Resultaten laden ...

Naarderweg 16

20 - 6.119 m2 kantoorruimte te huur in Hilversum

Kenmerken

Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Mediapark
Bedrijventerrein Media Park

Corona-proof:
Dit kantoorgebouw is corona-proof vanwege de indeling in diverse grotere en kleinere kantoorruimten, zodat er op een veilige manier gewerkt kan worden.

Object:
Prominent gelegen in een bosrijke omgeving is een zelfstandig kantoorgebouw voor de verhuur beschikbaar. Het gebouw is gelegen aan de doorgaande route tussen Hilversum en Bussum en nabij de nieuwe noordelijke hoofdentree van het Media Park. Naast de ligging als zichtlocatie, is het een kantoorgebouw met bijzondere architectonische kwaliteit en een spectaculaire expressie. Dit draagt bij aan een identiteit die de gebruiker positief zal beïnvloeden, waarmee zij zichzelf verzekeren van een excellente uitvalsbasis voor hun merk, dienst of product. Recent is de entree zone vernieuwd en zijn er diverse vergaderruimtes gecreëerd.

Bereikbaarheid:
Het gebouw wordt omsloten door de A1 en de A27 en ligt slechts 30 km van Schiphol en Amsterdam. Het gebouw ligt langs de spoorlijn richting Amsterdam en in de directe nabijheid ligt het NS-station Hilversum Noord. Dit station ligt naast het media park en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De ‘mediashuttle’ rijdt frequent tussen NS-station Hilversum en het Media Park van waar het gebouw nog enkele (loop)minuten verwijderd is.

Beschikbaarheid:
Het kantoorgebouw kent een vloeroppervlak ter grootte van circa 6.119 m² v.v.o. kantoorruimte, als volgt verdeeld over 5 bouwlagen:

Bouwlaag | unit | metrage
Begane grond | 0A | 512,28 m² (verhuur in units)
Begane grond | 0B | 1.419,96 m² (bedrijfsruimte) verhuurd
1e verdieping | 1A | 464,04 m²
1e verdieping | 1B | 297,72 m² | verhuurd
1e verdieping | 1C | 463,37 m²
2e verdieping | 2A | 341,79 m²
2e verdieping | 2B | 368,55 m² | verhuurd
2e verdieping | 2C | 341,79 m²
3e verdieping | 3A | 299,30 m²
3e verdieping | 3B | 197,69 m² | verhuurd
3e verdieping | 3C | 299,30 m² | verhuurd
4e verdieping | 4A | 302,87 m²
4e verdieping | 4C | 302,81 m²

Business center:
Binnen het gebouw wordt op de begane grond een business center gecreëerd, het is hier mogelijk om een kantoorruimte te huren vanaf circa 20 m². De huurprijs voor een kantoorruimte van circa 20 m² bedraagt € 450,- per maand exclusief BTW. De huurprijs is inclusief de navolgende de door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
- servicekosten;
- één parkeerplaats;
- internet;
- koffie en thee;
- gebruik algemene vergaderruimtes.

In overleg zijn er grotere kantoorkamers beschikbaar. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden!

Opleveringsniveau:
Het gehuurde zal inclusief de navolgende voorzieningen worden opgeleverd:
• vernieuwde en representatieve entree;
• luchtbehandelingsinstallatie met topkoeling;
• systeemplafond voorzien van beeldschermvriendelijke verlichtingsarmaturen;
• kabelgoten voorzien van elektravoorziening;
• uitgebreide toiletgroep per bouwlaag;
• pantry per bouwlaag;
• scheidingswanden;
• lift.

De mogelijkheid bestaat dat het aanwezige bedrijfsrestaurant zal worden gehandhaafd. Een en ander is nadrukkelijk afhankelijk van het belang dat de huurders hier aan stellen waarbij een substantieel deel van de huurders, circa 70% van het totaal verhuurbaar vloeroppervlak, bereid is voor deze voorzieningen een vergoeding te voldoen. De vergoeding voor het gebruik van het restaurant zal nog nader worden bepaald.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 75,- per m² per jaar exclusief BTW, met uitzondering van de kantoorkamers welke vanaf 20 m² worden verhuurd. Hiervoor hanteren wij een all-in unitprijs.

Servicekosten:
Huurder is een voorschot bedrag aan servicekosten verschuldigd ter grootte van € 35,- per m² per jaar exclusief BTW.
- schoonmaak algemene ruimte;
- liftonderhoud;
- elektra;
- verwarming;
- onderhoud elektrische & werktuigbouwkundige installaties;
- onderhoud terrein;
- beveiliging.

Parkeergelegenheid:
Het gebouw beschikt over totaal circa 135 parkeerplaatsen, de huurprijs bedraagt € 750,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW. Er zijn diverse parkeerplaatsen op het voorgelegen terrein beschikbaar, aan de achterzijde is een tweelaagse parkeerdek aanwezig.

Bestemming:
Zowel media partijen als kantoorgebruikers kunnen gehuisvest worden in het kantoorgebouw.

Huurtermijn:
Flexibele huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is het standaardmodel van de verhuurder welke is gebaseerd op de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de
overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig
gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Energielabel:
Het energielabel van het object is A.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan