Resultaten laden ...

Sluisweg 11 a

175 - 525 m2 kantoorruimte te huur in Lemmer

Kenmerken

Huurprijs € 36.000 /jaar
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Matig
Onderhoud binnen Matig

Sluisweg 11a te Lemmer | Functioneel 3-laags kantoor gesitueerd op goed bereikbare locatie op het bedrijventerrein van Lemmer.

ALGEMEEN
Aan de rand van het bedrijventerrein van Lemmer bieden wij dit functionele kantoor aan, bestaande uit drie lagen. De onderste laag betreft het half-verdiepte souterrain, in gebruik als opslag, de middelste laag is ingedeeld met een gang, kamerindeling, toiletten en een entree met trappenhuis. De bovenste laag bestaat uit gang, kantine, kamerindeling en technische ruimte. Tevens zijn er aan de voorzijde van het kantoor diverse parkeerplaatsen gesitueerd.

STERKE PUNTEN
- Goed bereikbare locatie
- Praktische indeling
- Parkeren voor de deur

OPPERVLAKTEN
- Ca. 175 m2 kantoorruimte souterrain
- Ca. 175 m2 kantoorruimte begane grond
- Ca. 175 m2 kantoorruimte eerste verdieping

Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

HUURPRIJS
€36.000,- excl. btw per jaar

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
Lemmer is centraal gelegen aan het IJsselmeer, in het zuidwesten van Fryslân. Het object is gesitueerd nabij de Vluchthaven en bevindt zich op de rand van het bedrijventerrein. Het betreft een bedrijventerrein met veel bedrijvigheid rondom de maritieme sector. Het betreft voornamelijk oudere bouw op dit gedeelte van het bedrijventerrein. Het dorp wordt ontsloten via de A6. Tevens bevindt zich op korte afstand van het bedrijventerrein de N359. Dit is een belangrijke ontsluitingsweg voor zuidwest Fryslân.

PARKEREN EN TERREIN
Het perceel is grotendeels bebouwd, de onbebouwde stroken zijn verhard met asfalt. Voor- en naast het object zijn diverse parkeerplaatsen gesitueerd.

BESTEMMING EN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
Bestemming betreft bedrijfsdoeleinden, te gebruiken als kantoorruimte.

KADASTER
Gemeente: Lemmer
Sectie: A
Nummer: 6974 (gedeeltelijk)

AANVAARDING
In overleg

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, kan geen geen van de partijen daar rechten aan ontlenen.

HUUROVEREENKOMST
In geval van verhuur van een kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW zal er een huurovereenkomst worden opgesteld gebaseerd op het model ROZ Huurovereenkomst en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW.

OMZETBELASTING
Uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien de huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUURPRIJSAANPASSING
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgende de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het CBS. De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

ZEKERHEIDSSTELLNG
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur vermeerderd met de eventuele voorschotten c.q. servicekosten en de over het totaal verschuldigde omzetbelasting.