Resultaten laden ...

Veensepolder 3

110 - 1.276 m2 kantoorruimte te huur in Veen

Kenmerken

Huurprijs € 100 m²/jaar
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Uitstekend
Onderhoud binnen Uitstekend
Wijk / Buurt Verspreide huizen Veen
Bedrijventerrein VEENSESTEEG-NOORD

Word de eerste gebruiker van een kantoorruimte gesitueerd in representatief nieuwbouw bedrijfspand!

ALGEMEEN
Op goed bereikbare locatie op bedrijventerrein “Veense Steeg” bieden wij diverse nieuwe kantoorruimten aan. De kantoorruimten zijn gesitueerd in een hoogwaardig object welke is opgeleverd in 2022. Toegang geschiedt door middel van een representatieve glazen entree, waarna u zowel met de trap als met de lift de verdiepingen kunt bereiken. Op de eerste verdieping zijn twee afzonderlijke kantoorruimten gesitueerd welke beide voorzien zijn van een pantry en sanitaire voorzieningen. De tweede verdieping beschikt in totaal over ca. 818 m² kantoorruimte, en kan gehuurd worden in units vanaf 110 m². Wilt u als huurder de ruimte verder naar uw wensen afgewerkt hebben, dan is dit in overleg mogelijk.

STERKE PUNTEN
- Representatieve uitstraling
- Parkeren voor de deur
- Lift aanwezig
- Voorzien van veel glas
- Mogelijkheid om de ruimte naar eigen wens af te werken

OPPERVLAKTEN
Eerste verdieping:
- Ca. 281 m² kantoorruimte 1
- Ca. 177 m² kantoorruimte 2

Tweede verdieping:
- Ca. 818 m² kantoor-/opslagruimte

* De kantoorruimte kan gehuurd worden in units vanaf 110 m²

Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWAARD
Het pand is opgeleverd in 2022 en is gebouwd op een onderheide betonfundering. De constructie is opgetrokken middels een staalskeletconstructie. De gevels zijn rondom dichtgezet middels isolerende sandwichbeplating. Het pand wordt verwarmd door middel van een warmtepomp en vloerverwarming. Het dak bestaat uit stalen dakplaten voorzien van isolatie en kunststof dakbedekking.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd inclusief o.a.

Algemeen:
- Aansluitingen water en elektra
- Representatieve entree met glazen deuren
- Afgewerkt trappenhuis met trap en lift
- Brandblusmiddelen
- Alarmsysteem
- Vluchtroute
- LED-verlichting
- Buitenverlichting
- Terreinverharding met betonklinkers
- Parkeerplaatsen

Kantoorruimte:
- Betonvloeren
- Te openen ramen
- Pantry
- Toiletruimte
- Nadere afwerking en indeling in overleg

PARKEREN EN TERREIN
Het terrein is volledig verhard middels betonklinkers. Voor de deur zijn diverse parkeerplaatsen gesitueerd en daarnaast is er mogelijkheid tot parkeren langs de straat. In overleg zijn extra parkeerplaatsen bespreekbaar.

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
De Veensepolder is gesitueerd op bedrijventerrein Veense Steeg. Het bedrijventerrein ligt vast aan de Kern Veen, maar ligt ook dicht bij Wijk en Aalburg. Veen maakt onderdeel uit van de gemeente Altena. De Veense Steeg betreft een van de grotere bedrijventerreinen in Altena welke deels ook een subregionale functie vervult. Het pand is gesitueerd binnen de laatste uitbreiding van het bedrijventerrein, de omliggende panden betreffen allen hoogwaardige panden met moderne uitstraling. Het bedrijventerrein heeft een directe ontsluiting naar de provinciale weg N267. Deze provinciale weg vormt samen met de N322 die aansluitend ligt, een belangrijke verkeersstroom in het Land van Heusden en Altena. Ten westen heeft u binnen 10 minuten aansluiting op de Rijksweg A-27 Breda-Utrecht. Ten Oosten heeft u met 10 minuten aansluiting op de Rijksweg A-59 Hooipolder – Empel. U zit centraal tussen de routes naar Rotterdam-Antwerpen, Amsterdam-Maastricht en Rotterdam en het Europese achterland.

KADASTER
Gemeente: Aalburg
Sectie: E
Perceelnummer: 4826 (gedeeltelijk)

HUURPRIJS
€ 100,00,--/m2/jaar, exclusief btw

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing

AANVAARDING
In overleg

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, kan geen geen van de partijen daar rechten aan ontlenen.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. In overleg zijn eventueel ook kortere huurperioden bespreekbaar.

HUUROVEREENKOMST
In geval van verhuur van een kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW zal er een huurovereenkomst worden opgesteld gebaseerd op het model ROZ Huurovereenkomst en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW.

OMZETBELASTING
Uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien de huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUURPRIJSAANPASSING
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgende de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het CBS. De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

ZEKERHEIDSSTELLNG
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur vermeerderd met de eventuele voorschotten c.q. servicekosten en de over het totaal verschuldigde omzetbelasting.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan