Resultaten laden ...

Zilverstraat 69

25 - 1.173 m2 kantoorruimte te huur in Zoetermeer

Kenmerken

Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Lansinghage
Bedrijventerrein Lansinghage

- Zeer hoogwaardig kantoorgebouw op een uitstekende locatie
- Flexibele contracten
- Zichtlocatie, pal langs de A12, afslag 7

Het kantoorgebouw is toegankelijk via de centrale receptie met een representatieve hal. De verdiepingen zijn bereikbaar via een trappenhuis en middels 2 panoramaliften. Iedere etage bestaat uit een centrale kern waarbinnen het sanitair, pantry en garderobe zijn gelegen. Uiteraard is iedere etage voorzien van meerdere toegangen tot een noodtrappenhuis.

Locatie
Het gebouw ligt op een zichtlocatie, pal naast de rijksweg A-12 Den Haag - Utrecht. Naast het gebouw komt er binnenkort een Van der Valk Hotel.

Bereikbaarheid
Per auto.
Met de auto is de bereikbaarheid uitstekend. Het gebouw ligt direct bij de op- en afrit 7 op de A12 Den Haag - Utrecht. Via de naast het gebouw gelegen provinciale weg (N470) is Delft binnen 15 autominuten bereikbaar.

Per openbaar vervoer.
Het treinstation Zoetermeer Oost ligt op 10 minuten loopafstand van het Bouwhuis.

Vloeroppervlakte
Voor verhuur is beschikbaar een totale oppervlakte van circa 954 m² NVO / 1.172,6 m² VVO, verdeeld over drie verdiepingen en inclusief het aandeel in de algemene ruimten.
De verschillende metrages die voor verhuur beschikbaar zijn, te weten vanaf ca. 25 m², zijn gelegen op de tweede, vijfde en zesde verdieping. Zie ook de plattegronden in de bijlagen. De voor verhuur beschikbare gedeelten zijn hierin gearceerd aangegeven, te weten:
- 2e verdieping linkervleugel : ca. 261 m² NVO / 314 m² VVO;
- 2e verdieping rechtervleugel: ca. 124,2 m² NVO / 149 m² VVO;
- 5e verdieping linkervleugel : ca. 135 m² NVO / 189 m² VVO;
- 6e verdieping linkervleugel: ca. 261,7 m² NVO / ca. 314 m² VVO;
- 6e verdieping vleugel Noord: ca. 172,1 m² NVO / ca. 206,51 m² VVO.

Opleveringsniveau
De kantoren worden in basis als volgt opgeleverd:
- huidige vloerbedekking;
- huidige scheidingswanden;
- huidige systeemplafonds met verlichting;
- kabelgoten inclusief bekabeling en electra-aansluitingen;
- pantry;
- toiletgroepen.

Het gebouw is zeer duurzaam. Zo is is er onder meer gebruik gemaakt van o.a. warmte-koude opslag en led-verlichting.

Parkeren
Het gebouw beschikt over een twee-laagse parkeergarage met een bijbehorend open en middels een elekrische slagboom afgesloten parkeerterrein. De garage beschikt op de eerste verdieping over een aantal laadpalen, alsmede ook op het buitenterrein.
Het aantal te huren parkeerplaatsen kan in onderling overleg worden vastgesteld.

Bestemming
Het bestemmingsplan dat van toepassing is, is “Rokkeveen”, onherroepelijk vastgesteld per 27 maart 2013. De bestemming is: kantoor.
De voor “kantoor” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Kantoren;
b. Dienstverlening zonder baliefunctie;
Met daaraan ondergeschikt:
c. Groenvoorzieningen;
d. Kunstwerken;
e. Nutsvoorzieningen;
f. Objecten van beeldende kunst;
g. Parkeervoorzieningen;
h. Reclameobjecten;
i. Vlaggenmasten en lichtmasten;
j. Water;
k. Wegen en paden;
met de daarbij behorende bouwwerken.
Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor, bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 140,-- per m² VVO per jaar.
Parkeren: € 900,-- per parkeerplaats per jaar.
Bovenvermelde bedragen zijn exclusief BTW.

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Voorschot servicekosten
De servicekosten bedragen € 44,-- per m² VVO per jaar, te vermeerderen met BTW. In de servicekosten is onder meer verdisconteerd:
- warmteverbruik algemene ruimten;
- stroomverbruik algemene ruimten en liften;
- schoonmaak algemene ruimten en eigen ruimten;
- groenonderhoud;
- bedrijfsrestaurant met toebehoren;
- toegangsbadges;
- bewaking en doormelding;
- afvalverwerking;
- onderhoud gebouwgebonden installaties zoals W en E installaties;
- alarm;
- onderhoud en controle brandslanghaspels;
- 5% administratiekosten.

Verbruik warmte en electra eigen ruimten
€ 30,-- per m² VVO per jaar, te vermeerderen met BTW.

Voorshot facilitaire kosten
€60,-- per m² per jaar. In deze kosten zijn ondermeer verdisconteerd:
- catering voorziening;
- hal/brengservice post;
- facilitaire ondersteuning;
- drankautomaten;
- receptie / telefonie / hospitality

Kosten IT voorzieningen
€ 16,-- per m² VVO per jaar, te vermeerderen met BTW, voor de aanwezigheid en het gebruik van:
- netwerk;
- internet;
- wifi;
- print faciliteiten.

Huurperiode
In overleg.

Opzegtermijn
In overleg.

Huurbetaling
De totale betalingsverplichting dient per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur, te vermeerderen met de geldende BTW.

Huurindexatie
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 2015, inclusief de algemene bepalingen.

Aanvaarding
Direct.

Bijzonderheden
Het gebouw kent openingstijden van maandag tot vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. Buiten deze tijden is opening op verzoek mogelijk maar worden er kosten voor het openen en sluiten van het pand doorbelast. Afhankelijk van het tijdstip zijn de kosten € 65,-- / € 80,-- per uur te vermeerderen met BTW.

Voor de volledige tekst download onze brochure.

Onze bedrijfsmakelaars zijn u graag van dienst!

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan