Resultaten laden ...

Stationsstraat 10

110 m2 kantoorruimte te huur in Sittard

Kenmerken

Perceeloppervlakte 220 m²
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Sittard-Centrum

OBJECT - ZICHTLOCATIE
Het object is gelegen op een uitstekende locatie aan het begin van de looproute naar het centrum van Sittard vanaf het station. De kantoorruimte is ca. 110 m² gelegen op de begane grond. Het object is ook toegankelijk via de tuin aan de achterzijde en geniet verder van ruime bestemmingsmogelijkheden.

BESTEMMING/BEDRIJFSDOELEINDEN
Het gebouw is binnen vigerend bestemmingsplan 'Stationsomgeving Sittard', vastgesteld op 26-06-2013, bestemd als 'Centrum'. Binnen deze bestemming is het mogelijk om bedrijven binnen de sector horeca van categorie fastfoodservicesector winkelgebonden, detailhandel, ondersteunende horeca, ambulante detailhandel, voor zover bestaand, consumentverzorgende (ambachtelijke) dienstverlening, een belwinkel ter plaatse van de aanduiding 'Belwinkel', een kantoor, galeries, ateliers en kantoren te vestigen. Voor verdere informatie kunt u de website van ruimtelijkeplannen raadplegen of contact opnemen met ons kantoor.

BEREIKBAARHEID
Stationslocatie, gesitueerd op een steenworp afstand van het NS-station Sittard. Hier is eveneens een groot busstation gelegen. Vliegveld Maastricht Aachen Airport is op ca. 15 minuten bereikbaar. Knooppunt Kerensheide ligt op ca. 5 autominuten van deze locatie. Steden als Heerlen, Maastricht en Roermond zijn allen vanuit deze locatie op 30 autominuten bereikbaar. Ook is het Belgische- en Duitse achterland snel bereikbaar vanuit Sittard.

PARKEERGELEGENHEID
Er zijn enkele betaalde parkeergelegenheden in de directe omgeving gelegen. Via de gemeente is het eventueel mogelijk om een parkeervergunning te krijgen. Deze plaatsen zijn op loopafstand van het pand.

HUURVOORWAARDEN

HUURTERMIJN
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. In het verlengde van een Turn key oplevering, wordt een 10-jarige overeenkomst gewenst.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.