heeft een verzorgende functie voor de Noordelijke en Oostelijke wijken van Huizen alsmede een groot gedeelte van Blaricum (Blaricum Bijvanck). Het is het beste en ook een van de weinige wijkcentra met een grote regio functie in deze omgeving. Vooral het royale en gratis parkeren zowel overdekt als open en de optimale brancheringsmix maakt dit centrum tot een succesvolle commerciële omgeving.

Ondermeer zijn de navolgende publieksaanzuigende ondernemers gevestigd in de Oostermeent: Albert Heijn en Plus supermarkt, Zeeman, Gall & Gall, Bruna, Globe reisbureau, Etos, Blokker, Primera, Steps alsmede een bloemist, bakker, visboer en diverse kapperszaken. De bereikbaarheid per auto is uitstekend te noemen op enkele minuten afstand van de A27.

Beschikbaarheid:
Voor de verhuur is beschikbaar circa 47 m² kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping.

Op de verdiepingen zitten meerdere kantoorgebruikers, vooral actief in de zorg of in aan de zorg verwante branches. Deze gebruikers gebruiken in deelgebruik de entreepartij en lift.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 95,- per m² per jaar exclusief BTW.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 30,- per m² per jaar exclusief BTW.

Opleveringsniveau:
De tweede verdieping wordt opgeleverd in de huidige staat inclusief de navolgende voorzieningen:
•scheidingswanden;
•vloerbedekking;
•systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
•kabelgoten met elektravoorziening en netwerkbekabeling (cat 6);
•mechanische ventilatie;
•verwarming middels gas cv installatie met radiatoren;
•intercom installatie;
•glasvezelaansluiting;
•lift;
•lamellen;
•airco in enkele kamers;
•ontruimingsinstallatie;
•toiletgroep (gedeeld);
•pantry (gedeeld).

Parkeergelegenheid:
Parkeren is kosteloos mogelijk op openbaar terrein, zowel in een openbare parkeergarage als buiten.

Huurtermijn:
Flexibele huurtermijnen zijn bespreekbaar met een minimum van één jaar.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage
Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan