Resultaten laden ...

Park Veldzigt 69

1.296 m2 kantoorruimte te huur in Middelburg

Kenmerken

Bedrijfshal in units vanaf 648 m2
Aantal bouwlagen 2
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Middelburg-Zuid

Te huur
Modern kantoorpand op een fantastische zichtlocatie aan het Park Veldzigt te Middelburg. In dit pand bieden we de 1e en 2e verdieping ter grootte van ieder ca. 648 m² BVO ( 573 m² VVO) te huur aan. Het gehele pand is zeer modern, hoogwaardig gebouwd en de overdekte parkeergarage maakt het plaatje compleet.

De beschikbare verdiepingen zijn in casco staat waarbij het mogelijk is om de verdieping op maat in te delen en af te werken. Verhuurder treedt graag in overleg over de gewenste indeling en het opleveringsniveau. De andere verdiepingen zijn in gebruik bij Dermateam en Van Boven

Ligging en bereikbaarheid
Park Veldzigt te Middelburg is een fraai kantorenpark in de directe nabijheid van het Centraal Station. Langs de belangrijkste aanvoerweg naar het centrum op een ultieme zichtlocatie zijn kantoorvilla's gerealiseerd. Park Veldzigt wordt ook wel gezien als de stedenbouwkundige entree van de stad. De kantoorvilla "Barcode" is het voorlaatste pand in deze rij. Het is een markant vormgegeven pand met een fraaie uitstraling en een duidelijke herkenbaarheid. De kantoorvilla beschikt over 4 bouwlagen en een eigen parkeerfaciliteit met in totaal 38 parkeerplaatsen.

Indeling
-1e verdieping: ca. 648 m² BVO / 594 m² VVO
-2e verdieping: ca. 648 m² BVO / 594 m² VVO

Bestemming
Kantoor, hieronder valt:
- kantoren;
- maatschappelijke voorzieningen;
- dienstverlening.

Voorzieningen
- Entree
- Lift
- Overdekte parkeergelegenheid
- Fietsenstalling
- Elektra en basisvoorzieningen op elke etage

Kadastrale informatie
Kadastraal bekend Gemeente Middelburg, sectie O, nummer 4340.

Huurprijs
Op aanvraag

Servicekosten
Een nog nader te bepalen voorschotbedrag op basis van nacalculatie wegens:
-schoonhouden gemeenschappelijke binnenruimte Barcode pand
-schoonhouden buitenzijde beglazing
-elektra tbv gemeenschappelijke ruimten
-verwarming tbv het gehuurde alsmede de gemeenschappelijke ruimten
-dagelijks onderhoud en verhelpen van storingen van:
overwarmingsinstallatie
olift
-algemene luchtbehandeling
-schoonhouden parkgebied, promenade en trappen tussen gebouwen
-onderhoud bestrating en waterpartij
-onderhoud bomen, groenstroken en hagen
-onderhoud lichtmasten en straatverlichting
-onderhoud en reiniging straatmeubilair
-onderhoud brandkranen en riolering
-onderhoud kabels/leidingen voor gas, water en elektra
-energieverbruik tbv gemeenschappelijke voorzieningen
-sneeuwruimen en gladheidsbestrijding
-administratiekosten
-kosten voor afvoer van bedrijfs- en huisvuil

Huurbetaling
De huurpenningen incl. verschuldigde BTW en servicekosten dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurperiode
10 jaren plus 5 optiejaren.

Type huurcontract
ROZ-kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, aangevuld met enkele aanpassingen van verhuurders zijde.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index, reeks alle huishoudens CPI (2015 = 100), gepubliceerd door het CBS.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen, opgrond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zoge-naamde "opteringsverklaring" zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend. huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting ontstaat.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie/waarborgsom ter grootte van drie maanden huur inclusief BTW en even-tuele servicekosten, af te geven door een in Nederland erkende bankinstelling.

Oplevering
In onderling overleg

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van "Park Veldzigt 69-71 te
Middelburg". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrek-king niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.