Resultaten laden ...

Spoorstraat 2*

22 - 226 m2 kantoorruimte te huur in Baarn

Kenmerken

Huurprijs prijs op aanvraag
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Centrum
Bouwjaar 1880

Deze prachtige vrijstaande villa in eclectische stijl (1880) heeft een vrije ligging hetgeen zorgt voor een ultiem gevoel van rust en privacy, middenin het gezellige centrum van Baarn.

De villa is gelegen op een perceel van 1.306 m² en heeft een oppervlakte van circa 465 m² VVO. Winkels, restaurants en het NS-station liggen op loopafstand.

De villa is een gemeentelijk monument en is momenteel in gebruik als kantoor. Er zijn nog veel mooie details bewaard gebleven, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde.

Beschikbaarheid en huurprijzen:
Op dit moment zijn de volgende units voor de verhuur beschikbaar:

Begane grond:
0.6 en 0.7 – circa 50 m² - € 1.000,- per maand excl. BTW
0.8 – circa 49 m² - € 1.000,- per maand excl. BTW

Eerste verdieping:
1.2 – 22 m² - € 450,- per maand excl. BTW

De tweede verdieping wordt in zijn geheel verhuurd. Deze ruimte heeft een grootte van circa 105 m². De huurprijs bedraagt € 1.205,- per maand excl. BTW.

De genoemde metrages zijn inclusief omslag algemene ruimte.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
• huidige vloerbedekking;
• gas cv installatie;
• entree met granieten vloer (medegebruik)
• airco-unit;
• pantry per verdieping (medegebruik);*
• sanitaire voorzieningen (medegebruik).

* = de ruimte op de tweede verdieping beschikt over een eigen pantry.

Parkeergelegenheid:
Op eigen terrein zijn geruime parkeervoorzieningen aanwezig.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 35,- per m² op jaarbasis exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
• levering van gas, water en elektra en het vastrecht dienaangaande;
• glasbewassing buitenzijde;
• onderhoud aanwezige installaties;
• schoonmaak algemene ruimten;
• glasverzekering;
• onderhoud tuin en parkeerterrein;
• administratiekosten 5%.

Verhuurder heeft het recht om het voorschotbedrag aan te passen indien blijkt dat de hoogte van het bedrag ontoereikend is en/of de omvang van het pakket van leveringen en diensten uit te breiden als daartoe aanleiding bestaat.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurtermijn:
In overleg, minimaal één jaar.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan