Resultaten laden ...

Oranjelaan 96 B

15 - 85 m2 kantoorruimte te huur in Lisse

Kenmerken

Huurprijs € 478 /maand
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Uitstekend
Onderhoud binnen Uitstekend
Wijk / Buurt Oranjewijk

ALGEMEEN / LOCATIE:
In het duurzame (gasloze) gezondheidscentrum Oranje-Nassau, welk gesitueerd is in de voormalige monumentale Mariakerk, bieden wij op de 1e verdieping - op dit moment- ca. 85 m² turn-key kantoor-/praktijkruimte aan opgedeeld in kamers vanaf ca. 15 m². Binnen het gezondheidscentrum zijn een groot aantal (para)medische disciplines gevestigd zoals huisartsen, fysio, verloskundige, diëtist, psycholoog etc. In de directe omgeving bevinden zich zowel een basisschool als het Fioretti-college. Op enkele minuten loopafstand zijn tal van (winkel)voorzieningen aanwezig. In combinatie met de ligging beschikt dit object dus over een uniek aanbod om te werken in een prachtig gezondheidscentrum met voorzieningen op loopafstand.

Het geheel is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als met de auto. Er zijn diverse bushaltes in de directe omgeving en via de provinciale weg N-208 zijn de snelwegen A44/A4 binnen 5-10 autominuten bereikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU:
De kantoor-/praktijkruimten worden verhuurd in de huidige staat en beschikken onder andere over:
- Linoleum-vloerafwerking;
- Systeemplafond met led-armaturen;
- Luchtbehandelingssysteem met ventilatie (WTW) en koeling, per kamer te regelen;
- Warmtepomp t.b.v. vloerverwarming en vloerkoeling;
- Eigen wastafel met kraan (voor zover beschikbaar);
- UTP-bekabeling met elektra-aansluitingen;
- Afgewerkte wanden (spuitwerk);
- Internet-aansluiting;
- Liftinstallatie en trappenhuis;
- Representatieve centrale entree op de begane grond.

ALGEMENE/GEZAMENLIJKE VOORZIENINGEN:
1. Gebruik centrale entree gezondheidscentrum met trappenhuis en lift;
2. Gebruik gangen en ontvangst-/wachtruimte op de 1e verdieping;
3. Gebruik kantineruimte/koffiekamer met pantry v.v. vaatwasser, koelkast, spoelbak en kraan;
4. Gebruik separate toiletten (dames/heren);
5. Gebruik dakterras;
6. Gebruik van het parkeerterrein met 19 auto's t.b.v. patiënten gezondheidscentrum;
7. Inclusief gebruik netwerk / infrastructuur.

SERVICES:
T.b.v. de navolgende, door de kostenmaatschap huurders Gezondheidscentrum Oranje-Nassau, te leveren zaken en diensten wordt een voorschotbedrag van ca. € 4,55 per m² per maand (er is geen BTW van toepassing) in rekening gebracht:
- Verbruik elektra en water (geen gas) naar rato van het aantal gehuurde m²'s incl. algemene en verkeersruimten;
- Schoonmaak algemene en verkeersruimten;
- Afvalinzameling;
- Beveiliging / BHV;
- Onderhoudskosten welke voor rekening van huurders komen;
- Huishoudelijke kosten;
- Bankkosten;
- Cursuskosten.

Huurder dient hiervoor zelf een overeenkomst aan te gaan met de kostenmaatschap huurders Gezondheidscentrum Oranje-Nassau.

PARKEREN / FIETSENSTALLING:
Op het voorgelegen parkeerterrein zijn 19 parkeerplaatsen voor algemeen gebruik beschikbaar voor het gehele gezondheidscentrum. Tevens is er een fietsenstalling beschikbaar.

BESTEMMING:
Conform het vigerende bestemmingsplan 'Lisse dorp 2010' is de bestemming van het object 'Maatschappelijk'. De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens kantoor;
c. ter plaatse van de aanduiding 'wonen': tevens het wonen, inclusief aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - monument': tevens ten behoeve van de bescherming van cultuurhistorische waarden;
e. nutsvoorzieningen;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen, ontsluitingswegen, paden en water.

Volgens de definitie van het bestemmingsplan valt onder maatschappelijke voorzieningen:
Educatieve, para-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, verenigingsleven, een bejaardencentrum en woonzorgcomplex hierbij inbegrepen, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

HUURPRIJZEN:
Vanaf € 478,- per kamer per maand, zie bijgaand overzicht in brochure voor de prijs en beschikbaarheid per kamer (er is geen BTW van toepassing).

OPLEVERING:
In overleg, afhankelijk van de beschikbaarheid per kamer. Zie bijgaand overzicht in de brochure.

HUURTERMIJN:
Uitgangspunt is een huurovereenkomst met een 1e huurperiode van minimaal 12 maanden en een opzegtermijn van 6 maanden. Na deze 1e periode wordt de huur jaarlijks verlengd met een opzegtermijn van eveneens 6 maanden.

HUUROVEREENKOMST:
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de algemene bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Den Haag en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 15/20.

HUURPRIJSAANPASSING:
Jaarlijks per huuringangsdatum, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING:
Waarborgsom ter grootte van drie maanden huurverplichting.

COURTAGE:
Mocht door bemiddeling van BM Bedrijfsmakelaars voor dit object een transactie tot stand worden gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Deze aanbieding is vrijblijvend, er kunnen derhalve geen rechten aan deze brochure, tekst en tekeningen worden ontleend.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan